• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Beton samozagęszczalny SCC

Beton samozagęszczalny (SCC) nie wymaga wibrowania podczas układania. Posiada zdolność rozpływu w szalunku pod własnym ciężarem, zachowując cechy tradycyjnego betonu. Zobacz, jak powstaje beton SCC, jakie ma właściwości i gdzie znajduje zastosowanie.
Beton samozagęszczalny SCC

Skład betonu samozagęszczalnego

Beton SCC powstaje dzięki zastosowaniu

 • cementu (CEM I, CEM II, CEM III)
 • kruszywa o maksymalnym wymiarze ziarna 20 mm
 • dodatków mineralnych w postaci popiołu lotnego, granulowanego żużlu wielkopiecowego, kamienia wapiennego
 • superplastyfikatora na bazie polikarboksylanów lub polikarboksyeterów
 • wody

Zalecenia podczas projektowania mieszanki betonu SCC dotyczą:

 • przyjęcia współczynnika w/c < 0,50, w przypadku stosowania dodatków mineralnych typu II < 0,35
 • ograniczenia łącznej ilości wody zarobowej do 160-200 l/m3 lub zastosowanie domieszek stabilizujących
 • stosowanie dużej zawartości frakcji pyłowych, 500-600 kg/m3
 • użycie kruszywa o maksymalnym ziarnie do 22,4 mm
 • stosowanie superplastyfikatorów
 • stosowanie domieszek zwiększających i stabilizujących lepkość
 • dobór składu ziarnowego kruszywa o punkcie piaskowym 40-50%
 • określenie tolerancj mieszanki betonowej na zmiany zawartości wody zarobowej w zakresie 5-10 litrów
 • wolne tempo wylewania betonu
 • zanurzenie końcówki rozdzielacza ok. 10 cm poniżej układanej mieszanki, w celu uniknięcia wprowadzenia dodatkowego powietrza

Właściwości betonu SCC

Beton samozagęszczalny (self-compacting concrete) wyróżnia od innych betonów konsystencja, lepkość, przepływalność i odporność na segregację.

Konsystencja oznacza stopień ciekłości badanej metodą rozpływu stożka. Sprawdza się, jaki poziom rozpływu osiągnie mieszanka po upłynięciu określonego czasu. Badanie to pozwala określić klasy:

SF1 – 550-650 mm

SF2 – 660-750 mm

SF3 – 760 - 850 mm

Lepkość oznacza opór, jaki stawia rozpływająca się mieszanka. Badana jest metodą swobodnego rozpływu stożka lub poprzez pomiar czasu wypływu mieszanki z V-lejka i pozwala na określenie klas betonu zgodnie z czasem, jaki mieszanka potrzebuje do uzyskania określonego poziomu rozpływu.

Dobór betonu SCC o odpowiedniej klasie lepkości wpływa na prawidłowy przebieg budowy, ale też decyduje o efekcie wizualnym, szczególnie w przypadku betonu architektonicznego.

Beton klasy VS2/VF2 oraz VS3 niesie ryzyko wystąpienia pęcherzy na powierzchni wykonywanego elementu. Nie sprawdzi się więc jako beton architektoniczny. W takim zastosowaniu odpowiedniejszy będzie beton klasy VS1/VF1.

Przepływalność to zdolność mieszanki betonowej do przepływania bez utraty jednorodności lub blokowania się przez ograniczone przestrzenie i wąskie szczeliny, takie jak gęste zbrojenia.

Przepływalność bada się metodą L-pojemnika lub J-pierścienia.

Odporność na segregację oznacza zdolność do zachowania jednorodności. Bada się ją testem przesiewu, który polega na wyznaczeniu (w %) ilości mieszanki betonowej zdolnej przejść przez sito 5 mm w stosunku do całkowitej ilości mieszanki umieszczonej na tym sicie po jej uprzednim przetrzymaniu przez okres 15 minut w przykrytym pojemniku. Jeśli ilość ta jest mniejsza niż 20%, to mieszankę klasyfikuje się jako odporną na segregację podając odpowiednie jej klasy:

SR1<=20

SR2<=15

Zalety betonu samozagęszczalnego

Korzyści, jakie daje zastosowane tego typu betonu to choćby:

 • szczelne wypełnienie szalunków nawet w elementach o bardzo gęstym zbrojeniu czy konstrukcjach o skomplikowanym kształcie
 • brak konieczności wirowania – eliminacja hałasu podczas robót
 • szybsze wbudowanie mieszanki
 • uniknięcie raków, pęcherzy powietrza czy nierównej faktury po rozszalowaniu

Zastosowane betonu SCC

Beton samozagęszczalny sprawdzi się w konstrukcjach o skomplikowanych kształtach oraz tam, gdzie konieczne jest użycie gęstego zbrojenia.

Używa się go do budowania konstrukcji w miejscach, gdzie nie ma możliwości prawidłowego zagęszczenia tradycyjnego betonu.

Wykorzystywany jest do naprawy elementów betonowych i żelbetonowych oraz konstrukcji bezpośrednio obciążonych ruchem.

Nadaje się do uzupełniania ubytków w powierzchni.

Stosowany jest jako beton towarowy oraz wykorzystywany w procesie prefabrykacji.

***

Samozagęszczalny beton oferują m.in. firmy Górażdże, Cemex, Bosta Betona, Dyckerhoff Polska, Master-Builders Solutions, Lafarge.

Komentarze

brak komentarzy…