• Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny

Kruszywa

Kruszywa

Kruszywo budowlane to skalny materiał sypki (drobno bądź grubo ziarnisty) o pochodzeniu mineralnym, organicznym lub przemysłowym.

Kruszywa są używane w budownictwie jako składnik betonów, asfaltów oraz innych materiałów budowlanych. Dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, w zależności od ich przeznaczenia. Kruszywa drobne, takie jak piasek, są używane do produkcji betonów i zapraw murarskich, podczas gdy kruszywa średnie i grube, takie jak kamień, służą do produkcji kostki brukowej, dróg i autostrad. Kruszywa są ważnym składnikiem betonu, ponieważ zwiększają jego wytrzymałość i trwałość.

Kruszywa budowlane są również ważne dla środowiska naturalnego, ponieważ pochodzą z naturalnych źródeł i są odnawialne. W przeciwieństwie do sztucznych składników, kruszywa mogą być ponownie wykorzystywane i recyklingowane, co zmniejsza ilość odpadów i zanieczyszczeń. Materiał ten jest stosowany w budownictwie do produkcji zapraw i betonów oraz jako podkład – podsypka pod nawierzchnie drogowe.

PN-EN 12620 jest normą europejską dotyczącą kwalifikacji kruszyw budowlanych. Norma ta określa wymagania dotyczące jakości i klasyfikacji kruszyw, które są używane w betonie, asfalcie i innych materiałach budowlanych, m.in. wymagania dotyczące:

  • granulometrii kruszywa, czyli rozkładu frakcji kruszywa według rozmiaru
  • zawartości wody w kruszywie
  • zawartości materiałów organicznych
  • zawartości substancji szkodliwych, takich jak rtęć, ołów czy kadm
  • przeprowadzenia badań losowych w celu określenia spełnienia wymagań normy

PN-EN 12620 jest normą obowiązkową dla kruszyw, które są produkowane i sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Dzięki tej normie, producenci kruszyw mogą dostarczać produkty spełniające wymagania jakościowe i bezpieczeństwa dla różnych zastosowań budowlanych. Warto pamiętać, że norma ta dotyczy tylko kruszyw, które są produkowane przez zakłady betoniarskie oraz dostarczane do klientów w formie betonu gotowego do użycia, natomiast kruszywa pozyskiwane z naturalnych źródeł nie są objęte tym standardem.

Firmy działające w branży "Kruszywa"