• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis

Materiały budowlane

Materiały budowlane

Materiały budowlane stosowane są zarówno do budowy nowych obiektów, jak i remontu istniejących. Pod kątem przeznaczenia możemy je podzielić na konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne.

Istnieje wiele podziałów ze względu na rodzaj użytego tworzywa. Ze względu na zastosowanie materiałów budowlanych przy wykonywaniu elementów budynku dzieli się je na:

  • ścienne
  • stropowe
  • dachowe

Nad jakością produkcji materiałów budowlanych czuwa Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP), co oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosowanymi specyfikacjami technicznymi.

Firmy działające w branży "Materiały budowlane"