• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis

Maszyny i urządzenia

Maszyny i urządzenia

W budownictwie stosuje się wiele różnych maszyn i urządzeń, które mają na celu ułatwienie i usprawnienie procesów budowlanych. Najczęściej używane są:

  • Koparki: Koparki to powszechnie stosowane maszyny budowlane do wykonywania prac ziemnych, takich jak wykopki, wyburzenia, załadunek i rozładunek materiałów. Dostępne są różne rodzaje koparek, w tym koparki gąsienicowe i kołowe.
  • Ładowarki teleskopowe: Ładowarki teleskopowe, zwane także teleładowarkami, to wszechstronne maszyny budowlane wyposażone w teleskopowy układ wysięgnika. Mogą być wykorzystywane do podnoszenia i przenoszenia ciężkich materiałów na placu budowy.
  • Wiertnice: Wiertnice są stosowane w budownictwie do wiercenia otworów w ziemi. Mogą być wykorzystywane do wiercenia studni, instalacji fundamentów lub instalacji systemów wentylacyjnych i sanitarnych.
  • Betoniarki: Betoniarki służą do mieszania składników betonu, takich jak cement, piasek, żwir i woda. Są niezbędne przy wznoszeniu budynków i konstrukcji betonowych.
  • Podnośniki: Podnośniki to urządzenia służące do podnoszenia osób lub materiałów na duże wysokości. Mogą być stosowane do prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych na wysokościach.
  • Spycharki: Spycharki to maszyny budowlane wykorzystywane do przesuwania dużej ilości ziemi, gruzu lub innych materiałów. Są często stosowane przy przygotowaniu terenu pod budowę, wykonywaniu nasypów i równania powierzchni.
  • Walce drogowe: Walce drogowe używane są do zagęszczania nawierzchni drogowych. Mogą być wyposażone w różne rodzaje wałów, takie jak wały gładkie, kolczaste lub kombinowane, w zależności od rodzaju nawierzchni i wymagań.
  • Szalunki: Szalunki to konstrukcje tymczasowe używane do tworzenia form i podparcia betonu podczas wylewania fundamentów, ścian, słupów itp. Mogą być wykonane z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych.
  • Młoty hydrauliczne: Młoty hydrauliczne, nazywane także kruszarkami hydraulicznymi, są wykorzystywane do rozdrabniania betonu, skał i innych twardych materiałów. Stosuje się je w przypadku konieczności rozbiórki, wyburzania lub przygotowania powierzchni przed budową.

Poniżej prezentujemy firmy oferujące szeroki asortyment maszyn i urządzeń, dedykowanych branży budowlanej: betonomieszarki, pompy do betonu, samochody ciężarowe, wywrotki, węzły betoniarskie, mieszalniki, linie produkcyjne, układy sterujące oraz pozostały specjalistyczny sprzęt budowlany.

Firmy działające w branży "Maszyny i urządzenia"