Laboratoria i doradztwo

Laboratoria i doradztwo

Laboratoria budowlane służą wsparciem i doradztwem technologicznym dla wytwórni betonów, zakładów prefabrykacji, firm wykonawczych, klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Laboratoria budowlane odgrywają kluczową rolę w procesie budowlanym, zapewniając badania, analizy i testy materiałów budowlanych, pozwalające sprawdzić jakość i zgodność z odpowiednimi normami i przepisami. Przykładowe badania przeprowadzane w laboratoriach budowlanych:

  • Badania mechaniczne materiałów: Laboratoria budowlane przeprowadzają badania wytrzymałościowe różnych materiałów stosowanych w budownictwie, takich jak beton, stal, drewno, cegły, bloki betonowe itp. Badania te mają na celu ocenę wytrzymałości, elastyczności, odporności na ściskanie, rozciąganie i inne właściwości mechaniczne.
  • Badania składu chemicznego: Badania składu chemicznego są przeprowadzane w laboratoriach, aby sprawdzić zawartość składników chemicznych w materiałach budowlanych, takich jak cement, żwir, piasek itp. Jest to istotne w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi normami jakości i właściwościami materiałów.
  • Badania wilgotności i absorpcji: Laboratoria budowlane mogą przeprowadzać badania wilgotności i absorpcji różnych materiałów, takich jak beton, drewno, izolacje termiczne itp. Badania te pozwalają na ocenę zdolności materiałów do wchłaniania wilgoci, co ma istotne znaczenie dla trwałości i wytrzymałości konstrukcji.
  • Badania izolacyjności termicznej: Laboratoria budowlane mogą przeprowadzać testy izolacyjności termicznej materiałów izolacyjnych, takich jak styropian, wełna mineralna, płyty izolacyjne itp. Badania te pozwalają ocenić efektywność termiczną tych materiałów i ich zdolność do redukcji przepływu ciepła.
  • Badania jakości wody: W laboratoriach budowlanych można również przeprowadzać badania jakości wody, szczególnie jeśli dotyczy to systemów zaopatrzenia w wodę lub kanalizacji w budynkach. Badania obejmują ocenę parametrów fizyczno-chemicznych, takich jak pH, twardość, zawartość zanieczyszczeń, mikroorganizmów itp.
  • Badania na próbkach gruntu: Próbkowanie i badania gruntu to ważna część prac geotechnicznych w budownictwie. Laboratoria budowlane przeprowadzają testy, takie jak badania granulometryczne, badania nośności, badania wilgotności, badania skurczu itp., aby ocenić właściwości gruntów i dostosować projekt fundamentów i podłoża.
  • Badania wytrzymałościowe konstrukcji: W celu oceny wytrzymałości i nośności konstrukcji budowlanych, laboratoria budowlane mogą przeprowadzać badania obciążeń, testy niszczące, testy dynamiczne itp. Badania te pomagają w ocenie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Oferta laboratoriów obejmuje wsparcie przy certyfikacji, audytach i opracowaniu Zakładowej Kontroli Produkcji oraz prowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu technologii betonu i ZKP. W laboratoriach budowlanych wykorzystuje się również zaawansowane technologie i urządzenia, takie jak spektrometry, mikroskopy, testery elektroniczne, komory klimatyczne itp., które umożliwiają dokładne i wiarygodne badania materiałów i konstrukcji.

Firmy działające w branży "Laboratoria i doradztwo"