Terra Baltica Michał Elert

Firma TERRA BALTICA ukierunkowana jest na świadczenie usług w obszarze szeroko pojętej technologii betonu, zapraw, mieszanek związanych hydraulicznie oraz zaczynów.
Terra Baltica Michał Elert
woj. mazowieckie, 05-119 Legionowo, ul. Roi 34 lok. 1
(lat: 52.4044483, lng: 20.9499697)

Działają od 2018 roku firma Terra Baltica oferuje usługi w obszarze szeroko pojętej technologii betonu, zapraw, mieszanek związanych hydraulicznie oraz zaczynów.

Jej założyciel Michał Elert to absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Łódzkiej. Fachową wiedzę i doświadczenie zdobywał jako inżynier budowy w firmach wykonawczych. Kilkanaście lat pracował w firmach Degussa Admixtures Polska oraz BASF Polska. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu mieszanek betonowych i innych materiałów związanych cementem, opracowaniu procesów technologicznych oraz programów zapewnienia jakości dostaw, budowania i pielęgnacji betonów. Uczestniczył w wielu ekspertyzach budowlanych i programach badawczych realizowanych przez firmy i jednostki badawcze. Jego klienci wyprodukowali kilka milionów metrów sześciennych betonu, zapraw i zaczynów iniekcyjnych.

Oferta usług Terra Baltica

Terra Baltica swoją ofertę kieruje do firm, potrzebujących fachowego wsparcia dla prawidłowego prowadzenia procesów budowlanych oraz produkcji wyrobów budowlanych. Firma dedykuje swoje usługi: producentom betonu towarowego, betonowych wyrobów budowlanych, producentom kruszyw budowlanych, domieszek do betonów i zapraw.

Zapraszamy do współpracy producentów wyrobów budowlanych, inwestorów, architektów, projektantów konstrukcji, wykonawców.

Oferujemy:

 • projektowanie składu mieszanek betonowych, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw i zaczynów iniekcyjnych na potrzeby producentów
 • projektowanie i optymalizacja procesów technologicznych wytwarzania prefabrykatów betonowych
 • ocena zgodności realizowanej produkcji w odniesieniu do wymagań opisanych w odpowiednich normach dla wyrobów budowlanych oraz dokumentach powiązanych
 • opracowanie technologii transportu, wbudowania i pielęgnacji betonu, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw i zaczynów
 • analiza i weryfikacja specyfikacji technicznych, zamówień i zapytań ofertowych pod kątem wymagań procesowych i surowcowych
 • weryfikacja receptur na mieszanki betonowe, mieszanki związane spoiwem hydraulicznym, zaprawy i zaczyny iniekcyjne przedstawionych przez producentów do akceptacji nadzoru budowy
 • opracowanie i/lub weryfikacja programów zapewnienia jakości robót budowlanych związanych z wbudowaniem betonu, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw i zaczynów
 • nadzór nad procesami wykonywania skomplikowanych i wymagających elementów betonowych / żelbetowych w tym ocena właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
 • wsparcie technologiczne w prowadzeniu postępowań reklamacyjnych w stosunku do wyrobów budowlanych, w szczególności inspekcja w miejscu wbudowania, analizy i badania, przygotowanie projektu korespondencji reklamacyjnej, udział w spotkaniach reklamacyjnych oraz koordynowanie badań niezbędnych do ustalenia przyczyny i zasadności reklamacji
 • opracowanie szczegółowych wytycznych, wymagań i/lub specyfikacji właściwości betonów specjalnych
 • wykonywanie audytów i inspekcji Zakładowej Kontroli Produkcji zatwierdzanych wytwórni betonów towarowych i producentów prefabrykatów

Producentom wyrobów budowlanych oferujemy:

 • opracowanie i wdrażanie systemów Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw murarskich, prefabrykatów betonowych, kruszyw budowlanych oraz domieszek do betonów i zapraw
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ds. zakładowej kontroli produkcji w tym nadzór nad dokumentacją, procedurami i zapisami oraz ocena zgodności produkowanych wyrobów budowlanych
 • aktualizacja oraz dostosowanie dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji do obowiązujących przepisów w zakresie wyrobów budowlanych
 • reprezentowanie podczas kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz w trakcie innych kontroli i audytów związanych z Zakładową Kontrolą Produkcji
 • prowadzenie audytów wewnętrznych systemów Zakładowej Kontroli Produkcji
 • prowadzenie szkoleń dla pełnomocników ds. zakładowej kontroli produkcji

Terra Baltica realizuje także szkolenia technologiczne z zakresu technologii betonu, mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym, zapraw murarskich i zaczynów przeznaczonych dla pracowników budowlanych oraz personelu nadzorującego wbudowanie i pielęgnację betonu na budowie.

Realizacje z udziałem Terra Baltica

Pracowaliśmy przy realizacji wielu inwestycji. Wśród nich są:

 • budowa Stadionu Narodowego w Warszawie
 • budowa Stadionu Jagiellonii w Białymstoku
 • budowy wieżowców Prosta Tower, Złota 44 i Cosmopolitan w Warszawie
 • budowa II Linii Metra Warszawa (wykonywanej w technologii TBM)
 • budowa Galerii Jurowieckiej w Białymstoku
 • budowa Fabryki IKEA w Orli oraz Fabryki EGGER w Biskupcu
 • autostrada A2, drogi ekspresowe S7 i S8 w tym obwodnica Warszawy
 • produkcję tubingów (betonowa obudowa tunelu) na potrzeby budowy II Linii Metra Warszawa.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Roi 34 lok. 1
05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
email: michal.elert@gmail.com
tel.: +48 668 128 728

Towary i usługi (4)

Branże (1)

oferty pracy, staże, praktyki (0)

  Brak ofert…

Lokalizacja