Badania betonu, kruszyw i cementu

badania betonu, kruszyw i cementu

Badania betonu, kruszyw i cementu są ważne dla zapewnienia jakości i spełnienia wymagań normowych dla tych materiałów budowlanych.

Badania betonu obejmują między innymi:

  • badanie wytrzymałości na ściskanie, które pozwala na określenie jego wytrzymałości na obciążenia
  • badanie modułu sprężystości, które pozwala na określenie elastyczności betonu
  • badanie zawartości powietrza, które pozwala na określenie ilości powietrza zamieszczonego w betonie

Badania kruszyw obejmują między innymi:

  • badanie granulometrii, które pozwala na określenie rozkładu frakcji kruszywa według rozmiaru
  • badanie zawartości wody, które pozwala na określenie ilości wody zawartej w kruszywie
  • badanie zawartości materiałów organicznych, które pozwala na określenie ilości materiałów organicznych zawartych w kruszywie
  • badanie zawartości substancji szkodliwych, które pozwala na określenie ilości substancji szkodliwych zawartych w kruszywie

Badania cementu obejmują między innymi:

  • badanie chemicznego składu cementu, które pozwala na określenie składu chemicznego cementu
  • badanie wytrzymałości na ściskanie, które pozwala na określenie jego wytrzymałości na obciążenia
  • badanie konsystencji, które pozwala na określenie konsystencji cementu

Firmy oferujące "badania betonu, kruszyw i cementu" (12)