Jakiego wydarzenia szukasz?

IV Konferencja Drogowo-Kruszywowa

Konferencja Drogowo-Kruszywowa organizowana jest przez redakcje „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Kruszywa”. Wydarzenie to jest odpowiedzią na potrzeby przedstawicieli branży drogowej i kruszywowej.
IV Konferencja Drogowo-Kruszywowa

Skuteczność każdej inwestycji drogowej zależy przede wszystkim od jakości stosowanych materiałów, a także od kompetencji specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie i realizację. Ponieważ rozwinięta infrastruktura drogowa jest kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego, na twórcach tej infrastruktury spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ważną rolę w tworzeniu niezawodnej infrastruktury odgrywa efektywna komunikacja między wykonawcami a dostawcami najwyższej jakości surowców. Posiadanie wiedzy dotyczącej dostarczanych materiałów i ich właściwego zastosowania jest kluczowym elementem tego procesu.

IV Konferencja Drogowo-Kruszywowa zaplanowana na czas od 28 lutego do 1 marca 2024 roku to doskonała okazja, aby rozszerzyć wiedzę z zakresu materiałów, surowców, technologii i wykorzystaniu ich przy projektowaniu oraz budowie nawierzchni drogowych. Równie ważnym celem Konferencji jest integracja branż umożliwiająca wymianę doświadczeń.

Do udziału w Konferencji organizator zaprasza przedstawicieli:

  • firm wykonawczych i projektowych,
  • inwestorów i administracji drogowej,
  • firm produkujących materiały i dostarczających technologie dla branży drogowej,
  • kadry zarządzającej kopalniami kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • kadry inżynieryjnej kopalni kruszyw, cementowni i zakładów wapienniczych,
  • uczelni wyższych i instytucji.

Szczegółowy program konferencji, lista prelegentów oraz informacje organizacyjne dostępne są na stronie www Organizatora.

Kwestie merytoryczne i organizacyjne

Anna Górska-Zychla
“Magazyn Autostrady”
tel. 885 058 812
a.gorska@elamed.pl

Marlena Machura
“Kruszywa”
tel. 885 058 815
m.machura@elamed.pl

Kwestie uczestnictwa

Daria Pilch
młodszy specjalista ds. wydarzeń branżowych
tel. 500 039 693
d.pilch@elamed.pl

Zobacz również