Aparaty do badania zawartości powietrza

aparaty do badania zawartości powietrza

Aparaty do badania zawartości powietrza to urządzenia przeznaczone do pomiaru ilości powietrza zamieszczonego w betonie lub innych materiałach budowlanych. Zawartość powietrza w betonie jest ważna, ponieważ ma wpływ na jego wytrzymałość, trwałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Aparaty do badania zawartości powietrza wykorzystują różne metody pomiaru, takie jak:

  • metoda nadciśnieniowa - polegająca na dostarczeniu nadciśnienia do próbki i pomiarze ciśnienia powietrza wydostającego się z próbki
  • metoda podciśnieniowa - polegająca na dostarczeniu podciśnienia do próbki i pomiarze ciśnienia powietrza wchodzącego do próbki
  • metoda ultradźwiękowa - polegająca na pomiarze czasu przejścia ultradźwięku przez próbkę, co pozwala na określenie ilości powietrza w próbce

Aparaty te są stosowane przez kontrolę jakości w zakładach betoniarskich, laboratoriach badawczych oraz podczas prac budowlanych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości betonu. Pomiary te są ważne dla spełnienia norm PN-EN i innych norm budowlanych, które określają minimalne i maksymalne wartości zawartości powietrza dla różnych rodzajów betonów.

Firmy oferujące "aparaty do badania zawartości powietrza" (3)