Belki i płyty mostowe

belki i płyty mostowe

Belki i płyty mostowe to elementy konstrukcyjne mostów, które służą do przenoszenia obciążeń z jezdni mostu na filary lub kolumny. Belki mostowe to elementy, które przenoszą obciążenia wzdłuż konstrukcji mostu, natomiast płyty mostowe przenoszą obciążenia poprzecznie do konstrukcji mostu.

Belki mostowe mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak stal, beton, drewno, a także z wykorzystaniem kompozytów. Płyty mostowe zwykle wykonane są z betonu lub z kompozytów.

Belki i płyty mostowe są projektowane i wykonywane zgodnie z normami budowlanymi, takimi jak Eurocode oraz z uwzględnieniem obciążeń, jakie będą na nie działać, takich jak obciążenia statyczne i dynamiczne oraz obciążenia od środowiska, takie jak woda i wiatr.

Belki i płyty mostowe są ważnym elementem konstrukcyjnym mostów, decydującym o bezpieczeństwie i trwałości konstrukcji.

Firmy oferujące "belki i płyty mostowe" (8)