Włókna stalowe

włókna stalowe

Włókna stalowe są stosowane w budownictwie jako dodatek do betonu w celu poprawy jego właściwości mechanicznych. Włókna stalowe to bardzo cienkie druty o długości kilku lub kilkunastu milimetrów, które dodawane są do mieszanki betonowej w trakcie produkcji lub do gotowego betonu przed jego ułożeniem. Mogą one być w różnych kształtach, takich jak druty prostokątne, kwadratowe lub okrągłe.

Głównym celem dodawania włókien stalowych do betonu jest zwiększenie jego wytrzymałości na rozciąganie oraz odporności na pękanie. Włókna stalowe w betonie zmniejszają ryzyko powstawania mikropęknięć oraz wpływają na poprawę jego właściwości reologicznych, tj. zmniejszenie tzw. kruchego zachowania betonu.

Włókna stalowe stosowane są przy produkcji elementów prefabrykowanych, płyt podłogowych, ścianek działowych, a także w konstrukcjach mostów i innych obiektów inżynieryjnych. Mogą być stosowane także w betonach zbrojonych, gdzie zastępują tradycyjne pręty zbrojeniowe.

Są również stosowane w produkcji tkanin stalowych, jako zbrojenie w betonie, a także jako elementy wykończeniowe w konstrukcjach budowlanych, np. w formie siatek na elewacjach budynków.

Firmy oferujące "włókna stalowe" (1)