Jakiego wydarzenia szukasz?

30-lecie Polskiego Związku Producentów Kruszyw

W dniu 15 czerwca 2023 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się Jubileusz 30-lecia PZPK.
30-lecie Polskiego Związku Producentów Kruszyw

Polski Związek Producentów Kruszyw działa od 1993 roku. Od blisko trzech dekad skupia przedsiębiorców produkujących kruszywa, wydobywających kopaliny do ich produkcji oraz firmy związane z branżą - dostawców usług oraz maszyn i urządzeń, jak również instytutów naukowo-badawczych.

Dnia 15 czerwca 2023 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbędzie się Jubileusz 30-lecia PZPK.

Program wydarzenia zaplanowano następująco:

10:00 - Rejestracja uczestników

11:00 OTWARCIE JUBILEUSZU

11:35 CZĘŚĆ REFERATOWA

11:35 – 11:55
Magdalena Piątkowska, Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Polityka Surowcowa Państwa.

11:55 – 12:15
Grzegorz Dziedzina, Z-ca Dyrektora GDDKiA – Krajowa infrastruktura drogowa – co zrobiliśmy, co robimy, co nas czeka do 2030 r.

12:15 – 12:35
Łukasz Machniak, Dyrektor Biura Zarządu PZPK – Rola i znaczenie kruszyw w krajowej gospodarce.

12:35 – 12:50
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Galos, Dyrektor IGSMiE PAN w Krakowie – Bariery w prowadzeniu działalności producentów kruszyw.

12:50 – 13:05
Dr hab. inż. Wojciech Naworyta, prof. AGH, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami - Środowiskowe aspekty prowadzenia działalności w odkrywkowych zakładach górniczych.

13:05 LUNCH

14:00 – 14:35 PANEL DYSKUSYJNY I

Dostępność zasobów, ochrona złóż, dostęp do złóż
Moderator: Krzysztof Suchorz - Dyrektor Generalny Linii Produktowej Kruszyw Lafarge; Wiceprezes PZPK

 • Magdalena Piątkowska – Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego i Polityki Surowcowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Katarzyna Kudroń, Radca Prawny
 • Hubert Schwarz, Radca Prawny
 • Krzysztof Filusz – Prezes Zarządu Górażdże Kruszywa; Członek Zarządu PZPK

14:35 – 15:10 PANEL DYSKUSYJNY II

Kształcenie kadr, kwalifikacje zawodowe i bezpieczeństwo pracy
Moderator: dr inż. Barbara Kopczyńska, Prezes EGM; Wiceprezes PZPK

 • Piotr Wojtacha, Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego
 • dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH, Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademia Górniczo-Hutnicza Krakowie
 • dr inż. Zbigniew Krysa, Z-ca Kierownika Katedry Górnictwa, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska
 • Maria Kaczanowska, Prezes Kruszywa SKSM S.A.

15:10 – 15:45 PANEL DYSKUSYJNY III

Wymagania jakościowe a dostępność kruszyw
Moderator: Łukasz Leśnik, Dyrektor Operacyjny Eurovia Kruszywa; Członek Zarządu PZPK

 • Maciej Przybylski, Ekspert ds. technicznych, TPA
 • Leszek Bukowski, Dyrektor Departamentu Technologii Budowy Dróg GDDKiA
 • Przedstawiciel PKP PLK
 • Paweł Marek, Dyrektor Kopalń Colas Kruszywa

15:45 - 17:00 PRZERWA KAWOWA, SŁODKI BUFET, NETWORKING

17:00 - 18:00 KONCERT - Krzesimir Dębski, Mieczysław Szcześniak

20:00 KOLACJA (GRAND HOTEL)

Zobacz również