Jakiego wydarzenia szukasz?

Infrastruktura Polska i Budownictwo - XV edycja

Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo ma charakter spotkania liderów branży budowlanej o uznanej renomie na rynku i odbędzie się 19 marca 2024 roku w hotelu Sheraton w Warszawie.
Infrastruktura Polska i Budownictwo - XV edycja

XV edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo w założeniu organizatorów ma być okazją do dyskusji na tematy związane z finansowaniem i rozwojem inwestycji drogowych, nowymi technologiami w służbie infrastruktury oraz dynamice rozwoju transportu kolejowego.

Konferencja jest dedykowana przedstawicielom kadry zarządzającej polskich i zagranicznych spółek z sektorów infrastruktury i budownictwa, reprezentantom samorządów terytorialnych, władz lokalnych oraz administracji publicznej.

19 marca 2024, Sheraton Grand Warsaw

Harmonogram wydarzenia przewiduje wystąpienie inauguracyjne, studia przypadku, panele dyskusyjne oraz wieczorną galę z ceremonią rozdania nagród.

Panel 1: Zamówienia Publiczne

 • Sektor publiczny jako główny gracz na rynku budowlanym. Jak zbudować konstruktywne relacje z Zamawiającym we wszystkich obszarach i pogłębić współpracę między inwestorami publicznymi a stroną wykonawczą w nowym rozdaniu?
 • Jak usprawnić zasady zamówień publicznych na polskim rynku budowlanym i przybliżyć go do modelu właściwego dla gospodarek krajów zachodnich? Racjonalne zdefiniowanie roli ceny w stosunku do pozostałych kryteriów.
 • Finansowanie branży budowlanej przez instytucje bankowe. Czy zrównoważenie warunków kontraktowych w zamówieniach publicznych zwiększyłoby skłonność sektora finansowego do większego zaangażowania w sektor budownictwa?
 • Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe jako forma zabezpieczenia realizacji projektu.

Panel 2: Budownictwo drogowe

 • Obecnie wiele projektów drogowych jest realizowanych poniżej progu rentowności z powodu rażącego wzrostu kosztów. Czy istnieje szansa na szybką waloryzację? Co czeka polskie budownictwo drogowe w najbliższej przyszłości?
 • Dodatkowe źródła finansowania budownictwa drogowego. Realizacje w formule PPP jako przykład sprawnego finalizowania projektów i dobrej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.
 • Innowacyjne technologie, samonaprawiające się nawierzchnie czyli jak nowoczesne materiały budowlane zwiększają trwałość, bezpieczeństwo i ekologię polskich dróg?
 • Kluczowe aspekty dla utrzymania infrastruktury drogowej – stan techniczny, przedłużenie żywotności nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg.

Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży

 • Inwestycje w obszarze budownictwa – szanse i zagrożenia dla kontynuacji i rozwoju strategicznych projektów infrastrukturalnych w poszczególnych segmentach budownictwa i infrastruktury.
 • Czy rynek pracy jest największym zagrożeniem dla rozwoju a nawet dla utrzymania obecnych programów rozwojowych w szeroko pojętym obszarze budownictwa?
 • Ocena stanu obecnego i projekcje zmian kosztów pracy i kosztów materiałów budowlanych w perspektywie najbliższego roku.
 • Zrównoważone budownictwo – obowiązek formalny i moralny, co nas czeka – więcej szans czy zagrożeń?
 • Ochrona polskiego rynku budownictwa – czy powinniśmy być nadal najbardziej otwartym rynkiem w Europie?
 • Eksport usług budowlanych – kompetencje i zasoby polskich firm budowlanych – rynki perspektywiczne dla ekspansji / ofensywy.
 • Reformy / zmiany prawa regulujące obszar budownictwa a mające na celu usprawnianie procesów projektowych i realizacyjnych w obszarze szeroko pojętego budownictwa.

Zwieńczeniem konferencji będzie uroczysta gala wręczenia ,,Diamentów Infrastruktury i Budownictwa” dla najbardziej wyróżniających się podmiotów w branży, wieczorny bankiet z występem zespołu muzycznego.

Jak się zapisać?

Aby wziąć udział w konferencji, należy dokonać zapisu z poziomu formularza, zamieszczonego na stronie internetowej - zakładka REJESTRACJA.

***

Portal TechnologieiBudownictwo.pl jest patronem medialnym Wydarzenia.

Zobacz również