Jakiego wydarzenia szukasz?

Kongres Projektantów i Inżynierów

17 kwietnia 2024 r. w Centrym Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Kongresu Projektantów i Inżynierów.
Kongres Projektantów i Inżynierów

Kongres Projektantów i Inżynierów to prestiżowe branżowe wydarzenie będące odpowiedzią na palące wyzwania, które stoją przed polskim rynkiem inwestycji infrastrukturalnych.

Organizatorami Kongresu jest Zespół Doradców Gospodarczych TOR, portal „Rynek Infrastruktury” i Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów.

Kongres odbędzie się 17 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-17.00 w Centrum Nauki Kopernik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w Warszawie.

Główne tematy kongresu:

Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach

Cyfryzacja procesu

Badania geologiczne

Energetyka jądrowa

Zaplanowane debaty:

Nowa „stara” rzeczywistość. Kontynuacja usług w istniejących i nowych inwestycjach

 • Kiedy inwestycje ruszą pełną parą? Energetyka jądrowa, CPK, drogi, koleje – plany zamawiających publicznych a oczekiwania środowiska; długofalowe planowanie rozwoju budownictwa w kontekście stabilizacji branży
 • Finansowanie inwestycji – środki unijne i krajowe; jak zapewnić stabilność finansowania? Wzrost kosztów realizacji inwestycji; waloryzacja kontraktów.
 • Dialog ze środowiskiem – jak rozmawiać efektywnie, a nie tylko efektownie
 • Potencjał rynku projektowego i nadzorów – czy potencjał rynku jest wystarczający? Jak go wzmacniać i rozwijać? Jaka jest rola projektanta i inżyniera w nowej „starej” rzeczywistości inwestycyjnej

Paneliści:

 • Paweł Grad, Prezes zarządu, MGGP
 • Maciej Lasek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Piotr Malepszak, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Infrastruktury
 • Tomasz Siwowski, Prezes, Promost Consulting

(R)ewolucja w sposobie myślenia o usłudze intelektualnej

 • Przetarg na usługę intelektualną – dlaczego w przypadku projektanta i inżyniera cena powinna mieć wtórne znaczenie; jak kształtować warunki przetargu, aby uzyskać jakoś usługi; dialog techniczny i jego znaczenie w procesie wyboru wykonawcy
 • Waloryzacja „starych” umów na usługi intelektualne – dlaczego wciąż brakuje systemowych rozwiązań?
 • Idealna umowa – dobre praktyki w kształtowania warunków umownych w usługach intelektualnych
 • Zaufanie i współpraca – czy dobra współpraca stron może zastąpić idealną umowę lub „naprawić” złą umowę?

Paneliści:

 • Piotr Kubicki, Członek zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe
 • Hubert Nowak, Prezes, Urząd Zamówień Publicznych
 • Tomasz Resiak, Dyrektor ds. umów, Transprojekt Gdański
 • Przedstawiciel, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Cyfryzacja procesu. Jak to działa w Polsce, a jak w innych państwach?

 • Stan obecny procesu inwestycyjnego w Polsce: Jak wygląda obecnie proces inwestycyjny w Polsce? Jakie są główne wyzwania związane z tym procesem? Czy istnieją obecnie jakieś cyfrowe rozwiązania stosowane w polskim budownictwie?
 • Znaczenie cyfryzacji w procesie budowlanym: Jakie korzyści mogą wynikać z cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Czy cyfryzacja może przyczynić się do poprawy efektywności i jakości procesu budowlanego?
 • Innowacje i konkurencyjność: Jak cyfryzacja może wspierać innowacje w sektorze budownictwa i zwiększać konkurencyjność firm budowlanych? Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie nowych technologii do procesu budowlanego dla przedsiębiorców i konsumentów?
 • Przykłady z innych krajów: Jakie kroki podjęły inne kraje w celu cyfryzacji swojego procesu inwestycyjnego w budownictwie? Jakie są doświadczenia tych krajów? Czy cyfryzacja przyniosła oczekiwane rezultaty? Jakie kroki muszą być podjęte, aby Polska nadrobiła zaległości?
 • Wykorzystanie nowych technologii w budownictwie: Jakie nowe technologie mogą być wykorzystane do cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Czy sztuczna inteligencja może być przydatna w tym kontekście i czy jest w stanie wspomóc lub zastąpić projektanta?
 • Wyzwania związane z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce: Jakie są główne przeszkody związane z wprowadzeniem cyfryzacji w procesie budowlanym w Polsce? Jakie kroki muszą zostać podjęte, aby te wyzwania zostały pokonane?
 • Znaczenie współpracy sektora publicznego i prywatnego: Jakie jest znaczenie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w celu skutecznej cyfryzacji procesu inwestycyjnego w budownictwie? Jakie mogą być korzyści z partnerskiej współpracy w tym obszarze?
 • Edukacja i szkolenia: Jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć świadomość i umiejętności związane z cyfrowymi narzędziami w budownictwie? Jakie szkolenia i programy edukacyjne mogą być pomocne w przygotowaniu pracowników do cyfrowego procesu budowlanego?
 • Prawne i regulacyjne aspekty: Jakie zmiany prawne i regulacyjne mogą być konieczne w celu ułatwienia cyfryzacji procesu budowlanego w Polsce? Jakie są obecne przepisy dotyczące cyfryzacji w budownictwie i czy są wystarczające?
 • Bezpieczeństwo i monitorowanie: Jakie są aspekty związane z bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem budowlanym, które mogą być związane z cyfryzacją procesu budowlanego? W jaki sposób cyfrowe narzędzia mogą być wykorzystane do monitorowania i zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy?

Paneliści:

 • Mikołaj Połoczański, Dyrektor ds. hydrotechnicznych, Zarząd Morskiego Portu Gdynia

Czym są badania geologiczne i komu są potrzebne?

 • Badania podłoża gruntowego: przepisy, bezpieczeństwo, a koszty i jakość dokumentacji
 • Nadzór zewnętrzny w badaniach geologicznych
 • Badania podłoża gruntowego a ryzyko inwestycyjne
 • Wybór wykonawcy badań geologicznych: właściwe kryteria

Paneliści:

 • dr hab. inż. Tomasz Godlewski, prof. ITB, Z-ca kierownika Zakładu Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu, Instytut Technologii Budowlanej
 • dr Michał Grela, Prezes zarządu, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego

Energetyka jądrowa: rola polskich firm w procesie projektowania i budowy elektrowni

 • Jak przygotować firmę do udziału w projekcie jądrowym?
 • Rola polskich firm w procesie projektowania i budowy elektrowni: Proces projektowania, planowania i budowy elektrowni jądrowych, w tym wyzwania techniczne i inżynieryjne związane z takimi projektami. Gotowość firm na udział w projekcie.
 • Tzw. „local content”: Docelowy poziom zaangażowania krajowych/lokalnych dostawców to 50%. Co to realnie oznacza dla sektora usług?
 • Wymagania stawiane dostawcom: Prace związane z bezpieczeństwem nuklearnym (safety-related) oraz nie związane z bezpieczeństwem nuklearnym (non-safety-related) w kontekście standardów oraz wymagań certyfikacyjnych. Jak się przygotować?
 • Kształcenie i rozwój kadry: Zagadnienie szkolenia, kształcenia i rozwoju kadry inżynieryjnej i technicznej związanej z energetyką jądrową, w tym zapewnienia wysokiej jakości specjalistów w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni.
 • Konkurencyjność: Wysokie koszty początkowych inwestycji dla „nowych” firm w sektorze jądrowym. Czy to się kiedykolwiek zwróci?
 • Projektowanie i nadzór: Co je wyróżnia w inwestycjach jądrowych?

Paneliści:

 • Miłosz Motyka, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Krzysztof Wojtkowski, Managing Engineer, ZBM

Jak kształcić i pozyskiwać nową kadrę projektową i inżynieryjną?

 • Motywacja i zainteresowanie zawodem: Wpływ niskich zarobków na motywację młodych adeptów do wyboru kariery w branży budowlanej i inżynieryjnej oraz ich zainteresowania rozwojem zawodowym w tym obszarze
 • Konkurencyjność na rynku pracy: Analiza konkurencyjności wynagrodzeń w branży budowlanej i inżynieryjnej w porównaniu z innymi sektorami gospodarki oraz jej wpływu na zdolność przyciągnięcia i zatrzymania młodych talentów
 • Ścieżka kariery i rozwój zawodowy: Wpływ niskich zarobków na dostęp do wysokiej jakości szkoleń specjalistycznych oraz możliwości rozwoju zawodowego w branży
 • Wpływ na jakość pracy: Relacje między poziomem wynagrodzeń a jakością pracy projektantów i inżynierów budowlanych oraz możliwymi konsekwencjami dla bezpieczeństwa i trwałości projektów budowlanych
 • Rola instytucji rządowych i organizacji branżowych: Rola władz rządowych, instytucji edukacyjnych oraz organizacji branżowych w poprawie sytuacji materialnej i perspektyw zawodowych
 • Zrównoważony rozwój branży: Rozważenie strategii długoterminowych mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju branży budowlanej i inżynieryjnej, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniami i warunkami pracy dla pracowników

Paneliści:

 • Grzegorz Czudec, Polskie Zrzeszenie Wykonawców Badań Podłoża Gruntowego
 • dr inż. Krzysztof Kaczorek, Dyrektor Centrum Analiz Budowlanych, Politechnika Warszawska
 • Jan Styliński, Prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Zobacz również