Jakiego wydarzenia szukasz?

Szkolenie - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

Szkolenie online - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji - budowa, prowadzenie dokumentacji i zarządzanie Zakładową Kontrolą Produkcji zgodnie z wymaganiami EN 1090-1 organizowane przez Polski Rejestr Statków S.A.
Szkolenie - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji

Program szkolenia przewiduje zagadnienia:

1. Europejskie i krajowe regulacje prawne, dotyczące wprowadzenia wyrobów do obrotu.

  • Wymagania prawne UE
  • Wymagania prawne PL

2. Normy zharmonizowane PN-EN

  • Prawidłowe znakowanie wyrobów budowlanych znakiem CE
  • Procedury związane z działaniem ZKP
  • Dokumentowanie systemu ZKP

3. Normy badawcze

  • Podstawowe normy badawcze
  • Zastosowanie norm w badaniach u producentów
  • Określanie właściwości w aspekcie ich zastosowania

4. Certyfikacja ZKP dla EN 1090-1

  • Wymagania PCA
  • Zapoznanie z zasadami i wytycznymi ZKP w PRS

Zapraszamy 16 i 17 listopada 2023 roku.

Zobacz również