Aparaty do badania konsystencji betonów

aparaty do badania konsystencji betonów

Aparaty do badania konsystencji betonów to urządzenia przeznaczone do określenia konsystencji betonu, czyli jego lepkości i plastyczności. Konsystencja betonu jest ważna, ponieważ ma wpływ na jego zachowanie podczas transportu i wylewania, a także na jego właściwości mechaniczne po związaniu.

Najczęściej stosowane aparaty do badania konsystencji betonów to:

  • aparat Slump Test (tzw. próba konsystencji "wylewu") - polega na wylewaniu betonu z formy do specjalnego kielicha i pomiarze wysokości pochylenia po wylewaniu
  • aparat V-Funnel Test (tzw. próba konsystencji "lejka") - polega na wylewaniu betonu z formy do specjalnego lejka i pomiarze czasu potrzebnego do wypłynięcia betonu z lejka
  • aparat Marsh Cone Test (tzw. próba konsystencji "stożka") - polega na wylewaniu betonu z formy do specjalnego stożka i pomiarze czasu potrzebnego do wypłynięcia betonu z stożka

Te i inne aparaty pozwalają na precyzyjne określenie konsystencji betonu, co jest ważne dla jego jakości i spełnienia norm budowlanych. Aparaty te są stosowane przez kontrolę jakości w zakładach betoniarskich, laboratoriach badawczych oraz podczas prac budowlanych.

Firmy oferujące "aparaty do badania konsystencji betonów" (5)