Jakiego wydarzenia szukasz?

Kurs z zakresu technologii betonu

Dnia 26 października 2023 roku rozpocznie się w Krakowie przy ul. Lubelska 29 (sala konferencyjna na VI piętrze) kurs z zakresu technologii betonu. Na szkolenie składa się 5 spotkań, terminy podajemy w treści wydarzenia.
Kurs z zakresu technologii betonu

Stowarzyszenie Producentów Cementu w porozumieniu z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej organizuje kurs na technologa betonu.

Zakres tematyczny kursu:

 • Właściwości spoiw wiążących
 • Właściwości kruszyw mineralnych i sztucznych
 • Dodatki mineralne do betonów
 • Projektowanie betonów zwykłych, samozagęszczalnych i BWW
 • Domieszki do zapraw i betonów
 • Cechy świeżej mieszanki betonowej
 • Badania właściwości stwardniałych betonów
 • Projektowanie i badania właściwości betonów lekkich kruszywowych
 • Pielęgnacja betonu
 • Prefabrykaty i elementy betonowe zbrojone i sprężone
 • Korozja chemiczna betonu
 • Korozja i ochrona zbrojenia w betonie
 • Nieniszczące metody badań w technologii betonu
 • Badania właściwości zapraw murarskich i tynkarskich
 • Badanie składu stwardniałych betonów
 • Betonowa kostka brukowa
 • Regulacje normowe w zakresie cementu i betonu
 • Norma PN-EN 206-1 i uzupełnienie krajowe.

Kurs obejmuje pięć spotkań w terminach (czwartki, piątki):

 • 26 i 27 października 2023
 • 9 i 10 listopada 2023
 • 23 i 24 listopada 2023
 • 30 listopada i 1 grudnia 2023
 • 14 i 15 grudnia 2023.

Kurs adresowany jest do projektantów, architektów, inspektorów nadzoru budowlanego, pracowników laboratoriów materiałów budowlanych, technologów, dyrektorów i kierowników kontraktów, wykonawców, doradców technicznych, kierowników wytwórni betonu, handlowców, producentów betonu towarowego, kostki brukowej, prefabrykatów betonowych, chemii budowlanej, materiałów budowlanych, pracowników firm: budowlanych, wykonawczych, remontowych i projektowych, a także dla wszystkich którzy pragną pogłębić swoją wiedzę na temat betonu i zakończony jest uzyskaniem certyfikatu.

Zobacz również