Jakiego wydarzenia szukasz?

VI Międzynarodowe Forum Tunelowe

Forum porusza aspekty prawne oraz przyszłość inwestycji tunelowych w Polsce od ich projektowania poprzez wybór właściwej technologii i ich wyposażenia (izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa).
VI Międzynarodowe Forum Tunelowe

Forum Tunelowe odbędzie się 13-15 maja 2024 roku w Bielsko-Białej.

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy:

  • prawne aspekty w zakresie inwestycji tunelowych
  • prawo geologiczne i górnicze
  • rozpoznanie geologiczne, geotechniczne i hydrologiczne przy inwestycjach tunelowych
  • projektowanie tuneli oraz wybór właściwej technologii
  • wyposażenie towarzyszące budownictwu tunelowemu: izolacja, odwodnienie, systemy bezpieczeństwa
  • eksploatacja obiektów tunelowych

Honorowym patronatem forum objął International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES oraz Komitet Techniczny ds. Tuneli Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC.

Zobacz również