Kręgi betonowe

kręgi betonowe

Kręgi betonowe, znane także jako kręgi betonowe długotrwale jądrowane (LWBC), to rodzaj konstrukcji, które są wykorzystywane w różnych zastosowaniach inżynieryjnych i budowlanych. Składają się z cylindrycznych bądź stożkowych elementów wykonanych z betonu, które są wyciągane z otworu w ziemi.

Kręgi betonowe mają kilka zastosowań, przykładowe to:

  • Ochrona środowiska: Kręgi betonowe mogą być używane w celu ochrony środowiska naturalnego, na przykład w celu zapobiegania erozji brzegów rzek i wybrzeży morskich. Kręgi betonowe umożliwiają stabilizację terenu i ochronę przed erozją spowodowaną falami i prądami wodnymi.
  • Budowa portów i przystani: Kręgi betonowe są często wykorzystywane w budowie portów, przystani i nabrzeży. Stanowią one elementy konstrukcyjne, które pomagają w utrzymaniu struktury portowej, zapobiegając erozji i zapewniając stabilność dla statków i innych jednostek pływających.
  • Systemy ochrony przeciwpowodziowej: Kręgi betonowe są stosowane w systemach ochrony przeciwpowodziowej, gdzie pełnią rolę zapory lub bariery przeciwpowodziowej, która ma na celu zabezpieczenie obszarów narażonych na powodzie przed nadmiernym zalaniem.
  • Kształtki do tworzenia fal: W niektórych miejscach kręgi betonowe są wykorzystywane jako kształtki, które tworzą falowanie wody na plażach lub w parkach wodnych, co jest atrakcyjne dla surferów i miłośników sportów wodnych.
  • Łączenie mostów: W budownictwie mostowym, kręgi betonowe mogą być używane jako elementy stabilizujące podpory mostów i mostki na mozaikę.
  • Sztuczne rafy: W celu odtworzenia lub ochrony ekosystemów morskich, kręgi betonowe mogą być umieszczane na dnie morskim, tworząc sztuczne rafy, które służą jako siedliska dla organizmów morskich.
  • Kolektory energii falowej: Kręgi betonowe mogą być używane jako kolektory energii falowej, które zamieniają ruch fal morskich na energię elektryczną.

Kręgi betonowe mogą przyjmować różne kształty i rozmiary, w zależności od konkretnego zastosowania i wymagań projektowych. Są one zazwyczaj solidnie zabetonowane w miejscu i stanowią trwałe rozwiązanie inżynieryjne.

Firmy oferujące "kręgi betonowe" (7)