• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Beton wyrobem budowlanym

Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Beton wyrobem budowlanym

Producenci betonu zobowiązani są obecnie:

 • poddać się obowiązkowej certyfikacji zakładowej kontroli
 • wydać krajową deklarację właściwości użytkowych
 • oznakować produkt znakiem budowlanym.

Certyfikacja betonu

Uzyskanie Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji możliwe jest po przeprowadzeniu kontroli przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą. Do jej zadań należy:

 • wstępna inspekcja zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji
 • wydanie krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji
 • kontynuacja nadzoru, ocena i ewaluacja zakładowej kontroli produkcji – częstotliwość zgodna ze specyfikacją
 • nadzór nad certyfikatem

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Dokument ten wystawiany jest dla każdego wprowadzanego do obrotu wyrobu budowlanego. Odrębnym wyrobem jest każda receptura betonu towarowego, a tym samym wymaga odrębnej deklaracji.

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) zawiera m.in. listę obligatoryjnych, zasadniczych charakterystyki dla betonu towarowego, takich jak:

 • klasy ekspozycji
 • konsystencję
 • wytrzymałość na ściskanie
 • maksymalną zawartość chlorków
 • maksymalny wymiar kruszywa
 • klasę gęstości lub założoną wartość (dla betonu lekkiego lub ciężkiego)
 • reakcję na ogień

Deklaracji podlegają także charakterystyki wyrobu budowlanego w zależności od jego zamierzonego zastosowania:

 • zawartość powietrza
 • zawartość włókien
 • wytrzymałość na zginanie
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • odporność na penetrację wody
 • trwałość (stopień mrozoodporności)
 • trwałość (kategoria odporności na cykliczne zamrażanie-rozmrażanie w obecności soli od- ladzających)
 • klasa lepkości
 • klasa przepływalności
 • klasa odporności na segregację

Powyższe charakterystyki stanowią wszystkie pozycje określone w normach PN-EN 206 oraz PN-B-06265.

Oznakowanie betonu

Oznaczenie certyfikowanego wyrobu znakiem budowlanym B zawiera dodatkowo takie informacje:

 • dwie ostatnie cyfry roku, w którym znak budowlany został po raz pierwszy umieszczony na wyrobie budowlanym
 • nazwę i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalający jednoznacznie określić nazwę i adres siedziby producenta
 • nazwę i oznaczenie typu wyrobu budowlanego
 • numer referencyjny Polskiej Normy lub numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z którą zostały zadeklarowane właściwości użytkowe
 • numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych
 • poziom lub klasę zadeklarowanych właściwości użytkowych
 • nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka uczestniczyła w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
 • adres strony internetowej producenta, jeżeli krajowa deklaracja właściwości użytkowych będzie na niej umieszczana

Oznakowanie betonu oraz KDWU muszą być udostępnione odbiorcy. W przypadku deklaracji wystarczy umieścić jej treść na stronie internetowej producenta. Natomiast oznakowanie zawsze towarzyszy dostawie. Ze względu na specyfikę wyrobu, jakim jest beton towarowy, umieszcza się je najczęściej na dokumencie dostawy (wz).

Kontrola betonu jako wyrobu budowlanego

Certyfikacja i oznaczanie wyrobów znakiem budowlanym jest gwarancją deklarowanej, pożądanej jakości produktu. Aby zapobiec ewentualnym nadużyciom, wyroby podlegają sukcesywnej kontroli przez uprawnione jednostki, przede wszystkim przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Kontrola obejmuje sprawdzenie deklarowanych właściwości użytkowych. Trudność przeprowadzonej analizy wynika ze specyfiki produktu – niezwiązana mieszanka nie posiada właściwości, jakie osiągnie po upłynięciu określonego czasu w wymaganych warunkach. Pobrana próbka musi być przechowywana w środowisku gwarantującym zmianę jej jakości lub cech charakterystycznych.

Wszystkie powyższe procedury nie ograniczają prawa odbiorcy do dokonania własnej kontroli dostawy.

Treści powiązane

Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.

Komentarze

brak komentarzy…