Jakiego artykułu szukasz?

Beton zwykły kontra beton towarowy

Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Beton zwykły kontra beton towarowy

Samo pojęcie betonu towarowego uściślono po raz pierwszy w normie budowlanej BN-78/6736-02 "Beton zwykły-beton towarowy". Ten typ betonu (według normy) wytwarzany jest w betoniarniach, a następnie transportowany jako mieszanka betonowa na jej miejsce przeznaczenia.

Beton towarowy

Zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 (część 1: "Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność"), jest to surowiec budowlany powstały ze zmieszania kruszywa (drobnego i grubego), cementu, wody oraz domieszek i dodatków uszlachetniających. Swoje właściwości użytkowe uzyskuje w wyniku wiązania wszystkich jego składników, a tym samym stwardnienia masy betonowej. Charakteryzuje się dużą trwałością oraz plastycznością. Nie bez znaczenia są również niskie nakłady związane z jego wytwarzaniem, co ma wpływ na cenę tej mieszanki. Beton towarowy jest powszechnie stosowany w szeroko pojętym budownictwie do wytwarzania elementów konstrukcyjnych obiektów takich jak domy, budynki, drogi. Ze względu na swoją dużą wytrzymałość stanowi doskonały surowiec na wszelkiego rodzaju elementy nośne, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość i trwałość, jak na przykład fundamenty budynków.

Rodzaje betonu towarowego

Ze względu choćby na właściwości i sposoby wykorzystania, wyróżnić można przykładowo beton jastrychowy, beton polimerowy, beton autoklawizowany, beton komórkowy, żużlobeton, asfaltobeton, fibrobeton.

Beton zwykły

Ten gatunek betonu wykonywany jest z kruszywa mineralnego skalnego, które jest spojone cementem. Do jego produkcji stosuje się cement portlandzki lub hutniczy. Jego gęstość pozorna wynosi co najmniej 2000 kg/m3. Natomiast uziarnienie kruszywa stosowanego do produkcji tego betonu sięga powyżej 8 mm. Do najczęściej stosowanych kruszyw należą piaski, grysy, żwiry oraz mieszanki kruszyw mineralnych. Dla zmodyfikowania jego właściwości i struktury stosuje się różne mieszanki uplastyczniające, napowietrzające lub przyśpieszające jego wiązanie. Podobnie jak z betonu towarowego wykonuje się z niego elementy nośne konstrukcji budowlanych, takich jak belki, słupy, stropowe płyty itp. Ze względu na jego cechy wytrzymałościowe wyróżnia się klasy betonu zwykłego (zgodnie z normą PN-88/B-06250) od B7,5 do B50.

Jak powstaje beton towarowy?

Produkcja betonu towarowego odbywa się na węzłach betoniarskich, zaś na miejsce budowy jest przewożony betonowozami lub też – w przypadku rodzajów półsuchych – samochodami samowyładowczymi. Oznacza to, że cały proces produkcji jest w pełni zautomatyzowany, co z kolei stanowi gwarancję właściwych parametrów mieszanki.

Poszczególne elementy są dodawane względem wagi, a ta jest mierzona niezwykle dokładnie, nie ma zatem mowy o pomyłce. Tym sposobem powtarzalność każdego metra sześciennego jest zagwarantowana.

Beton towarowy to korzystna alternatywa wobec tzw. betonu zwykłego, który jest wyrabiany bezpośrednio na budowie. Jak już zostało wspomniane, próba wyprodukowania mieszanki na własną rękę jest dość ryzykowna. Możemy nie uzyskać wystarczającej wytrzymałości betonu. Dzieje się tak z kilku powodów.

Przede wszystkim w większości przypadków na budowie wykorzystuje się do betonu piaski i pospółki w bardzo niskiej jakości, więc element wiążący, odpowiadający za solidność surowca, nie ma określonych właściwości.

Ponadto dozowanie poszczególnych składników w betoniarce bywa zmienne, a to oznacza, że każda przygotowywana porcja masy betonowej będzie miała nieco inny skład i tym samym parametry. Dodatkowo w produkcji betonu zwykłego wykorzystuje się znacznie więcej wody niż w przypadku betonu towarowego, a to jeszcze bardziej obniża wytrzymałość mieszanki.

Beton jest wykorzystywany do elementów nośnych konstrukcji, w tym do fundamentów, ścian czy stropów. Właśnie dlatego nie warto iść na skróty i samodzielnie rozrabiać mieszankę, która może nie spełnić naszych oczekiwań. Zdecydowanie bezpieczniejszą, a pod wieloma względami również prostszą inwestycją jest właśnie zamówienie betonu towarowego.

By jeszcze lepiej dostrzec różnicę pomiędzy betonem towarowym a betonem zwykłym warto zapoznać się z właściwościami obu z nich. Nie tylko są wytwarzane w zupełnie innych warunkach, ale również do ich produkcji nie wykorzystuje się tych samych materiałów. Tym samym jakość oraz ogólne parametry obu rodzajów są określane przez nieco inne normy.

Beton zwykły – właściwości

Zgodnie z normą PN-88/B-06250 beton zwykły można podzielić na klasy pod względem jego wytrzymałości. Mamy tu do czynienia z różnymi oznaczeniami, od B7,5 (tzw. beton chudy lub „chudziak”, o najniższych parametrach) do B50 (czyli beton zwykły wyróżniający się najwyższą wytrzymałością).

Do wytwarzania tego gatunku najczęściej wykorzystuje się mineralne kruszywo skalne, które zostaje zespolone cementem – zazwyczaj jest to cement portlandzki bądź hutniczy. Do najchętniej stosowanych kruszyw należą: piasek, żwir oraz grys.

W składzie często znajdują się również dodatki w postaci mieszanek przyspieszających wiązanie, napowietrzające lub uplastyczniające. Minimalna gęstość pozorna betonu zwykłego wynosi 2000 kg/m³, a uziarnienie liczy minimum 8 mm.

Beton towarowy – właściwości

Definicję oraz skład betonu towarowego weryfikuje norma PN-EN 206+A1:2016-12.

W tym przypadku do składników należą dwa rodzaje kruszywa – drobne i grube, cement, woda oraz dodatki uszlachetniające. Taki dobór składników sprawia, że po ich zawiązaniu masa twardnieje, przybierając niezwykłą wytrzymałość.

Beton towarowy należy do bardzo trwałych, a także plastycznych materiałów. Na dodatek koszt jego wytworzenia nie należy do najwyższych, w związku z czym również cena jest przystępna – to sprawia, że chętnie wykorzystuje się go we wszelkich konstrukcjach. Wysokie parametry wytrzymałościowe decydują o tym, że beton towarowy znakomicie nadaje się do elementów nośnych. Stosuje się go również podczas budowy dróg.

Gdzie można zamówić beton towarowy?

Na rynku nie brakuje wytwórni betonu, głównie ze względu na rozwój przemysłu budowlanego i coraz większe zapotrzebowanie na podstawowe materiały. Tym samym mamy szeroki wybór różnych betoniarni, w związku z czym zamówienie betonu towarowego nie sprawia większych trudności.

Pamiętajmy jednak, by sprawdzić, czy wybrana przez nas wytwórnia jest rzeczywiście godna zaufania.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, czy betoniarnia posiada jakieś referencje. Opinie od różnych przedsiębiorstw i klientów indywidualnych potrafią wiele nam powiedzieć na temat jakości oferowanych usług.

Firmy nie wystawiają pozytywnych ocen wykonawcy, który nie spełnił ich oczekiwań. Nie bez znaczenia są także certyfikaty od niezależnych instytutów, np. przez System Zakładowej Kontroli Produkcji albo Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego.

Warto również wiedzieć, że transport betonu towarowego wymaga dokumentu WZ, gdzie powinny znaleźć się wszystkie informacje na temat właściwości i parametrów zgodnych z normą PN-EN 206+A1:2016-12.

Treści powiązane

Budowa Zakopianki
Budowa Zakopianki
Koniec korków na Zakopiance? Czy podróż do zimowej stolicy Polski przestanie być koszmarem kierowców? Zaglądamy na plac budowy drogi na odcinku Lubień – Rabka Zdrój. Czy kilkakrotnie przesuwany termin realizacji inwestycji jest wiążący i nową Zakopianką pojedziemy jeszcze w tym roku?
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Zakładowa Kontrola Produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji
Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.
Rynek pracy w budownictwie
Rynek pracy w budownictwie
Budownictwo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż. Jednak jak każdej innej, również budownictwa nie omijają fluktuacje wynikające z sytuacji globalnej. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na rynku zatrudnienia w budownictwie w czwartym kwartale 2022 roku. Ile wynosi stawka godzinowa w budownictwie.

Komentarze

brak komentarzy…