Jakiego artykułu szukasz?

Rodzaje i zastosowanie cementów

Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Rodzaje i zastosowanie cementów

Cement pochodzi z naturalnie występujących surowców mineralnych, takich jak margiel, wapień, glina. Zawierają one m.in. takie pierwiastki jak krzem, glin, żelazo, tlen, wapń. Pozyskiwane są z kopalni odkrywkowych, a następnie poddawane odpowiedniej obróbce.

Powstawanie cementu

Zmielone, dokładnie zmieszane w odpowiednich proporcjach kopaliny przechodzą proces wypalania w piecach cementowych. Na tym etapie stosuje się odpowiednie domieszki korygujące skład produktu (mogą to być popioły lotne, piasek czy dodatki żelazonośne). W wyniku procesu termicznego zachodzi szereg przemian fizykochemicznych, dzięki którym powstaje klinkier cementowy.

Produkt ten poddawany jest dalszemu mieleniu i wzbogaceniu o dodatki, którymi mogą być:

 • pył krzemionkowy (D)
 • kamień wapienny (L lub LL)
 • pucolana naturalna (P)
 • pucolana wypalana (Q)
 • żużel wielkopiecowy (S)
 • łupek palony (T)
 • popiół lotny krzemionkowy (V)
 • popiół lotny wapienny (W)

Litery w nawiasach to symbole stosowane w oznakowaniu zastosowanego dodatku.

W ten sposób powstaje finalny produkt, składowany w silosach. W sprzedaży oferowany bezpośrednio w cementowniach luzem, na wagę lub sklepach czy składach budowlanych w workach o określonej wadze.

Rodzaje cementu

Zależnie od wybranej domieszki i proporcji zastosowanych składników powstają różne rodzaje cementu. Ich skład jest znormalizowany, co oznacza, że cement określonej normy będzie charakteryzował się konkretnym stałym składem. Kryteria dopuszczenie do obrotu i stosowania są bardzo rygorystyczne.

Do oznaczania rodzajów cementu stosuje się cyfry rzymskie, gdzie I oznacza najmniejszą, a V największą procentową ilość domieszek. Większa ilość domieszek nie oznacza gorszej jakości produktu, co mógłby sugerować mniejszy udział "czystego cementu" w składzie wyrobu. Użyte domieszki zmieniają właściwości cementu, a tym samym jego przeznaczenie i możliwości zastosowania.

Zgodnie z tą normalizacją obecnie rozróżnia się cementy powszechnego użytku:

 • CEM I – cement portlandzki
 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy
 • CEM III – cement hutniczy
 • CEM IV – cement pucolanowy
 • CEM V – cement wieloskładnikowy

Są także cementy specjalne:

 • LH - cement o niskim cieple hydratacji
 • HSR - cement o wysokiej odporności na siarczany
 • NA - cement o niskiej zawartości alkaliów

Cementy mają dodatkowe oznaczenia: A, B, C. Określają one – poza klinkierem – pozostałe składniki główne. I tak litera A oznacza najmniejszy udział dodatków. Na przykład CEM II A 6-20%, CEM II B 21-35% itd.

Klasy wytrzymałości cementu

Dodatkowymi parametrami rozróżniającym produkty jest klasa, określająca wytrzymałość cementu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, wyrażona w megapaskalach (MPa) - wyższa liczba oznacza większość odporność - oraz czas narastania wytrzymałości. R – stosowane dla cementów szybkowiążących, N – normalnie, a L – o wolnym czasie wiązania.

Najpopularniejsze klasy cementu to:

 • 32,5 MPa
 • 42,5 MPa
 • 52,5 MPa

Zastosowanie cementu

Cement to kluczowe spoiwo twardniejące w połączeniu z wodą. Posiada właściwości wiążące składniki betonu, produktów chemii budowlanej, zapraw murarskich czy tynkarskich.

Określony rodzaj cementu ze względu na swój skład wybierany jest do konkretnych zastosowań.

CEM I – cement portlandzki

Cement portlandzki znajduje zastosowanie w przygotowywaniu betonów wykorzystywanych przy konstrukcjach zbrojonych, betonu towarowego, betonu samozagęszczalnego, konstrukcji i elementów prefabrykowanych, jest także wykorzystywany do betonowania w niskich temperaturach, warunkach zimowych.

CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy

Z tego cementu wykonuje się betony zwykłe, zaprawy murarskie i tynkarskie, warstwy podkładowe i stabilizujące.

CEM III – cement hutniczy

Głównym jego zastosowaniem cementu hutniczego są prace fundamentowe, budownictwo hydrotechniczne i podziemne ze względu na wysoką odporność na agresję chemiczną, działanie siarczanów i kwasów humusowych. Dobrze sprawdza się przy formowaniu masywnych konstrukcji betonowych. Wykorzystywany jest do budowy nawierzchni drogowych, parkingowych, chodnikowych. Ograniczeniem wykorzystania jest temperatura otoczenia poniżej +5 stopni Celsjusza.

CEM IV – cement pucolanowy

Wykazuje dużą odporność na środowisko o dużej agresywności. Wykorzystywany do wykonywania zapraw i tynków, dużych konstrukcji betonowych, prac w częściach podziemnych i naziemnych budynków. Odporność na siarczany sprawia, że betony powstałe z tego cementu mają zastosowane w rolnictwie.

CEM V – cement wieloskładnikowy

Jest doskonałym składnikiem mieszanek budowlanych, wykorzystywany do produkcji elementów betonowych. Sprawdzi się w budownictwie podziemnym, morskim, ekologicznym.

W warunkach szczególnie wymagających konieczne jest zastosowanie cementów specjalnego przeznaczenia.

Cement wiertniczy

Jego wysoka odporność na ciśnienie i temperaturę sprawia, że sprawdzi się w konstrukcjach podwodnych, przemyśle wiertniczym. Uzyskiwane z tego cementu zaprawy płynne pompowane są do odwiertów na głębokości nawet kilku tysięcy metrów, gdzie ciśnienie przekracza 100 MPa, a temperatura +150 stopni Celsjusza. Cement ten ma opóźniony czas wiązania, pozwalający dotrzeć z płynną zaprawą w odległe miejsce, a następnie szybko osiąga pożądaną wytrzymałość.

Cement ekspansywny

Jego właściwością jest pęcznienie w trakcie twardnienia, co sprawdza się choćby podczas zalewania ubytków, otworów na śruby w konstrukcjach betonowych, naprawy betonów.

Cement glinowy

Charakteryzuje się wysoką zawartością glinianów wapnia, sięgającą 70% składu. Idealnie nadaje się do prac w wysokich temperaturach (do 1700 stopni), jest cementem szybkotwardniejącym. Jednocześnie jego zastosowanie umożliwia użycie mieszanek betonowych w niskich temperaturach otoczenia.

Omówione różne parametry cementu znajdują się na opakowaniach w postaci odpowiednich oznaczeń. W oznaczeniach można się spotkać z łączeniem cech dodatkowych i właściwości specjalnych.

Przykładowo CEM I 42,5 N-NA to cement portlandzki o przeciętnej wytrzymałości na ściskanie, normalnym czasie wiązania, niskoalkaliczny.

Na polskim rynku dostępne są różne rodzaje cementu, o jego wyborze powinno decydować przeznaczenie i zaplanowanie konkretnych prac.

Bardzo ważne, aby wybrany produkt oznaczony był symbolem CE lub B - dotyczą one wyrobów bezpiecznych i dopuszczonych do obrotu na terenie całej Unii Europejskiej (CE) lub tylko w Polsce (B). Czołowi, sprawdzeni polscy wytwórcy mogą również posługiwać się oznaczeniem Pewny Cement, będącym gwarantem jakości.

Klasa cementu a klasa betonu

Zastosowanie określonego cementu przekłada się na parametru uzyskanego betonu. Oczywiście inne składniki mieszanki betonowej, ich rodzaj proporcje wpływają również na właściwości powstałego betonu.

Dowiedz się więcej o klasach betonu.

Treści powiązane

Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Zakładowa Kontrola Produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji
Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Sytuacja rynku budowlanego
Sytuacja rynku budowlanego
Choć popyt na usługi budowlane po wrześniowym spadku jest ciągle najniższy od stycznia br., prognozowany jest jego wzrost jeszcze przed nowym rokiem. Sprawdzamy, jaka jest sytuacja na rynku budowlanym w ostatnim kwartale 2022 roku.
Rynek pracy w budownictwie
Rynek pracy w budownictwie
Budownictwo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż. Jednak jak każdej innej, również budownictwa nie omijają fluktuacje wynikające z sytuacji globalnej. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na rynku zatrudnienia w budownictwie w czwartym kwartale 2022 roku. Ile wynosi stawka godzinowa w budownictwie.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.

Komentarze

brak komentarzy…