• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Klasy betonu

Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Klasy betonu

Beton – najpowszechniej wykorzystywany materiał – cechuje wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Ze względu na zastosowany skład i technologię uzyskać można różne rodzaje betonu, posiadające odmienne parametry. Komponując recepturę konkretnego betonu należy uwzględnić m.in. rodzaj zastosowanego kruszywa, oznaczenia klas cementu, normy jego wytrzymałości, (przeczytaj więcej o rodzajach i zastosowaniach cementu), typ domieszek. Jakość betonu wynikać będzie zarówno z użytych składników jak i technologii produkcji.

Klasy betonu

Właśnie wytrzymałość jest parametrem, który pozwala zakwalifikować beton do odpowiednich klas. Pod uwagę brany jest dopuszczalny nacisk na betonowy sześcian o boku 15 cm. Wytrzymałość mierzona jest przez 28 dni, gdy dochodzi do jego dojrzewania. Takie obliczenia stosowane są według polskiej normy.

Według tego kryterium wyróżnić można przykładowo:

  • beton klasy B20 - minimalna wytrzymałość charakterystyczna betonu na próbkach sześciennych utrzymuje się na poziomie 20 MPa
  • beton klasy B25 - minimalna wytrzymałość charakterystyczna betonu na próbkach sześciennych utrzymuje się na poziomie 25 MPa

Polska i europejska klasa betonu

Wskazane powyżej oznaczenia klasy betonu obowiązywały do 2004 roku, kiedy to nowa europejska norma PN-EN 206 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność zastąpiła polską normę PN-88/B-06250 Beton zwykły.

Wraz z nią zmianie uległ sposób oznaczania klas betonu. Symbol literowo-liczbowy (z użyciem litery B) został zamieniony przez dwuczłonowy symbol z literą C.

Co istotnie, przypisane oznaczenia reprezentujące wytrzymałość betonu nie są tożsame z wcześniejszymi odpowiednikami, gdyż według nowej normy stosowane są inne metody określania wytrzymałości. Europejska norma przewiduje badanie zarówno na betonowym walcu o 15-centymetrowej średnicy i wysokości 30 cm, jak i betonowym sześcianie o boku 15 cm, jak. Stąd dwa człony w oznaczeniu, określające dwa parametry.

Ponadto nowa norma wprowadziła pojęcie betonu ciężkiego i lekkiego. Oznaczone są one odpowiednio literami C (tak jak beton zwykły) oraz LC.

Klasy betonu według norm

Poniższa tabela porządkuje klasy betonu B według dawniej stosowanej normy polskiej i obecnie obowiązującej nowej normy europejskiej - betony klasy C.

Dotychczas stosowanym oznaczeniom przyporządkowano nowe, jednak nie wszystkie mają swoje odpowiedniki wynikające z nowej normy i odwrotnie – nie dla wszystkich nowych oznaczeń są dawne przyporządkowania.

Z czego więc wynika różnica choćby w oznaczeniu B20 oraz C16/20?

B20 - według polskiej normy – oznacza beton o wytrzymałości gwarantowanej 20 MPa, natomiast C16/20 to wytrzymałość charakterystyczna 16 MPa dla betonowego walca, a 20 oznacza wytrzymałość charakterystycznądla sześcianu.

Polska norma oznacza wytrzymałość gwarantowaną betonu, w normie europejskiej zawarta jest informacja, że powyżej wskazanej wartości znajduje się min. 95% próbek badanego betonu.

Klasy betonu a jego zastosowanie

Różna wytrzymałość na ściskanie a tym samym inny rodzaj betonu powoduje, że beton każdej klasy ma inne nieco zastosowanie.

Klasy betonu towarowego przekładają się na użycie go do budowy konkretnych elementów konstrukcyjnych.

Przykładowo beton klasy B10 do B15, czyli od C8/10 do C12/15 wg klas europejskich nadaje się na fundamenty, wykorzystywany jest jako stabilizacja gruntu, wykończenie posadzek czy tarasów. Sprawdzi się w pracach naprawczych. Nie może być jednak stosowany przy budowie elementów konstrukcyjnych.

Beton klasy od B20 do B30 (C16/20) to materiał konstrukcyjny doskonały na fundamenty, ściany, nadproża, schody i inne wylewki.

Beton klasy B35 i B40 (C30/37) spełnia normę mostową.

W budownictwie jednorodzinnym najpopularniejszy jest beton o klasie do B30.

Różne klasy, a tym samym rodzaje betonu dają szerokie możliwości projektowe architektom, pozwalając dostosować odpowiedni materiał budowlany do dowolnych pomysłów architektonicznych.

Podsumowując – pomimo odmiennych nieco parametrów betonów tej samej klasy, wyprodukowanego według normy polskiej lub europejskiej, uznaje się, że są to wyroby równoważne ze względu na niewielkie różnice w uzyskiwanej ostatecznie wytrzymałości. Ponadto norma europejska zaleca stosowanie odpowiedniego zapasu wytrzymałości, co tym bardziej pozwala traktować beton uzyskiwany według dwóch norm jako produkt tożsamy.

Marki betonu

Wśród producentów betonu wymienić można przykładowo: Cemex Polska, Bosta Beton Sp. z o.o., Budokrusz SA, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Górażdże Beton Sp. z o.o., Lafarge, Alfa-Bet, BetonBest.

Treści powiązane

Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Zakładowa Kontrola Produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji
Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.

Komentarze

brak komentarzy…