Jakiego artykułu szukasz?

Rozwój budownictwa prefabrykowanego

Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego

Prefabrykaty to gotowe elementy budowlane, służące do montażu na miejscu. Ich zastosowanie powoduje przeniesienie dużej części procesu technologicznego do zakładów prefabrykacji, poza miejsce budowy.

Prefabrykaty - zastosowanie

Konkretne prefabrykaty dedykowane są określonym zastosowaniom – wykorzystywane są np. w konstrukcjach przemysłowych czy mostowych, przy wznoszeniu hal, masztów, trakcji, budowli sportowych, sakralnych.

Mają jednocześnie wpływ na parametry inwestycji, różnicując tym samym koszt materiałów, koszt realizacji, czas produkcji a tym samym budowy, ciężar konstrukcji, atrakcyjność architektoniczną, koszt ubezpieczenia czy konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń przed np. ogniem, korozją, zawilgoceniem.

Rodzaje prefabrykatów

Zależnie od materiału, jaki został wykorzystany do produkcji określonych elementów budowlanych, prefabrykaty mogą być przykładowo:

 • stalowe
 • drewniane
 • żelbetowe
 • strunobetonowe
 • kablobetonowe

Najlżejsze konstrukcje powstają przy zastosowaniu stali. To jednocześnie materiał pozwalający uzyskać szybki czas wznoszenia budowli. Konstrukcje drewniane generują znacznie wyższe koszty na etapie prefabrykacji, jak i eksploatacji. Drewno wymaga ochrony przed korozją biologiczną i zabezpieczania przed ogniem.

Najpopularniejszym, najbardziej powszechnym materiałem stosowanym w prefabrykacji jest beton.

Zalety prefabrykacji

Niewątpliwie czynnikami przemawiającymi za wykorzystaniem prefabrykatów będą:

 • skrócony czas budowy - zastosowanie gotowych elementów pozwala na szybszy, sprawniejszy montaż - to z kolei minimalizuje uciążliwość wynikającą z przedłużających się prac budowlanych w odniesieniu np. do dróg, mostów, tuneli, obiektów infrastrukturalnych
 • eliminacja lub znaczne ograniczenie przerw technologicznych dzięki zachowaniu ciągłości produkcji, tym samym umożliwiając prowadzenie prac budowlanych w okresie całego roku
 • ograniczenie wpływu warunków atmosferycznych na proces budowy
 • optymalne zużycie materiałów możliwe dzięki wysokiej jakości prefabrykatów oraz stosowaniu efektywnych kształtów i przekrojów oraz zwiększenie precyzji wymiarowej
 • wysoka trwałość elementów prefabrykowanych będąca rezultatem wykorzystania lepszej jakości materiałów
 • możliwość formowania konstrukcji o niebanalnych kształtach
 • konieczność zaangażowania mniejszej liczby wykwalifikowanych pracowników
 • zwiększenie bezpieczeństwa na budowie – dużą część prac wykonują w fabrykach roboty
 • aspekt ekologiczny – możliwość recyklingu i wykorzystania w produkcji prefabrykatów odpadów z wcześniejszej produkcji

Wady konstrukcji prefabrykowanych

 • transport ciężkich, przekraczających skrajnię drogową i kolejową elementów bywa utrudniony, generuje dodatkowe koszty
 • koszt wykonania i dostarczenie prefabrykatu na miejsce budowy jest wyższy, aczkolwiek pozornie, bowiem prace monolityczne wymagają zatrudnienia większej liczby pracowników, mogą być ograniczone i tym samym wydłużone przez warunki atmosferyczne, ich jakość bywa niższa, co finalnie może okazać się kosztowniejszym rozwiązaniem niż użycie gotowych elementów
 • konieczność zaangażowania specjalistycznej firmy przy dużej złożoności montażu, choć i w tym przypadku należy dostrzec również zalety – taka opcja przyspiesza prace budowlane i zwiększa bezpieczeństwo.

Technologie prefabrykacji na polskim rynku budowlanym

Zastosowanie prefabrykacji wymusza ewolucję i zmiany na etapie projektowania, produkcji oraz montażu elementów konstrukcyjnych wznoszonych budowli. Budownictwo systemowe wkracza zarówno do branży mieszkaniowej, jak i hotelowej i biurowej. Za wyborem nowoczesnych prefabrykatów przemawia szybkie tempo, ekonomiczność i wysoka jakość.

Beneficjentami technologii prefabrykacji są choćby zielonogórska firma LIT Polska, w której biurowcu zastosowano pionierskie rozwiązanie jakim są ściany nośne fasadowe.

Z kolei pilotażowy projekt Ja Sielska, który powstał w Poznaniu, obejmował budowę w technologii systemowej sześciu 5-kondygnacyjnyc bloków, liczących łącznie 165 mieszkań w czasie niespełna 10 miesięcy i został pozytywnie przyjęty przez klientów.

Kolejnymi dużymi inwestycjami z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych są osiedla w Toruniu i Włocławku.

Stopniowe przechodzenie od produkcji o charakterze rzemieślniczym w warunkach placu budowy do produkcji o charakterze fabrycznym staje się faktem i wymusza utworzenie nowego przemysłu, jakim jest przemysł prefabrykacyjny.

Zmechanizowana produkcja w zakładzie stałym pozwala na wykorzystanie osiągnięć nowoczesnej technologii materiałów i technik formowania prefabrykatów, a tym samym uzyskiwanie lepszej jakości uniwersalnych elementów budowlanych.

Treści powiązane

Rynek pracy w budownictwie
Rynek pracy w budownictwie
Budownictwo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż. Jednak jak każdej innej, również budownictwa nie omijają fluktuacje wynikające z sytuacji globalnej. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na rynku zatrudnienia w budownictwie w czwartym kwartale 2022 roku. Ile wynosi stawka godzinowa w budownictwie.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Zakładowa Kontrola Produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji
Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Sytuacja rynku budowlanego
Sytuacja rynku budowlanego
Choć popyt na usługi budowlane po wrześniowym spadku jest ciągle najniższy od stycznia br., prognozowany jest jego wzrost jeszcze przed nowym rokiem. Sprawdzamy, jaka jest sytuacja na rynku budowlanym w ostatnim kwartale 2022 roku.
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.

Komentarze

brak komentarzy…