• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Zakładowa Kontrola Produkcji

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji wyrobów budowlanych oznacza wprowadzenie systematycznych działań związanych z kontrolą jakości, dokumentowaniem procesów produkcyjnych, stosowanie środków zapobiegawczych służących uniknięciu ewentualnych niezgodności.

Obowiązek stosowania Zakładowej Kontroli Produkcji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 tzw. CPR (Construction Product Regulation), które zostało przyjęte 9 marca 2011 r. i opublikowane w Dzienniku Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. i dotyczy producentów, importerów oraz dystrybutorów budowlanych wprowadzających lub udostępniających na rynek wyroby budowlane, objęte normami zharmonizowanymi [hEN].

Rodzaje i wymagania ZKP

Wyróżnia się dwa rodzaje Zakładowej Kontroli Produkcji:

 • certyfikowaną
 • niecertyfikowaną

Zależnie od systemu oceny zgodności przyznanego konkretnym produktom, ZKP może wymagać certyfikacji. Im wyższe wymagania stawiane są produktowi, tym większe prawdopodobieństwo konieczności wystąpienia do akredytowanej jednostki certyfikującej. Taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do systemu oceny zgodności 2, 2+, 1 i 1+.

Niecertyfikowana ZKP dotyczy systemu oceny zgodności 3 i 4.

Dokumentacja systemu ZKP powinna zawierać:

 • Księgę ZKP lub Plan jakości opisujące system,
 • procedury i instrukcje, które opisują nadzorowanie procesu produkcyjnego (od zakupu surowców lub materiałów do produkcji po magazynowanie i transport do klienta) oraz prowadzenia kontroli i badań,
 • nadzór nad wyposażeniem do produkcji oraz kontroli i badań,
 • prowadzenie oceny zgodności wyrobu z wymaganiami specyfikacji technicznej,
 • postępowanie z wyrobem niezgodnym oraz reklamacjami
 • prowadzenie działań korygujących w celu usunięcia stwierdzonych niezgodności.

Korzyści wynikające z ZKP

 • spełnienie wymogu prawnego
 • zmniejszenie wadliwości produktów
 • wzrost zaufania klientów
 • minimalizacja kosztów reklamacji
 • zwiększenie prestiżu firmy

Certyfikacja ZKP

Jak wspomniano, w systemie oceny zgodności 2, 2+, 1, 1+ konieczny w procesie certyfikacji ZKP jest udział jednostki notyfikowanej.

Część zadań kontrolnych leży po stronie producenta. Przeprowadza on:

 • ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobierania próbek), obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu
 • zakładową kontrolę produkcji
 • badania próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań

Jednostka certyfikująca dokonuje wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz kontynuuje nadzór, ocenę i ewaluację ZKP. W oparciu o wyniki podjętych działań wydaje bezterminowo certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji. Jest on ważny, dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub sam system nie ulegną istotnym zmianom.

Podsumowując - wprowadzenie obowiązku prowadzenia ZKP jest gwarancją powtarzalności produkcji, zapewnieniem, że określone parametry techniczne wyrobów budowlanych nie są tylko deklaracją, a wyrób z codziennej produkcji jest tożsamy z wyrobem referencyjnym.

Treści powiązane

Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.

Komentarze

brak komentarzy…