• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Odśnieżanie chodnika – obowiązki, przepisy, kary

Zimy w Polsce od kilku lat są coraz mniej srogie, jednak nie ma chyba takiego miejsca, żeby choć raz w sezonie nie spadł śnieg. Długo wyczekiwany przez amatorów zimowych krajobrazów staje się zmorą, gdy chcemy się bezpiecznie przemieszczać. Jak wygląda kwestia odśnieżania chodników? Czyim jest obowiązkiem i co grozi za zaniedbanie? Poznaj przepisy prawa w tym zakresie i sugestie, jak radzić sobie z dokuczliwym zimowym opadem.
Odśnieżanie chodnika – obowiązki, przepisy, kary

Poruszanie się po zaśnieżonym czy oblodzonym chodniku to często zadanie karkołomne. Jako przechodnie powinniśmy zachować szczególną ostrożność i rozwagę, niemniej oczekujemy od osób odpowiedzialnych za te przestrzenie, aby zgodnie z zapisami prawa dopełnili obowiązku utrzymania chodników w stanie gwarantującym bezpieczne przemieszczanie.

Odśnieżanie chodnika – czyj obowiązek?

Za porządek przed domem odpowiada właściciel w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku domów wielorodzinnych obowiązek ten spoczywa na współwłaścicielach, użytkownikach wieczyści, organach organizacyjnych oraz osobach zarządzających lub użytkujących nieruchomość.

Właściciel ma obowiązek uprzątnąć ten fragment chodnika, który przylega bezpośrednio do jego domu. Jeżeli między posesją czy jej ogrodzeniem a chodnikiem znajduje się trawnik, pas zieleni, usytuowany jest w tym miejscu rów melioracyjny czy jakakolwiek inna przeszkoda, obowiązek odśnieżania spada na gminę.

Zwolnienie z obowiązku odśnieżania ma miejsce także w sytuacji, gdy gmina dopuściła na chodniku parkowanie samochodów za opłatą. Jeśli wzdłuż chodnika przyległego posesji znajduje się strefa płatnego parkowania, nie trzeba zajmować się odśnieżaniem - to zadanie przechodzi na zarządcę drogi.

Odśnieżanie chodnika – przepisy

Jak trudnym zadaniem jest dbanie o chodnik zimą przekonał się z pewnością każdy, kto choć raz zmagał się ze śniegowym żywiołem. W czasie intensywnych opadów odśnieżanie chodnika bywa syzyfową pracą. Utrzymanie go w porządku i stanie zapewniającym przechodniom bezpieczne przemieszczanie przy ciągle padającym lub nawiewającym śniegu jest praktycznie niemożliwe.

Co na to przepisy?

Przepisy regulujące odpowiedzialność w tym zakresie określa Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 5 ust. 1 pkt 4 mówi:

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”

Zapisy znajdują się także w Ustawie Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r.

Art. 61 pkt 2 informuje:

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska”.

Chodzi tu także o zalegający na dachach śnieg czy zwieszające się z krawędzi budynku sople lodu, stanowiące zagrożenie dla przemieszczających się pod nimi osób, zwierząt i pojazdów.

Pomimo jasno określonych obowiązków ważne jest jednak zachowanie zdrowego rozsądku, o czym przekonuje wyrok Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 r.:

„W warunkach odwilży w okresie zimy, w nocy, w czasie opadu atmosferycznego nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, aby w sposób nieprzerwany, permanentny zapewniał uprzątnięcie błota, śniegu i lodu”.

Kary za nieodśnieżony chodnik

Za niewywiązywanie się z obowiązku odśnieżania osobie odpowiedzialnej grożą konsekwencje.

Interwencja straży miejskiej lub gminnej może zakończyć się pouczeniem i zdyscyplinowaniem zarządcy, nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł lub wystąpieniem na drogę sądową.

Właściciel nieruchomości może zostać ukarany grzywną za śnieg zalegający na chodniku.

Art. 117. KW stwierdza, że, kto mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Czarniejszy scenariusz ma miejsce w sytuacji, gdy osoba w wyniku upadku na nieodśnieżonych chodniku dozna uszczerbku na zdrowiu i wytacza pozew. Może zażądać zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia, o ile dowiedzie, że właściciel nie dopełnił swoich obowiązków.

Odszkodowanie może wynieść nawet 80 000 zł. Jeśli poszkodowany został inwalidą może domagać się dożywotniej renty.

Jak zabezpieczyć się przed konsekwencjami nieodśnieżonego chodnika?

Z perspektywy osoby odpowiadającej za odśnieżanie - najlepiej oczywiście zadbać o chodnik. Wystarczy solidna łopata, również sól i piasek. Piasek zwiększa przyczepność i minimalizuje poślizg. Z kolei sól rozpuszcza twardy, zbity, wyślizgany śnieg i miejsca oblodzone. Można ją jednak stosować tylko tam, gdzie roztopiony śnieg może spłynąć do systemu kanalizacji.

Uwaga na popiół – zawiera szkodliwe substancje, używanie go jako środka antypoślizgowego na chodnikach nie jest dozwolone.

Śnieg należy zsuwać najlepiej na krawędź chodnika (ale nie na jezdnię!), w miejsce, które nie przeszkodzi przechodniom w przemieszczaniu się.

Zabezpieczeniem na wypadek konieczności wypłaty odszkodowania dla osoby, która uległa wypadkowi na „naszym” chodniku jest wykupienie ubezpieczenia z opcją OC w życiu prywatnym.

W przypadku poszkodowanego ważne jest udokumentowanie miejsca wypadku – sfotografowanie zaniedbanego chodnika w takich ujęciach, aby nie było wątpliwości, że tam doszło do zdarzenia. Przyda się również świadek – np. osoba, która pomogła się podnieść. Warto poprosić ją o kontakt, aby poświadczyła prawdziwość wypadku. Na etapie dochodzenia odszkodowania konieczna będzie oczywiście dokumentacja medyczna.

fot. Freepik

Treści powiązane

Czy warto ogrzewać dom pompą ciepła?
Czy warto ogrzewać dom pompą ciepła?
Pompy ciepła coraz częściej zastępują dotychczasowe rozwiązania grzewcze jakimi są kotły gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne. Szukamy nowoczesnych, prośrodowiskowych rozwiązań. Czy zastosowanie pompy ciepła pozwoli uzyskać porównywalne parametry grzewcze? Czy warto inwestować w tą technologię?
Beton napowietrzony
Beton napowietrzony
Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Nowoczesne ogrzewanie domu – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika
Nowoczesne ogrzewanie domu – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika
Choć klimat wyraźnie się ociepla, to jednak koszty ogrzewania stanowią kluczowy składnik wydatków związanych z eksploatacją domu. Wybieramy więc nowoczesne, ekologiczne i przede wszystkim ekonomiczne rozwiązania.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Betonowanie zimą
Betonowanie zimą
Zima to trudny czas do wykonywania pewnych prac budowlanych. Niskie temperatury zaburzają przebieg reakcji chemicznych. Uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji betonowej wymaga dodatkowych zabiegów i czynności, aby zagwarantować właściwy przebieg hydratacji. Przyglądamy się, jak poprawnie przeprowadzić proces betonowania zimą.
Wodne ogrzewanie podłogowe
Wodne ogrzewanie podłogowe
Wodne ogrzewanie podłogowe to jedno z możliwych rozwiązań grzewczych, które mają sprawić, że pomieszczenia będą ciepłe, przytulne i pozbawione widocznych kaloryferów. Jak działa ogrzewanie podłogowe? Na czym polega jego instalacja i jakie korzyści daje taka technologia? Przeczytajcie w tym artykule.
Klimatyzacja w domu
Klimatyzacja w domu
Upalne lata dają w kość. Wysokie temperatury za oknem obniżają komfort przebywania również w pomieszczeniach. Doskonałym rozwiązaniem na upały jest zainstalowanie klimatyzacji. Jak uzyskać przyjemną temperaturę w domu? Jak dobrać odpowiedni system klimatyzacji? Jak dbać o klimatyzator, aby zachować jego wydajność i zdrowe powietrze w pomieszczeniu? Informacje na ten temat zbieramy w tym artykule.
Prace budowlane zimą
Prace budowlane zimą
Niskie temperatury, opady deszczu czy śniegu to warunki atmosferyczne, które nie sprzyjają prowadzeniu prac budowlanych. Co nie oznacza, że okres zimowy to całkowity zastój w budowlance. Choć pewne aktywności zwalniają, po odpowiednim przygotowaniu się do okresu zimowego można bezpiecznie realizować zaplanowane inwestycje. Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas budowy zimą?
Ogrzewanie płaszczyznowe w domu
Ogrzewanie płaszczyznowe w domu
Jaki wybrać rodzaj ogrzewania domu, to dylemat wielu inwestorów. Ma być ciepło, najlepiej tanio, estetycznie, przytulnie i ekologicznie. Jednym z rozwiązań jest ogrzewanie płaszczyznowe. Na czym polega? Jak wygląda instalacja i jakie daje korzyści? Więcej o ogrzewaniu płaszczyznowym przeczytasz poniżej.
Moje ciepło – program dofinansowania pomp ciepła
Moje ciepło – program dofinansowania pomp ciepła
Działanie pomp ciepła w ogrzewaniu domów jednorodzinnych opiera się na wykorzystaniu energii pobranej z otoczenia. W połączeniu z koniecznym do ich funkcjonowania prądem pochodzącym z odnawialnych źródeł energii stają się jednym z najbardziej ekologicznych urządzeń grzewczych. Nie emitują żadnych szkodliwych substancji typu spaliny czy popiół – ich działanie bazuje na darmowej energii pochodzącej z gruntu, powietrza lub wody.
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Chcąc uniknąć szpecących ściany grzejników coraz częściej decydujemy się na ogrzewanie podłogowe. To nowoczesne, estetyczne rozwiązanie, dodatkowo świetnie sprawdza się z instalowanymi pompami ciepła. Zastosowanie ogrzewania podłogowego wymusza dobór odpowiednich materiałów posadzkowych. Przyglądamy się, jakie rozwiązania wziąć pod uwagę, jaki zastosować beton na ogrzewanie podłogowe, aby uzyskać ciekawy efekt wizualny, wytrzymałą podłogę dobrze przepuszczającą i utrzymującą ciepło.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Instalacje przeciwoblodzeniowe – jak pozbyć się śniegu i lodu z dachu, rynien i podjazdu
Instalacje przeciwoblodzeniowe – jak pozbyć się śniegu i lodu z dachu, rynien i podjazdu
Jak poradzić sobie z zalegającym śniegiem i lodem na podjazdach, chodnikach, dachach i w rynnach? Poznaj nowoczesne systemy przeciwoblodzeniowe. Zobacz, gdzie mogą być stosowane, jak wygląda ich montaż oraz jakie można uzyskać korzyści z zewnętrznych instalacji grzewczych.
Czym ogrzewać dom w 2023 roku?
Czym ogrzewać dom w 2023 roku?
Gdzie szukać oszczędności? Jaka metoda ogrzewania jest obecnie najtańsza? Czy warto inwestować w nowoczesne rozwiązania? W tym artykule przyglądamy się kosztom, jakie wiążą się z ogrzaniem domu w 2023 roku.

Komentarze

brak komentarzy…