• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Beton napowietrzony

Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Beton napowietrzony

Beton nie lubi przejścia temperatury przez 0 stopni. To warunki mocno niesprzyjające, powodujące utratę jego trwałości. Niestety w polskim klimacie taka sytuacja ma miejsce wielokrotnie w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość o ok. 9%, rozpychając się niejako w konstrukcji betonowej, zwiększając ciśnienie generujące wewnętrzne naprężenia, doprowadzając tym samym do destrukcji betonu.

Domieszki napowietrzające

Wprowadzenie do mieszanki betonowej pęcherzyków powietrza pozwala zaradzić tego typu problemom. Zwiększająca objętość woda zajmuje przestrzenie wypełnione powietrzem, nie rozpierając tym samym betonu od wewnątrz.

Wspomniane pęcherzyki, aby spełniły swoją rolę, muszą być odpowiednich rozmiarów, we właściwej ilości a także odległości między sobą. Taki efekt w strukturze mieszanki betonowej uzyskać można stosując domieszki napowietrzające.

Rodzaje domieszek napowietrzających

Dostępne są domieszki:

 • syntetyczne
 • półsyntetyczne
 • organiczne

Właściwości betonu napowietrzonego

Napowietrzenie betonu powoduje:

 • wyższą mrozoodporność
 • lepszą urabialność mieszanki betonowej
 • obniżenie tarcia wewnętrznego
 • większą objętość zaczynu cementowego
 • łatwiejszy poślizg pomiędzy ziarnami kruszywa
 • zmniejszenie tendencji do segregacji składników

Parametry napowietrzonego betonu

Właściwie napowietrzony beton powinien:

 • posiadać jak najmniejszą liczbę mikroporów poniżej 0,3 mm
 • zawierać od 4 do 6% powietrza
 • cechować się wskaźnikiem rozmieszczenia pęcherzyków powietrza poniżej 0,2-0,25 mm

Uzyskanie tych parametrów jest trudne, konieczne jest precyzyjne określenie ilości domieszki.

Skuteczność domieszek napowietrzających

Samo dodanie środków napowietrzających do betonu nie wystarczy, aby uzyskać pożądany efekt. Na zawartość powietrza oraz rozmieszczenie porów, a tym samym skuteczność zastosowania domieszki wpływa wiele innych jeszcze czynników. Kluczowe z nich to:

 • wysoka intensywność mieszania
 • wydłużony czas mieszania
 • konsystencja betonu (klasa S3-S4 wg normy PN-EN 206)
 • niższa temperatura świeżego betonu
 • jakość użytej domieszki
 • rodzaj cementu (CEM I)
 • rezygnacja z dodatków do betonu
 • sposób dozowania domieszki
 • skład mieszanki betonowej (wysoka zawartość frakcji 0,25÷0,5 mm w piasku powoduje zwiększenie napowietrzenia)
 • czas pomiędzy przygotowaniem mieszanki a jej wbudowaniem
 • właściwa pielęgnacja betonu

Pomiar napowietrzenia betonu

Do zmierzenia poziomu napowietrzenia betonu stosuje się metodę ciśnieniową. Badanie napowietrzenia betonu wskazuje ilość zawartego w betonie powietrza, nie uwzględnia jednak struktury porów, a co za tym idzie, obarczone jest ryzykiem błędu.

Urządzeniem służącym do pomiaru napowietrzenia jest AVA – Air Void Analyser. Pobrana próbka mieszanki o objętości 20 cm3 wprowadzana jest do cylindra wypełnionego na dnie płynem o wysokiej lepkości oraz wodą destylowaną, a następnie mieszana przez 30 s. W roztworze umieszczony jest szklany dekielek.

Stopniowo uwalniane pęcherzyki wypychają dekielek ku górze. Jego rosnąca wyporność rejestrowana jest przy pomocy wagi. Wyniki zależności wskazań wagi od czasu są przetwarzane przez komputer według algorytmu opracowanego na podstawie wielu porównawczych prób laboratoryjnych i przemysłowych.

***

Stosowanie domieszek napowietrzających wpływa na pewne właściwości betonu, przede wszystkim zwiększa jego mrozoodporność. Co jednak bardzo istotne, wprowadzenie dodatkowej ilości porów zmniejsza wytrzymałość betonu na ściskanie - każdy 1% dodatkowego powietrza powoduje spadek wytrzymałości na ściskanie o około 5-10%.

Treści powiązane

Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Naprawa betonu
Naprawa betonu
Choć beton to materiał budowlany cechujący się wysoką trwałością i wytrzymałością, w długiej perspektywie ulega działaniu czynników powodujących pęknięcia, ubytki, ukruszenia. Wiele z nich w prosty sposób można zniwelować i przywrócić pierwotny wygląd i funkcjonalność konstrukcji. Dowiedzcie się, jakie są przyczyny i rodzaje ubytków betonowych oraz jak je naprawiać.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Beton posadzkowy
Beton posadzkowy
Ze względu na swoje przeznaczenie beton posadzkowy musi wyróżniać się większą wytrzymałością niż beton konstrukcyjny czy dekoracyjny. Jaki jest skład betonu na posadzkę? Z jakich składników się go produkuje? Jakie ma właściwości? W tym artykule przybliżamy beton posadzkowy.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Beton podwodny
Beton podwodny
Beton ten, jak sama nazwa wskazuje, jest wyrobem specjalnego przeznaczenia. Stosowany jest w warunkach trudnych, agresywnych, wymaga więc innego składu, aby uzyskać parametry gwarantujące wytrzymałość i trwałość konstrukcji podwodnych. Poznaj cechy betonu podwodnego, jego skład i działanie i metody betonowania w wodzie.
Beton lekki
Beton lekki
Materiał ten – jak sama nazwa wskazuje – doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały wyrób o niskiej wadze. Z czego powstaje lekki beton? Jaki jest jego skład, a tym samym właściwości. Gdzie można go zastosować? – o tym piszemy w poniższym artykule.
Konsystencja betonu – metody badania
Konsystencja betonu – metody badania
Czym jest konsystencja betonu? Do czego służy ten parametr? Po co określa się konsystencję betonu i w jaki sposób się ją bada? O tym w poniższym artykule.
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu to czynności wykonywane na etapie twardnienia cementu, które mają zapobiec zbyt szybkiemu odparowaniu wody, a tym samym powstaniu mikropęknięć i uzyskaniu gorszych parametrów wytrzymałościowych, mrozoodporności i mniejszej odporności na agresję chemiczną. Jak pielęgnować beton? Czy inne zabiegi wymagane są latem i zimą? Dlaczego pielęgnacja betonu jest tak ważna? O tym piszemy w tym artykule.
Betonowanie zimą
Betonowanie zimą
Zima to trudny czas do wykonywania pewnych prac budowlanych. Niskie temperatury zaburzają przebieg reakcji chemicznych. Uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji betonowej wymaga dodatkowych zabiegów i czynności, aby zagwarantować właściwy przebieg hydratacji. Przyglądamy się, jak poprawnie przeprowadzić proces betonowania zimą.
Autoklawizowany beton komórkowy
Autoklawizowany beton komórkowy
Autoklawizacja to jeden z etapów wytwarzania materiału konstrukcyjnego, jakim są bloczki z betonu komórkowego. Pozwala uzyskać produkt gotowy do użytku i posiadający wymagane parametry wytrzymałościowe w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku produkcji betonu towarowego. Dowiedz się, jak wygląda produkcja bloczków betonowych, jakie stosuje się surowce do wyrobu gazobetonu oraz jakie znajduje zastosowanie autoklawizowany beton komórkowy.
Systemy grzewcze przy produkcji betonu
Systemy grzewcze przy produkcji betonu
Przeczytaj, w jaki sposób zapewnić ciągłość produkcji betonu niezależnie od warunków pogodowych i niskich temperatur. Poznaj elementy i zasady działania systemów grzewczych wykorzystywanych w produkcji betonu zarówno w betoniarniach stacjonarnych, jak i na placach budowy.
Uszkodzenia betonu i techniki naprawy
Uszkodzenia betonu i techniki naprawy
Usterki, pęknięcia, uszkodzenia nawet w tak trwałym materiale jakim jest beton bywają nieuniknione. Konieczne jest ich usunięcie, aby nie pogłębiać negatywnych zmian, przedłużyć żywotność konstrukcji, zapobiegając tym samym rozbiórce czy przebudowie. Jak przebiega naprawa betonu? Jakie stosuje się środki i technologie? O tym piszemy w poniższym artykule.
Skurcz betonu
Skurcz betonu
Skurcz betonu jest zjawiskiem, które ma miejsce w momencie utraty przez beton wody, a tym samym zmniejszenia jego objętości. Dochodzi do niego pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych, nie zaś np. obciążeń mechanicznych. W tym artykule analizujemy, jakie są rodzaje skurczu betonu, co na niego wpływa oraz jak można mu zapobiegać.
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.

Komentarze

brak komentarzy…