• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Uszkodzenia betonu i techniki naprawy

Usterki, pęknięcia, uszkodzenia nawet w tak trwałym materiale jakim jest beton bywają nieuniknione. Konieczne jest ich usunięcie, aby nie pogłębiać negatywnych zmian, przedłużyć żywotność konstrukcji, zapobiegając tym samym rozbiórce czy przebudowie. Jak przebiega naprawa betonu? Jakie stosuje się środki i technologie? O tym piszemy w poniższym artykule.
Uszkodzenia betonu i techniki naprawy

Uszkodzenia betonu

Przyczyn uszkodzeń betonu może być wiele. Do najczęstszych należą:

 • niewłaściwy dobór składników mieszanki betonowej
 • zła technika wykonania
 • nieprawidłowe użytkowanie

Również usterki mogą mieć różny charakter. Ważne, aby ustalić jej rodzaj i przyczynę powstania, aby jasno określić, z jakim zmierzyć się problemem.

Do najczęstszych uszkodzeń należą:

 • pęknięcia
 • ubytki
 • przebarwienia

Ustalenie przyczyny uszkodzenia jest bardzo istotne ze względu na potencjalne ryzyko utraty stabilności konstrukcji, a tym samym funkcjonalności danego elementu betonowego. Znalezienie powodu usterki pozwoli zapobiec dalszej destrukcji.

Uwzględniając źródło usterki, wyróżnić można przyczyny:

 • mechaniczne, jak uderzenia, wibracje, przeciążenia
 • chemiczne - czynniki biologiczne lub agresywne
 • fizyczne, do których należą: działanie temperatury, skurcz, erozja, ścieranie

Każdą usterkę należy rozpatrywać indywidualnie, analizując konkretny przypadek.

Systemy naprawcze betonu

Przystępując do naprawy betonu należy uwzględnić rodzaj i funkcję uszkodzonego elementu, powierzchni. Masa naprawcza musi mieć właściwości fizyczne (nasiąkliwość, szczelność, mrozoodporność) odpowiadające wymaganiom stawianym konstrukcji w danym miejscu.

Na rynku dostępnych jest wiele środków i gotowych systemów naprawczych betonu, przeznaczonych do wykorzystania w konkretnych zastosowaniach.

Są to opracowane mieszanki o proporcjach składników dobranych zgodnie z przeznaczeniem, które wystarczy połączyć z wodą, aby były gotowe do użycia. Zawierają piasek, cement oraz domieszki, jak choćby inhibitor korozji stali oraz kopolimer żywicy akrylowej, poprawiające jakość spojenia. Mogą mieć w swoim składzie aktywną krzemionkę uszczelniającą masę, zapobiegające powstawaniu mikropęknięć włókna polimerowe oraz uszczelniający kopolimer akrylowy.

Gotowe systemy naprawcze przeznaczone są do konkretnych potrzeb i mogą być przykładowo użyte do:

 • ochrony antykorozyjnej zbrojenia
 • wymiany lub przywrócenia profilu i funkcji uszkodzonego betonu
 • wyrównywania i szpachlowania
 • ochrony betonu

Kompatybilność materiałów

Obecnie w przypadku napraw betonu stosowana jest zasada kompatybilności – czyli naprawianie przy zastosowaniu wyrobów o parametrach technicznych zbliżonych do parametrów naprawianego elementu.

Kompatybilność materiałów to przede wszystkim zgodność odkształceń starego materiału z materiałem przewidzianym do wykonywania naprawy.

Uwzględnia się:

 • kompatybilność odkształceń chemicznych, spowodowanych zawartością alkaliów oraz chlorków
 • kompatybilność odkształceń elektrochemicznych, czyli odporności elektrycznej i pH, pozwalająca uniknąć powstawania makroogniw powodujących korozję stali
 • kompatybilność odkształceń fizycznych - materiał naprawczy musi zapewniać konstrukcji przepuszczalność pary wodnej oraz szczelność na dwutlenek węgla, co zapobiega karbonizacji
 • kompatybilność odkształceń termicznych i sprężystych, czyli zapewnienie jednakowego skurczu, co jest praktycznie niemożliwe, bowiem w istniejącej konstrukcji zjawisko skurczu zaczynu cementowego już nie występuje, pewne odkształcenia skurczowe są nieuniknione

Technologie naprawy

Wyróżnia się kilka sposobów uzupełniania i naprawiania betonu:

 • ręczny
 • mechaniczny
 • na mokro
 • na sucho

Każdą naprawę należy rozpocząć od dokładnego usunięcia luźno związanych fragmentów do głębokości, gdzie występuje nieskarbonizowany, nienaruszony beton. W tym celu stosuje się wodę pod ciśnieniem kilkuset atmosfer. Sposób ten zapobiega powstaniu mikropęknięć w zdrowej strukturze starego betonu, jednocześnie głęboko nasyca beton wodą.

Mechaniczne usuwanie skorodowanych zmian zaleca się wykonać bez użycia ciężkich młotów udarowych. Trzeba zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić zdrowego betonu, nie spowodować nawet mikrozarysowań, które mogłyby znacznie osłabić strefę styku.

W przypadku skorodowania zbrojenia wymagane jest jego oczyszczenie, ewentualnie uzupełnienie.

Konieczne jest solidne nawilżenie obszaru naprawy.

Po przygotowaniu powierzchni stosuje się odpowiednie środki, zgodnie z zaleceniem producenta.

Odpowiednio przeprowadzona naprawa przedłuża żywotność konstrukcji na długie lata, wzmacnia jej wytrzymałość, przywraca ochronę przed korozją.

Treści powiązane

Beton posadzkowy
Beton posadzkowy
Ze względu na swoje przeznaczenie beton posadzkowy musi wyróżniać się większą wytrzymałością niż beton konstrukcyjny czy dekoracyjny. Jaki jest skład betonu na posadzkę? Z jakich składników się go produkuje? Jakie ma właściwości? W tym artykule przybliżamy beton posadzkowy.
Skurcz betonu
Skurcz betonu
Skurcz betonu jest zjawiskiem, które ma miejsce w momencie utraty przez beton wody, a tym samym zmniejszenia jego objętości. Dochodzi do niego pod wpływem czynników fizycznych lub chemicznych, nie zaś np. obciążeń mechanicznych. W tym artykule analizujemy, jakie są rodzaje skurczu betonu, co na niego wpływa oraz jak można mu zapobiegać.
Betonowanie zimą
Betonowanie zimą
Zima to trudny czas do wykonywania pewnych prac budowlanych. Niskie temperatury zaburzają przebieg reakcji chemicznych. Uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji betonowej wymaga dodatkowych zabiegów i czynności, aby zagwarantować właściwy przebieg hydratacji. Przyglądamy się, jak poprawnie przeprowadzić proces betonowania zimą.
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu to czynności wykonywane na etapie twardnienia cementu, które mają zapobiec zbyt szybkiemu odparowaniu wody, a tym samym powstaniu mikropęknięć i uzyskaniu gorszych parametrów wytrzymałościowych, mrozoodporności i mniejszej odporności na agresję chemiczną. Jak pielęgnować beton? Czy inne zabiegi wymagane są latem i zimą? Dlaczego pielęgnacja betonu jest tak ważna? O tym piszemy w tym artykule.
Włókna do betonu
Włókna do betonu
Włókna do zbrojenia betonu są powszechnym dodatkiem wpływającym na właściwości mieszanki oraz związanego betonu. Poznaj rodzaje włókien, materiały wykorzystywane do ich produkcji, zastosowanie zbrojonych materiałów budowlanych, betonów wzmacnianych włóknami.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Projektowanie mieszanki betonowej
Projektowanie mieszanki betonowej
Beton to mieszanina cementu, wody, piasku, ewentualnie kruszywa. Zależnie od przeznaczenia betonu i oczekiwanych jego parametrów, proporcje powyższych składników będą inne. Jak więc odpowiednio zaprojektować mieszankę betonową?
Beton lekki
Beton lekki
Materiał ten – jak sama nazwa wskazuje – doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały wyrób o niskiej wadze. Z czego powstaje lekki beton? Jaki jest jego skład, a tym samym właściwości. Gdzie można go zastosować? – o tym piszemy w poniższym artykule.
Naprawa betonu
Naprawa betonu
Choć beton to materiał budowlany cechujący się wysoką trwałością i wytrzymałością, w długiej perspektywie ulega działaniu czynników powodujących pęknięcia, ubytki, ukruszenia. Wiele z nich w prosty sposób można zniwelować i przywrócić pierwotny wygląd i funkcjonalność konstrukcji. Dowiedzcie się, jakie są przyczyny i rodzaje ubytków betonowych oraz jak je naprawiać.
Agresja chemiczna wody względem betonu
Agresja chemiczna wody względem betonu
Jakie reakcje chemiczne zachodzą w wyniku działania wody na beton? Przeczytaj o możliwych uszkodzeniach z tym związanych, rodzajach agresji chemicznej, sposobach przeciwdziałania i ochrony betonu.
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Chcąc uniknąć szpecących ściany grzejników coraz częściej decydujemy się na ogrzewanie podłogowe. To nowoczesne, estetyczne rozwiązanie, dodatkowo świetnie sprawdza się z instalowanymi pompami ciepła. Zastosowanie ogrzewania podłogowego wymusza dobór odpowiednich materiałów posadzkowych. Przyglądamy się, jakie rozwiązania wziąć pod uwagę, jaki zastosować beton na ogrzewanie podłogowe, aby uzyskać ciekawy efekt wizualny, wytrzymałą podłogę dobrze przepuszczającą i utrzymującą ciepło.

Komentarze

brak komentarzy…