• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Badanie betonów

Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Badanie betonów

Cel badań betonu

Badanie betonu pozwala:

 • ocenić zgodność parametrów fizyko-chemicznych gotowej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu
 • zapewnić bezpieczeństwo dzięki spełnieniu odpowiedniej klasy wytrzymałości i ekspozycji betonu
 • zmniejszyć ryzyku wbudowania mieszanki o nieprawidłowych parametrach
 • uzyskać korzyści ekonomiczne dzięki optymalizacji składu mieszanki, a tym samym obniżeniu kosztów wytworzenia

Badanie betonu - kryteria

Weryfikacji i badaniom podlega szereg kryteriów.

Oznaczane są m.in.:

 • wytrzymałości na ściskanie
 • wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu
 • wytrzymałość na zginanie
 • gęstość betonu
 • jego nasiąkliwość
 • odporność na działanie mrozu
 • przepuszczalność wody przez beton
 • głębokość penetracji wody pod ciśnieniem
 • wytrzymałość na rozłupywanie
 • zawartość powietrza
 • konsystencja betonu

Okazuje się, że niekiedy identyczny skład betonów nie gwarantuje tych samych parametrów. Właściwe przeprowadzenie poszczególnych procesów technologii, odpowiednio zaprojektowana receptura i poprawnie zrealizowana produkcja przesądzają o otrzymaniu dobrego lub złego jakościowo produktu.

Badania betonu przeprowadzane są w trakcie produkcji lub na etapie rozładunku w miejscu docelowym.

Rodzaje badań

Poniżej prezentujemy krótkie charakterystyki wybranych badań, weryfikujących wspomniane wcześniej kryteria.

Badanie wytrzymałości na ściskanie

Wytrzymałość na ściskanie to kluczowy parametr determinujący nośność konstrukcji betonowej. Pomimo, że wyniki uzyskiwane są 28 dni od pobrania próbki, już na etapie wbudowania, sposobu zagęszczenia, zapewnionych warunków pielęgnacyjnych można zweryfikować wytrzymałość betonu i na bieżąco dokonać wymaganych wzmocnień elementów przed ich całkowitym obciążeniem.

Badanie wytrzymałości na zginanie

Przeprowadzane jest w konstrukcjach mocno narażonych na naprężenia (nawierzchnie drogowe i lotniskowe). Naturalną właściwością betonu jest niska wytrzymałość na zginanie, co wynika z jego struktury i rodzaju wiązań chemicznych powstających w trakcie twardnienia. Stąd konieczność zastosowania zbrojeń, które wraz z betonem stworzą kompozyt pozwalający elementom konstrukcyjnym przenosić naprężenia inne niż ściskanie.

Badanie gęstości betonu

Celem tego badania jest potwierdzenie jednorodności dostarczonej partii betonu. W jego trakcie wychwycone zostaną różnice we frakcji użytych w mieszance kruszyw czy zbyt duże napowietrzenie, co przekłada się na wytrzymałość betonu, a tym samym konstrukcji.

Badanie nasiąkliwości

W trakcie badania określana jest ilość wody, jaką beton jest w stanie wchłonąć do całkowitego zapełnienia porów. Weryfikacji nie muszą podlegać próbki o regularnych kształtach.

Badanie odporności na działanie mrozu

Zawarte w betonie pory w mokrym środowisku napełniają się wodą, a w wyniku działania niskiej temperatury zwiększają swoją objętość, rozpychane przez lód. Wywołuje to naprężenia, które mogą zmieniać jego strukturę. Badanie służy zweryfikowaniu, czy beton poddawany cyklicznemu działaniu mrozu i środkom odladzającym, znajdujący się w warunkach zawilgocenia zachowa parametry użytkowe przez zakładany okres użytkowania.

Badanie dotyczy w szczególności konstrukcji mostowych.

Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem

Próbki betonu okresowo poddawane są działaniu wody doprowadzonej pod określonym ciśnieniem do jednej ze ścianek próbki. Obserwuje się, czy woda nie przechodzi na pozostałe ścianki próbki, a także po ich przełamaniu weryfikuje głębokość penetracji wody do ich wnętrza. W betonie naturalnie występują pory kapilarne. Odpowiednie zaprojektowanie składu mieszanki oraz zastosowanie właściwej technologii wytwarzania pozwala uzyskać ich mniejszą liczbę, a tym samym podnieść wodoszczelność.

Badanie zawartości powietrza

Dotyczy betonów z zastosowanymi domieszkami napowietrzającymi, których celem jest zwiększenie mrozoodporności i odporności na działanie soli odladzających, ale jednocześnie obniżają wytrzymałość betonu na ściskanie. Badanie zawartości powietrza ma na celu utrzymanie jego ilości w mieszance betonu na poziomie, która zagwarantuje jego trwałość, ale nie pogorszy wytrzymałości.

Badanie konsystencji

Celem badania konsystencji jest sprawdzenie urabialności betonu, dzięki której mieszanka może zostać właściwie ułożona i zagęszczona w szalunku

Rozróżnia się inne metody, zależnie od typu betonu:

 • metodą Ve-Be bada się betony tzw. suche lub półsuche; mierzony jest czas rozpłynięcia się mieszanki do określonego stopnia. W tym celu stosuje się aparat Ve-Be, w którym mieszankę betonową poddaje się drganiom
 • badanie metodą stolika rozpływowego stosuje się do betonów tzw. ciekłych lub półciekłych; mierzony jest rozpływ mieszanki pod wpływem wstrząsów stolika rozpływowego
 • metoda opadu stożka polega na ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki betonowej w formie w kształcie stożka, następnie uniesieniu stożka w celu dokonania pomiaru opadu mieszanki.

To wybrane rodzaje badań betonów.

Badaniem betonów zajmują się specjalistyczne jednostki, doskonale wyposażone laboratoria, które przeprowadzają diagnostykę zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi, a także z uwzględnieniem szczególnych wymagań klientów.

Treści powiązane

Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Rynek pracy w budownictwie
Rynek pracy w budownictwie
Budownictwo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż. Jednak jak każdej innej, również budownictwa nie omijają fluktuacje wynikające z sytuacji globalnej. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na rynku zatrudnienia w budownictwie w czwartym kwartale 2022 roku. Ile wynosi stawka godzinowa w budownictwie.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Sytuacja rynku budowlanego
Sytuacja rynku budowlanego
Choć popyt na usługi budowlane po wrześniowym spadku jest ciągle najniższy od stycznia br., prognozowany jest jego wzrost jeszcze przed nowym rokiem. Sprawdzamy, jaka jest sytuacja na rynku budowlanym w ostatnim kwartale 2022 roku.
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Zakładowa Kontrola Produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji
Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Budowa Zakopianki
Budowa Zakopianki
Koniec korków na Zakopiance? Czy podróż do zimowej stolicy Polski przestanie być koszmarem kierowców? Zaglądamy na plac budowy drogi na odcinku Lubień – Rabka Zdrój. Czy kilkakrotnie przesuwany termin realizacji inwestycji jest wiążący i nową Zakopianką pojedziemy jeszcze w tym roku?
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Pompy do betonu
Pompy do betonu
Beton, podstawowy materiał budowlany, wymaga w trakcie wznoszenia budowli przetransportowania często na znaczne wysokości. Stosowane dawniej mechanizmy linowe na wielokrążkach zastąpiły obecnie nowoczesne, zaawansowane technologicznie pompy do betonu. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie utrudniony jest dostęp, prace realizowane są na wysokości, trwają długo i wymagają ciągłego mieszania betonu.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Domy prefabrykowane
Domy prefabrykowane
Dom prefabrykowany powstaje z gotowych, łączonych modułów. Materiałami budowlanym mającymi zastosowanie w tej technologii jest drewno, beton lub ich połączenie. Gotowe elementy przygotowywane są w fabryce, a następnie transportowane na miejsce budowy i montowane. Przyglądamy się budowie domów z płyt betonowych i innych elementów prefabrykowanych. Jakie są korzyści, a jakie wady z zastosowania takiej technologii?
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.

Komentarze

brak komentarzy…