• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Pielęgnacja betonu

Pielęgnacja betonu to czynności wykonywane na etapie twardnienia cementu, które mają zapobiec zbyt szybkiemu odparowaniu wody, a tym samym powstaniu mikropęknięć i uzyskaniu gorszych parametrów wytrzymałościowych, mrozoodporności i mniejszej odporności na agresję chemiczną. Jak pielęgnować beton? Czy inne zabiegi wymagane są latem i zimą? Dlaczego pielęgnacja betonu jest tak ważna? O tym piszemy w tym artykule.
Pielęgnacja betonu

Wysokiej jakości materiały użyte do wykonania betonu okażą się bezwartościowe, jeśli na etapie realizacji konstrukcji niewłaściwie zostanie przeprowadzona pielęgnacja betonu. Okazuje się, że zaniedbywanie pielęgnacji betonu to częsta bolączka na placach budowy.

Skutki takich zaniedbań mogą być ogromne – parametry składników użytych do wykonania mieszanki betonowej określonej klasy mogą gwarantować pięćdziesięcioletnią wytrzymałość konstrukcji, a niewłaściwie przeprowadzony proces wysychania i dojrzewania betonu może skrócić ten czas nawet do pięciu lat.

Dlaczego trzeba pielęgnować beton?

Beton, będący mieszaniną cementu, piasku, wody i ewentualnie innych dodatków uzyskuje swoje właściwości dopiero po długim procesie wysychania, zachowaniu odpowiedniego tempa hydratacji cementu. W trakcie tego procesu następuje zjawisko skurczu betonu. Jeśli skurcz przebiegnie za szybko lub ze zbyt dużą siłą, może spowodować niepożądane rysy i szczeliny, znacznie obniżające wytrzymałość konstrukcji betonowej.

Wspomniany skurcz może mieć różnorakie podłoże. Najmniej niebezpieczny jest skurcz chemiczny wynikający ze zmniejszenia objętości podczas hydratacji cementu oraz autogeniczny, będący efektem odciągania wody z porów kapilarnych przez niezhydratyzowane jeszcze ziarna cementu (tzw. samoosuszanie betonu).

Czynności pielęgnacyjne mają zapobiec dwóm najgroźniejszym rodzajom skurczu betonu – skurczowi plastycznemu, będącemu skutkiem nadmiernego odparowania wody z powierzchni betonu lub jej zasysania przez podłoże oraz następujący w wyniku odparowania wody z mieszanki betonowej do suchego otoczenia tzw. skurczowi podczas wysychania.

Czynności pielęgnacyjne betonu

Właściwa pielęgnacja betonu polega na:

 • utrzymaniu właściwej wilgotności betonu
 • utrzymaniu odpowiedniej temperatury betonu, zapobieganiu powstawaniu różnicy temperatur między wnętrzem dojrzewającej konstrukcji betonowej a jej powierzchnią
 • ochronie betonu przed działaniem czynników atmosferycznych (opadami, wiatrem, promieniowaniem słonecznym)

Czynności pielęgnacyjne należy rozpocząć wkrótce po umieszczeniu mieszanki betonowej w konstrukcji budowlanej.

Szczegółowe warunki pielęgnacji młodego betonu określa norma PN-EN13670:2011.

Pielęgnacja betonu latem

Wysokie temperatury przyspieszają odparowywanie wody, a tym samym hydratację cementu zawartego w betonie. To sytuacja niepożądana, która może wywołać wspomniane wcześniej skutki, a tym samym obniżać wytrzymałość wynikającą z normy.

Dopuszczalne tempo parowania to 1 kg wody z 1 m2 powierzchni w ciągu 1 godziny. Na niekorzyść działa wiatr przekraczający prędkość 4,5 m/s.

W okresie podwyższonych temperatur warto zastosować także inne rozwiązania. Wśród nich są:

 • modyfikowanie składu mieszanki poprzez zmniejszenie ilości cementu, stosowanie cementów o niższym cieple hydratacji i niższych klasach wytrzymałościowych
 • optymalizowanie ilości cementu poprzez stosowanie dodatku typu II
 • chłodzenie składników (wody i kruszywa)
 • nawilżanie powierzchni poprzez polewanie wodą
 • pokrywanie powierzchni wilgotnymi matami
 • stosowanie natryskowych preparatów ograniczających odparowywanie wody
 • osłanianie folią PE, namiotami

Pielęgnacja betonu zimą

Niskie temperatury spowalniają proces hydratacji cementu. Spadek temperatury o 10oC dwukrotnie wydłuża czas wiązania mieszanki. Przy silnym ochłodzeniu może nawet dojść do zamarznięcia wody, co powoduje zatrzymanie procesu hydratacji, uszkodzenie mikrostruktury betonu.

Zgodnie ze wspomnianą wcześniej normą temperatura mieszanki nie powinna spadać poniżej 0oC, dopóki wytrzymałość na ściskanie w warstwie powierzchniowej betonu nie wyniesie co najmniej 5 MPa. W temperaturze krytycznej (od -1oC do -3oC) zamarza prawie 50% wody wolnej.

Rozwiązaniami stosowanymi w okresie obniżonych temperatur są:

 • zmiana cementu
 • zmiana klasy wytrzymałościowej cementu
 • stosowanie w mieszance większej ilości cementu
 • obniżenie stosunku wody do cementu
 • stosowanie domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie cementu
 • napowietrzanie mieszanki
 • podgrzewanie składników (temperatura zabudowanej mieszanki nie może przekraczać 30oC)
 • stosowanie osłon i izolacji
 • kontrolowanie stanu wilgotności i różnicy temperatur między wnętrzem a zewnętrzną powierzchnią mieszanki
 • stosowanie nagrzewnic

Przy średniej dobowej temperaturze -3oC temperaturę betonu na poziomie +10oC należy utrzymywać przez pierwsze trzy dni.

Pielęgnacja betonu to konieczny etap prac budowlanych, pozwalający uzyskać pożądaną wytrzymałość, szczelność i mrozoodporność. Szczególnej troski wymaga mieszanka zabudowana w warunkach obniżonych lub podwyższonych temperatur. Pielęgnację betonu przeprowadzać należy z tak samo dużą dbałością jak każdy inny etap robót monolitycznych, począwszy od zaprojektowania mieszanki, jej wytworzenia, przetransportowania czy zabudowy.

Czytaj więcej o betonowaniu zimą.

fot. Sika

Treści powiązane

Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Sytuacja rynku budowlanego
Sytuacja rynku budowlanego
Choć popyt na usługi budowlane po wrześniowym spadku jest ciągle najniższy od stycznia br., prognozowany jest jego wzrost jeszcze przed nowym rokiem. Sprawdzamy, jaka jest sytuacja na rynku budowlanym w ostatnim kwartale 2022 roku.
Zastosowanie węzłów betoniarskich
Zastosowanie węzłów betoniarskich
Węzły betoniarskie przeznaczone są do produkcji mieszanek betonowych. To konstrukcje budowlane, najczęściej stacjonarne, wyposażone w odpowiednie urządzenia służące wytwarzaniu mieszanek betonowych różnego rodzaju. Poznaj zastosowania węzłów betoniarskich i ich wpływ na usprawnienie prac budowlanych.
Pompy do betonu
Pompy do betonu
Beton, podstawowy materiał budowlany, wymaga w trakcie wznoszenia budowli przetransportowania często na znaczne wysokości. Stosowane dawniej mechanizmy linowe na wielokrążkach zastąpiły obecnie nowoczesne, zaawansowane technologicznie pompy do betonu. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie utrudniony jest dostęp, prace realizowane są na wysokości, trwają długo i wymagają ciągłego mieszania betonu.
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
​Jak rysuje się przyszłość branży prefabrykacyjnej?
Rozmowa z Przemysławem Borkiem, prezesem Zarządu Pekabex Bet SA, Wiceprezesem Zarządu Pekabex SA. na temat sytuacji obecnej i prognoz dla rynku prefabrykacji.
Włókna do betonu
Włókna do betonu
Włókna do zbrojenia betonu są powszechnym dodatkiem wpływającym na właściwości mieszanki oraz związanego betonu. Poznaj rodzaje włókien, materiały wykorzystywane do ich produkcji, zastosowanie zbrojonych materiałów budowlanych, betonów wzmacnianych włóknami.
Naprawa betonu
Naprawa betonu
Choć beton to materiał budowlany cechujący się wysoką trwałością i wytrzymałością, w długiej perspektywie ulega działaniu czynników powodujących pęknięcia, ubytki, ukruszenia. Wiele z nich w prosty sposób można zniwelować i przywrócić pierwotny wygląd i funkcjonalność konstrukcji. Dowiedzcie się, jakie są przyczyny i rodzaje ubytków betonowych oraz jak je naprawiać.
Popiół lotny – dodatek do betonu
Popiół lotny – dodatek do betonu
Popiół lotny to jeden ze składników betonu. Skąd pochodzi? Jaki ma skład i właściwości? Przeczytajcie w tym artykule więcej o popiele lotnym.
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Rozwój budownictwa prefabrykowanego
Nowoczesna prefabrykacja to dziedzina w Polsce raczkująca. Rodzime budownictwo posługuje się ciągle bardzo tradycyjnymi rozwiązaniami. Jednak wyższa jakość gotowych elementów budowlanych, skrócony czas realizacji inwestycji i duża ekonomiczność wynikające z zastosowania budownictwa systemowego powodują zwrot ku nowym technologiom.
Kruszywa - rodzaje i zastosowania
Kruszywa - rodzaje i zastosowania
Kruszywa to sypkie materiały o ziarnistej budowie. Znajdują ogromne zastosowanie w budownictwie zarówno jako składnik materiałów budowlanych, a także materiały do umacniania, przygotowywania podłoża czy wykonywania prac wykończeniowych. Poznaj rodzaje kruszyw budowlanych, jak się je pozyskuje, zobacz, gdzie są wykorzystywane.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Budowa Zakopianki
Budowa Zakopianki
Koniec korków na Zakopiance? Czy podróż do zimowej stolicy Polski przestanie być koszmarem kierowców? Zaglądamy na plac budowy drogi na odcinku Lubień – Rabka Zdrój. Czy kilkakrotnie przesuwany termin realizacji inwestycji jest wiążący i nową Zakopianką pojedziemy jeszcze w tym roku?
Rynek inwestycji – budowa dróg w Polsce 2022-2023
Rynek inwestycji – budowa dróg w Polsce 2022-2023
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, ograniczenia dostępu do wielu źródeł surowców, związanego z tym wzrostu cen materiałów budowlanych, polskie drogi są nieustającym placem budowy. Trwają rozpoczęte inwestycje drogowe, wyłaniane są przetargi na nowe budowy. Przyglądamy się, gdzie i co buduje się na polskich drogach. Gdzie planowane są budowy dróg.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Zakładowa Kontrola Produkcji
Zakładowa Kontrola Produkcji
Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem nałożonym na producentów wyrobów budowlanych, warunkującym wprowadzenie produktów do obrotu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. System ZKP jest gwarancją, że produkowane wyroby budowlane są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznej i deklarowanymi wartościami.
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Nawierzchnie betonowe czy asfaltowe?
Nawierzchnie betonowe czy asfaltowe?
Królujące dawniej na polskich drogach nawierzchnie asfaltowe coraz częściej zastępowane są przez betonowe. Co przesądza o wyborze? Czy można jednoznacznie stwierdzić, która technologia jest lepsza? Jakie są wady i zalety każdego rozwiązania? O tym więcej w poniższym artykule.
Rynek pracy w budownictwie
Rynek pracy w budownictwie
Budownictwo to jedna z najdynamiczniej rozwijających się branż. Jednak jak każdej innej, również budownictwa nie omijają fluktuacje wynikające z sytuacji globalnej. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na rynku zatrudnienia w budownictwie w czwartym kwartale 2022 roku. Ile wynosi stawka godzinowa w budownictwie.
Posadzki żywiczne – rodzaje, właściwości, zastosowania
Posadzki żywiczne – rodzaje, właściwości, zastosowania
Posadzki żywiczne znamy przede wszystkim z pomieszczeń przemysłowych, hal produkcyjnych, garaży, sklepów, placówek medycznych czy biur. Coraz częściej jednak taki sposób wykończenia nawierzchni stosuje się w domach mieszkalnych. Prezentujemy rodzaje posadzek żywicznych, ich skład oraz zastosowania.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Domy prefabrykowane
Domy prefabrykowane
Dom prefabrykowany powstaje z gotowych, łączonych modułów. Materiałami budowlanym mającymi zastosowanie w tej technologii jest drewno, beton lub ich połączenie. Gotowe elementy przygotowywane są w fabryce, a następnie transportowane na miejsce budowy i montowane. Przyglądamy się budowie domów z płyt betonowych i innych elementów prefabrykowanych. Jakie są korzyści, a jakie wady z zastosowania takiej technologii?
Kostka brukowa – rodzaje
Kostka brukowa – rodzaje
Oferta materiałów wykończeniowych ścieżek, alejek, podjazdów, tarasów, chodników, parkingów i innych nawierzchni zewnętrznych jest bardzo duża. Przyglądamy się popularnej bardzo kostce brukowej. Na co zwrócić uwagę przy wyborze? Jakie są dostępne rodzaje kostki brukowej. Który typ sprawdzi się najlepiej w konkretnym miejscu? Przeczytajcie wszystko o kostce brukowej.
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Cement ekologiczny
Cement ekologiczny
Cement stanowi główny składnik betonu. Zależnie od rodzaju jego zastosowania otrzymuje się beton o różnych parametrach i właściwościach. Wysoko zaawansowany technologicznie cement TioCem® oprócz walorów estetycznych ma gwarantować pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez swoje właściwości fotokatalityczne skutkujące redukcją zanieczyszczeń. To zatem kluczowy składnik betonu ekologicznego.

Komentarze

brak komentarzy…