• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Magazyny energii dla domu

Dowiedz się, czym są magazyny energii. Poznaj ich działanie, zastosowanie i korzyści. Na jakie dofinansowanie można liczyć przy zakupie magazynu energii.
Magazyny energii dla domu

W związku z rosnącą liczbą mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz coraz większym zainteresowaniem przydomowymi turbinami wiatrowymi magazyny energii stają się kluczowym elementem nowoczesnej sieci elektroenergetycznej. Są buforem między podażą a popytem na energię elektryczną. Pozwalają odciążyć sieć, tworząc balans między szczytem produkcji energii a szczytem zapotrzebowania na nią.

Jak działa magazyn energii?

Magazyn energii to specjalny akumulator, w którym można przechowywać energię pozyskaną zarówno ze źródeł odnawialnych, jak i z sieci energetycznej.

Energia pozyskana z OZE w pierwszej kolejności wykorzystywana jest na bieżące zużycie. Jeśli jednak produkcja energii jest większa, jej nadwyżka trafia do magazynu. W momencie całkowitego napełnienia magazynu, dalej produkowana energia wysyłana jest do sieci.

W momencie wstrzymania produkcji energii z fotowoltaiki czy wiatraka (choćby ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne) prąd na bieżące potrzeby pobierany jest za magazynu energii. Dopiero po jego wyczerpaniu energia zaczyna być pobierania z sieci.

Magazyn może być wielokrotnie ładowany prądem elektrycznym i rozładowywany.

Jak zbudowany jest magazyn energii?

Magazyn energii tworzą zasadnicze elementy, takie jak:

  • anoda (biegun ujemny) – tu podczas procesu rozładowywania dochodzi do reakcji utleniania,
  • katoda (biegun dodatni) – przebiegają na niej procesy redukcji,
  • elektrolit (substancja chemiczna zdolna do przewodzenia prądu) – tu przebiega transport jonów pomiędzy anodą i katodą,
  • separator – porowaty materiał nasycony elektrolitem i umieszczony pomiędzy katodą i anodą w celu mechanicznego rozdzielenia elektrod i zapobiegania zwarciu ogniwa. Pozwala na transport jonów.

Energia, która trafia do magazynu, przechowywana jest w postaci substancji chemicznej. Substancja chemiczna na anodzie powoduje uwolnienie elektronów do bieguna ujemnego i jonów w elektrolicie. Jest to reakcja utleniania chemicznego. Na biegunie dodatnim katoda przyjmuje przepływ elektronów, co zamyka obwód przepływu elektronów. Te dwie reakcje zachodzą jednocześnie: jony przenoszą prąd przez elektrolit, podczas gdy elektrony przepływają w obwodzie zewnętrznym. To z kolei generuje prąd elektryczny.

Jaki magazyn energii wybrać?

Najpopularniejsze to litowo-jonowe magazyny energii.

Charakteryzuje je wysoka gęstość energii, długa żywotność.

Wśród nich wskazać można:

LFP – baterie litowo-żelazowo-fosforanowe,

LCO – baterie litowo-kobaltowe,

LMO – baterie litowo-manganowe,

NCA – baterie litowo-niklowo-kobaltowo-glinowe.

Każda z powyższych ma inne właściwości, wynikające z odmiennego składu.

Parametry magazynów energii

Wybierając konkretny magazyn energii, pod uwagę należy wziąć szereg zmiennych. Są nimi:

  • pojemność – określa ilość energii, jaką jest w stanie przechować magazyn; parametr ten w sposób szczególny przesądza o cenie magazynu energii
  • akumulator
  • żywotność i trwałość
  • moc - moc wyjściowa magazynu energii określa, ile energii jest w stanie dostarczyć urządzenie w danym czasie
  • efektywność oznacza stosunek dostarczonej energii do zgromadzonej energii, ma wpływ na opłacalność systemu.

Zalety magazynów energii

W razie problemów z dostawą energii magazyn umożliwia całkowitą niezależność i ciągłość dostaw prądu. W sytuacji przerwania dostawy prądu również instalacja OZE przestaje działać. Magazyn energii w takim wypadku przejmuje funkcje, podtrzymując zarówno produkcję energii jak i zasilanie całego domu.

Magazyny energii podnoszą opłacalność fotowoltaiki lub przydomowej elektrowni wiatrowej. Umożliwiają zwiększenie autokonsumpcji darmowej energii z OZE, której nadwyżki w przeciwnym razie oddawane byłyby do sieci. W sytuacji posiadania magazynu energii nadwyżka energii wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną lub małą elektrownię wiatrową zostaje przechowana i użyta w stosownym czasie.

Magazyny energii – dofinansowanie

Inwestycje w odnawialne źródła energii zyskują przychylność. Ich realizacja może nie być tak dotkliwa finansowo, bowiem dostępne są programy dofinansowania instalacji OZE.

50% pokrycia kosztów kwalifikowanych i dofinansowanie nie większe niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej (nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh) można uzyskać w programie Moja elektrownia wiatrowa.

W programie Mój prąd przewidziano wsparcie finansowe w wysokości 16 tys. zł na zakup magazynu energii.

Szczegółów dotyczących dofinansowania inwestycji w OZE należy szukać na stronach rządowych i samorządowych.

Fot. Freepik

Treści powiązane

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce
Budowa elektrowni jądrowych w Polsce
W najbliższym czasie mają powstać dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Jaki jest przewidziany termin inwestycji? Gdzie zostaną wybudowane elektrownie? Dowiedz się także, jak działa elektrownia jądrowa i jakie są korzyści z takiego źródła energii.
Farmy wiatrowe
Farmy wiatrowe
Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. W 2021 roku największy udział w produkcji energii z odnawialnych źródłach energii miały elektrownie wiatrowe. Sprawdzamy, jak powstaje energia z wiatru, gdzie zlokalizowane są największe elektrownie oraz jaki mają udział w łącznej produkcji energii.
Ekologiczne rozwiązania w budownictwie jednorodzinnym
Ekologiczne rozwiązania w budownictwie jednorodzinnym
Nowoczesne technologie stosowane w budownictwie jednorodzinnym przynoszą korzyści zarówno dla właścicieli domów poprzez ograniczenie rachunków za energię i wodę, ale też stanowią istotny wkład w ochronę planety poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i redukcję zużycia energii z nieodnawialnych źródeł. Jakie współczesne rozwiązanie powodują, że domy stają się bardziej ekologiczne?
Farmy wiatrowe na Bałtyku
Farmy wiatrowe na Bałtyku
W drugim kwartale 2024 roku ma rozpocząć się budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Poznaj założenia projektu, realizowanego przez Equinor i Polenergię, planowane terminy realizacji oraz korzyści dla polskiej energetyki.
Fotowoltaika w domu i firmie
Fotowoltaika w domu i firmie
Funkcjonowanie bez energii elektrycznej wydaje się współcześnie niemożliwe. Potrzebujemy jej jak powietrza do życia, pracy, wypoczynku. Niemniej rosnąca świadomość tego, jak produkcja energii negatywnie wpływa na środowisko powoduje, że coraz częściej i chętniej zwracamy się ku odnawialnym źródłom energii.
Fotowoltaika – kontrole instalacji u prosumentów
Fotowoltaika – kontrole instalacji u prosumentów
Przeprowadzane kontrole fotowoltaiki wynikają z zauważonych nadużyć, jakich dopuszczają się właściciele mikroinstalacji. Część prosumentów nie respektuje pewnych przepisów. Co obejmują kontrolę? Jakie nadużycia mają wyeliminować? Co grozi za niezgodne z przepisami użytkowanie fotowoltaiki?
Małe elektrownie wiatrowe – dofinansowanie 2024
Małe elektrownie wiatrowe – dofinansowanie 2024
Energia pozyskiwana z wiatru to nie tylko domena gigantycznych farm wiatrowych. Nowy program zainicjowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zachęcić osoby fizyczne do wznoszenia małych, przydomowych elektrowni wiatrowych. Poznaj warunki przyznawania wsparcia finansowego. Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Komentarze

brak komentarzy…