• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

System SOPAB – cyfryzacja procedur budowlanych

System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie to krok w kierunku cyfryzacji procedur administracyjnych w budownictwie. Kiedy zostanie wdrożony? Na czym ma polegać i jakie przyniesie korzyści? Przeczytaj więcej poniżej.
System SOPAB – cyfryzacja procedur budowlanych

Ideą systemu SOPAB jest uproszczenie procesu składania wniosków budowlanych. Uruchomienie SOPAB ma zapewnić komunikację pomiędzy poszczególnymi organami administracji architektoniczno-budowlanej. Wnioskodawca zaś będzie miał wgląd, na jakim etapie znajduje się wniosek i również poprzez system uzyska końcową decyzję w danej sprawie.

Zasada jednego okienka

System SOPAB stanowi znaczne udogodnienie dla inwestora. Ograniczy konieczność dostarczania do kolejnych organów dokumentów i załączników do wniosków. Przyspieszy równocześnie procedurę uzyskiwania pozwoleń, zgód, opinii i finalizowania zgłoszeń.

System SOPAB ma docelowo obsługiwać

 • budowę domów jednorodzinnych
 • inwestycje deweloperskie
 • inwestycje drogowe
 • inwestycje elektroenergetyczne
 • inwestycje wodne

Zalety systemu SOPAB

Do niezaprzeczalnych plusów wprowadzenia systemu SOPAB zaliczyć można:

 • usprawnienie przepływu informacji
 • przyspieszenie procedur administracyjnych
 • cyfrowa komunikacja, bez konieczności odwiedzania urzędów
 • oszczędność czasu
 • zminimalizowanie liczby dokumentów, składanie przez inwestora tylko jednego wniosku
 • redukcja kosztów magazynowania i archiwizacji papierowej dokumentacji
 • aspekt ekologiczny – redukcja dokumentacji papierowej

Od kiedy system SOPAB?

Wdrażanie Systemu do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie zaplanowano w trzech etapach.

Pierwszy, rozpoczęty w czerwcu 2023 roku, ma na celu uruchomienie pierwszej wersji systemu, który obsłuży procesy realizowane w organach architektury i nadzoru. Na tym etapie SOPAB ma być połączony z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją w administracji publicznej oraz aplikacją e-budownictwo, a także zawierać podstawowe raporty, które organy muszą generować do GUS i GUNB.

W drugim etapie, planowanym na przełom 2023-2024 ma nastąpić połączenie SOPAB z systemami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i rejestrem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz włączenie Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń i Rejestru Kontroli Obowiązkowych do systemu SOPAB.

Ostatni etap przewidziany w 2025 roku ma polegać na zbudowaniu modułu mapowego dla obywateli.

Procedowana jest nowelizacja przepisów prawa budowlanego, które usankcjonują działanie systemu obsługi postępowań administracyjnych i nałożą obowiązek wykorzystywania go we wszystkich organach.

Treści powiązane

Sytuacja w budownictwie na początku 2023 roku
Sytuacja w budownictwie na początku 2023 roku
W styczniu 2023 wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 21,7 - wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 23,9). Czy to sygnał odbicia się branży budowlanej? Czy z każdym kolejnym kwartałem rynek budowlany nabierze rozpędu? Sprawdzamy sytuację w budownictwie na początku 2023 roku.
Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza
Każda inwestycja budowlana pociąga za sobą gromadzenie pewnych dokumentów, pozwoleń, ale też rejestrowanie poszczególnych jej etapów, ewentualnych zdarzeń i nieprzewidzianych okoliczności, dokonywanie pomiarów, które są kompletowane i finalnie tworzą spory plik istotnych zapisów. Dokumentacja ta trafia po zakończeniu budowy do właściciela lub zarządcy budynku. Kto przygotowuje dokumentację budowlaną? Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza? Przeczytajcie o tym w tym artykule.
Nowe prawo budowlane w 2023 roku
Nowe prawo budowlane w 2023 roku
Od 1 stycznia 2023 roku ma wejść w życie wiele zmian nowelizowanej ustawy o prawie budowlanym. Na jakie nowości należy się przygotować? Czy na nowych przepisach zyskają inwestorzy? Czy zostaną zminimalizowane obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlane czy nadzoru budowlanego?
Planowane zmiany w prawie budowlanym 2023
Planowane zmiany w prawie budowlanym 2023
Nowelizowane przepisy prawa budowlanego miały wejść w życie od stycznia 2023 roku. Zgodnie z deklaracjami Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego nowe przepisy obowiązywać będą jednak od kwietnia tego roku. Czy ten termin będzie wiążący i jakie zmiany czekają branżę budowlaną?

Komentarze

brak komentarzy…