• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Systemy sterowania dla węzłów betoniarskich

Przygotowanie mieszanki betonowej o stałych, określonych parametrach możliwe jest przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wytwórnie betonu towarowego wyposażone są w systemy sterowania węzłami betoniarskimi, które zgodnie z wybraną recepturą odważają składniki i wpływają na pracę węzła zgodnie z zadanymi parametrami. Sprawdzamy, z czego składa się system sterowania produkcją betonu i jakie funkcje i możliwości mają jego poszczególne elementy.
Systemy sterowania dla węzłów betoniarskich

Elementy systemu sterowania

System sterowania składa się z:

 • sterownika
 • oprogramowania
 • komputera
 • pulpitu sterowania ręcznego
 • sond wilgotności
 • czujników
 • wagi

Sercem systemu jest sterownik, który wpływa na pracę poszczególnych elementów węzła betoniarskiego. W nim zawarta jest cała inteligencja systemu. Połączony jest z takimi urządzeniami jak zasobniki kruszyw, cementu, pyłów, dozowniki domieszek, wody. Nadzoruje pracę taśmociągu czy wózka transportu kruszyw oraz mieszarki betonu czy wspomaga funkcje ręcznego sterowania pracą betonowni.

Program sterowania węzłem betoniarskim pozwala uruchomić produkcję betonu według zapisanej konkretnej receptury. Urządzenia na bieżąco odważają porcje kruszyw i innych składników, dawkując odpowiednie ich ilości przy pomocy algorytmów. Operator kontroluje parametry, analizując pomiar wilgotności betonu, jego konsystencję, czas mieszania.

Komputer, wyposażony w odpowiednie oprogramowanie, służy przechowywaniu danych o recepturach, klientach, wykonanej pracy. Na nim odbywa się wizualizacja pracy betonowni. Pamięć urządzenia zapisuje ustawienia dla określonych klientów, budów.

Praca systemu sterowania

Pierwszym krokiem jest zaprogramowanie receptur. Operator systemu wybiera konkretną z nich, określa wymaganą ilość betonu do wyprodukowania a następnie wszystkie czynności wykonuje automat.

Rolą operatora jest kontrola przebiegu procesu, obserwacja pracy betoniarni, śledzenie wskaźników, stanów czujników poszczególnych urządzeń.

Proces kończy się wydrukiem świadectwa dostawy, zawierającym wszystkie informacje o powstałym produkcie.

Praca urządzeń zapisywana jest na dysku, co jest przydatne w diagnostyce sprzętu, rozstrzyganiu spraw spornych.

Zalety systemu sterowania

 • zachowanie ścisłego reżimu technologicznego
 • łatwość obsługi
 • bieżąca kontrola zużycia składników
 • możliwość archiwizowania danych o produkcji
 • korekta receptur na podstawie oceny wilgotności surowców

Każdy system sterowania musi pracować zgodnie z normą PN-EN 206-1, która obowiązuje producentów betonu.

Treści powiązane

Pompy do betonu
Pompy do betonu
Beton, podstawowy materiał budowlany, wymaga w trakcie wznoszenia budowli przetransportowania często na znaczne wysokości. Stosowane dawniej mechanizmy linowe na wielokrążkach zastąpiły obecnie nowoczesne, zaawansowane technologicznie pompy do betonu. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie utrudniony jest dostęp, prace realizowane są na wysokości, trwają długo i wymagają ciągłego mieszania betonu.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Mieszalniki do betonu
Mieszalniki do betonu
Właściwe połączenie wszystkich składników betonu to warunek uzyskania dobrej jakości mieszanki. Pomocne w tej czynności będzie zastosowanie specjalistycznego mieszalnika. Przeglądamy dostępne na rynku urządzenia. Sprawdzamy ich rodzaje i zastosowania.
Certyfikacja betonu towarowego
Certyfikacja betonu towarowego
Odkąd beton został uznany wyrobem budowlanym, podlega jednemu z dwóch systemów oceny i weryfikacji zgodności w zależności od zastosowania. Jakie zadania spoczywają na producencie? Co należy uwzględnić wdrażając system Zakładowej Kontroli Produkcji? Spełnienie jakich kryteriów gwarantuje uzyskanie certyfikatu?
Konsystencja betonu – metody badania
Konsystencja betonu – metody badania
Czym jest konsystencja betonu? Do czego służy ten parametr? Po co określa się konsystencję betonu i w jaki sposób się ją bada? O tym w poniższym artykule.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Zastosowanie węzłów betoniarskich
Zastosowanie węzłów betoniarskich
Węzły betoniarskie przeznaczone są do produkcji mieszanek betonowych. To konstrukcje budowlane, najczęściej stacjonarne, wyposażone w odpowiednie urządzenia służące wytwarzaniu mieszanek betonowych różnego rodzaju. Poznaj zastosowania węzłów betoniarskich i ich wpływ na usprawnienie prac budowlanych.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Jak kupić beton towarowy?
Jak kupić beton towarowy?
Zbieramy informacje, na co zwrócić uwagę zamawiając beton. Jaki produkt wybrać zależnie od przeznaczenia, jakie dodatkowe usługi warto rozważyć. Przeczytajcie, jak kupować beton towarowy.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.

Komentarze

brak komentarzy…