• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Beton bez cementu? Rewolucja w budownictwie

Produkcja cementu pomimo unowocześniania technologii ciągle przyczynia się do ogromnej emisji CO2 do atmosfery. Czy można zastąpić cement innym, bardziej ekologicznym spoiwem? Czy możliwe jest wytworzenie betonu beż użycia cementu.
Beton bez cementu? Rewolucja w budownictwie

Cement portlandzki to kluczowy składnik betonu. Ma doskonałe właściwości wiążące, jednak do jego powstania konieczne jest zużycie dużej ilości energii. W procesie jego wytwarzania uwalniane są szkodliwe substancje w tym dwutlenek węgla. Obecnie produkcji cementu przypisuje się 7% emitowanego CO2.

Beton bez cementu

Amerykański producent betonu C-Crete Technologies ogłosił w lipcu 2023, że wytworzył beton, w którego produkcji wyeliminowano cement, zastępując go spoiwem składającym się z naturalnych minerałów oraz produktów ubocznych powstałych w trakcie procesów przemysłowych.

Pionierskie zastosowanie betonu bez cementu miało miejsce w Seattle przy adaptacji zabytkowego budynku. Wykorzystano go do wylania fundamentów i ścian. Zużyto ok. 60 ton betonu do wzmocnienia odporności sejsmicznej 120-letniego budynku z cegły.

Właściwości betonu bez cementu

Badania przeprowadzone na nowopowstałym wyrobie budowlanym potwierdziły, że nie odbiega on jakością od tradycyjnego betonu na bazie cementu.

Posiadał on doskonałą ciekłość.

Wykazywał wyższą od standardowej wytrzymałość na obciążenia.

Zadowalająco przeszedł test na odporność na skrajne temperatury.

Pozostał odporny na działanie chlorków i kwasów.

Był kompatybilny z konwencjonalnymi domieszkami do betonu.

Co zamiast cementu?

Nieustannie trwają badania nad opracowaniem wiążącego materiału, który z powodzeniem zastąpi cement.

Wśród proponowanych rozwiązań znajdują się:

  • popiół powstały podczas spalania węgla
  • aktywowane alkaliami odpady przemysłowe: popiół lotny, popioły denne z biopaliw i żel krzemionkowy
  • żużel będący produktem ubocznym przy produkcji stali
  • dowolny materiał zawierający związki glinu i krzemu.

Te zamienniki cementu pozwalają uzyskać beton o parametrach wytwarzanych tradycyjną metodą, niekiedy znacznie taniej.

Zielona rewolucja w budownictwie

Zastąpienie cementu portlandzkiego ekologicznym spoiwem pozwala praktycznie wyeliminować emisję dwutlenku węgla powstającą na etapie produkcji tego pierwszego. Ponadto zamiennik posiada właściwości pochłaniania dwutlenku węgla z powietrza. Biorąc pod uwagę, że każda tona wyprodukowania tradycyjnego cementu generuje ok. tonę CO2, zastąpienie go nowoczesnym spoiwem przełoży się na konkretne, ogromne liczby ton gazów cieplarnianych, które nie trafią do atmosfery.

Nowy materiał może w znaczny sposób ograniczyć wpływ branży budowlanej na środowisko.

„ - Bardzo się cieszymy, że możemy wprowadzić na rynek nasz beton bez cementu, który stanowi przełom w zrównoważonym budownictwie - powiedział prezes C-Crete Rouzbeh Savary, PhD. - Nasze spoiwo jest bezpośrednim zamiennikiem cementu portlandzkiego, który znacznie obniża emisję dwutlenku węgla. Biorąc pod uwagę, że nasz produkt spełnia normy przemysłowe i jego koszt jest zbliżony do konwencjonalnego betonu, stanowi on początek całkowicie nowej ery w budownictwie".

Treści powiązane

Składowanie CO2
Składowanie CO2
Ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla osiąga taką skalę, że wymusza poszukiwanie rozwiązań jego przechwytywania i przechowywania. Efektem takich działań ma być zmniejszenie emisji a tym samym redukcja negatywnego wpływu CO2 na zmiany klimatu i ograniczanie globalnego ocieplenia. Poznaj metody składowania i wykorzystania przechwytywanego z atmosfery dwutlenku węgla.
Cement ekologiczny
Cement ekologiczny
Cement stanowi główny składnik betonu. Zależnie od rodzaju jego zastosowania otrzymuje się beton o różnych parametrach i właściwościach. Wysoko zaawansowany technologicznie cement TioCem® oprócz walorów estetycznych ma gwarantować pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez swoje właściwości fotokatalityczne skutkujące redukcją zanieczyszczeń. To zatem kluczowy składnik betonu ekologicznego.
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych. Jak w te postulaty wpisuje się budownictwo – czołowy konsument energii? Jakie rozwiązania proekologiczne stosuje branża budowlana, w jakim zakresie jej działalność może pozytywnie wpływać na środowisko?
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Paradoksalnie beton, którego produkcja powoduje emisję ogromnych ilości CO2 do atmosfery jest wyrobem budowlanym, który wpisuje się w zasady zrównoważonego budownictwa. Niemniej od lat podejmowane są próby znalezienia optymalnych rozwiązań, aby zminimalizować szkodliwy wpływ produkcji betonu na środowisko. Dotyczy to w dużej mierze jednego z jego składników – cementu. Jak polscy producenci walczą z emisją dwutlenku węgla? Jakie działania mają przyczynić się do klimatycznej neutralności?
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Beton plasuje się na drugiej pozycji w rankingu najpowszechniej stosowanych przez człowieka materiałów, ustępując miejsca tylko wodzie. Tak powszechnie stosowany w zurbanizowanym świecie, nie pozostaje jednak obojętny dla jakości i funkcjonalności tego świata.
Zdrowa Architektura Zrównoważona - komentarz dr inż. arch. Marty Promińskiej
Zdrowa Architektura Zrównoważona - komentarz dr inż. arch. Marty Promińskiej
W czasach, gdy zmiany klimatyczne przyspieszyły, zintensyfikował się wpływ środowiska zbudowanego na zdrowie i chorujemy po prostu przez to, że żyjemy na ziemi. W związku z tym rolą projektanta jest przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i przyszłość jakości życia człowieka.
Zeroemisyjne betonomieszarki
Zeroemisyjne betonomieszarki
Postulat zielonego budownictwa realizowany jest w coraz liczniejszych obszarach branży budowlanej. Firmy stawiają na wybory, które skutkują zmniejszeniem emisyjności CO2. Dotyczy to zarówno zastosowania odpowiednich materiałów, technologii jak i sprzętu. Elektryczne betonomieszarki wpisują się politykę zeroemisyjności w budownictwie. Czy te nowoczesne pojazdy zdominują i wyprą tradycyjne maszyny służące do transportu betonu?
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard IMBiTB w jasny sposób określa, od jakiej wartości śladu węglowego możemy mówić o betonie niskoemisyjnym.
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Ostatnie dekady przyniosły wzrost świadomości w zakresie znaczenia środowiska dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka i skutków degradacji natury. Wypracowano metody standaryzacji pewnych rozwiązań których efektem jest certyfikacja ekologiczna w budownictwie. Jakie stosuje się systemy oceny, kryteria i jakie płyną korzyści z wprowadzenia tych rozwiązań? Więcej w poniższym artykule.
Cement z recyklingu
Cement z recyklingu
Ograniczanie śladu węglowego odgrywa kluczową rolę w działaniach mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę środowiska. Wdrażanie bardziej energooszczędnych technologii i procesów produkcji materiałów budowlanych to szansa na obniżenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dowiedz się o rozwiązaniu, jakim jest cement z recyklingu. Poznaj jego właściwości i zalety a także zastosowania.
Czy odpad może być cennym składnikiem betonu? - dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ
Czy odpad może być cennym składnikiem betonu? - dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ
​Obecnie najczęściej wykorzystywanymi materiałami budowlanymi w Polsce i na świecie są kompozyty cementowe, wśród których dominującą rolę zajmuje beton. Jednym z surowców naturalnych stosowanych do produkcji kompozytów cementowych są kruszywa naturalne.

Komentarze

brak komentarzy…