• Budma 2024
Jakiego artykułu szukasz?

Zeroemisyjne betonomieszarki

Postulat zielonego budownictwa realizowany jest w coraz liczniejszych obszarach branży budowlanej. Firmy stawiają na wybory, które skutkują zmniejszeniem emisyjności CO2. Dotyczy to zarówno zastosowania odpowiednich materiałów, technologii jak i sprzętu. Elektryczne betonomieszarki wpisują się politykę zeroemisyjności w budownictwie. Czy te nowoczesne pojazdy zdominują i wyprą tradycyjne maszyny służące do transportu betonu?
Zeroemisyjne betonomieszarki

fot. 4rucks.pl

Elektryczne samochody nie stanowią już zjawiska na polskich czy europejskich drogach. Powoli sięgają po nie prywatni klienci. Elektryki zasilają flotę firm kurierskich, komunikacji publicznej czy policji. Zastosowania maszyn czy pojazdów budowlanych zasilanych energią elektryczną to kolejny krok w realizacji polityki zielonego budownictwa.

Elektryczne betonomieszarki

Transport ma niechlubnie wysoki udział w generowaniu CO2 przedostającego się do atmosfery. Stopniowe odchodzenie od silników spalinowych objęło zatem także pojazdy wykorzystywane na potrzeby branży budowlanej.

Akumulatory zastosowane w tych maszynach mają za zadanie utrzymać pracę silnika, ale też cały mechanizm zbiornika z betonem. To duże wyzwanie, pochłaniające duże zasoby zgromadzonej energii. Z drugiej jednak strony specyfiką betonowozów jest pokonywanie niewielkich odległości. Beton on momentu wyprodukowania powinien jak najszybciej dotrzeć na miejsce budowy. Nie praktykuje się jego transportowania z odległych betoniarni. Elektryczna „gruszka” będzie kursować w okolicy bazy, gdzie powinna powstać infrastruktura do ładowania akumulatorów.

Zalety elektrycznych gruszek

Producenci maszyn podkreślają liczne korzyści z przejścia od tradycyjnych betonowozów do nowoczesnych maszyn zasilanych energią elektryczną.

Kluczowa zaleta to oczywiście aspekt ekologiczny, likwidacja emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Zastosowanie elektrycznego napędu pozwala wyeliminować wiele elementów w samej konstrukcji pojazdu, uprościć cały system, co pociąga za sobą zmniejszenie ryzyka awarii.

Z kolei stosuje się rozwiązania, pozwalające odzyskiwać energię z hamowania. W trakcie pracy pojazdu część energii wraca do akumulatora, przedłużając jego wydajność.

Producenci dążą do zmniejszenia wagi samych pojazdów, która wpłynie zarówno na przedłużenie pracy akumulatora, jak i ułatwi poruszanie się po drogach obecnie nieprzystosowanych do ciężkich betonowozów.

Strategia zrównoważonego rozwoju

Stopniowe przechodzenie od stosowania tradycyjnych maszyn i pojazdów budowlanych zasilanych paliwem do nowoczesnych, zeroemisyjnych wydaje się nieuniknione. Zaangażowanie firm budowlanych w działania zmierzające do ograniczenia zmian klimatu wpisuje się w strategię ich działania.

„CEMEX stale poszukuje ekologicznych rozwiązań transportowych. Zeroemisyjne betonomieszarki stanowią w związku z tym naturalny przedmiot naszego zainteresowania. Poszukujemy pojazdów zarówno ekologicznych, jak i niezawodnych, które zagwarantują naszym klientom najwyższą jakość usług. Dzięki obecnie przeprowadzanym testom dowiemy się, czy wspomniane warunki są spełnione” – mówi Grzegorz Grodzki – Kierownik Grupy Utrzymania Taboru Samochodowego w CEMEX Polska.

Postulat zrównoważonego rozwoju w budownictwie możliwy jest do zrealizowania przy stopniowym eliminowaniu technologii szkodliwych dla środowiska, a wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, minimalizujących emisję gazów cieplarnianych na każdym etapie działalności budowlanej.

Choć w Polsce to na razie rozwiązanie raczkujące, w pełni elektryczne betonomieszarki dowożą już beton na place budowy w Szwajcarii, Danii i innych państw Europy.

M.in. firma Cemex, producent materiałów budowlanych, może pochwalić się tak nowoczesnym pojazdem, który od lutego 2023 roku powiększył flotę wytwórni betonu towarowego pod Berlinem.

„CEMEX dąży do tego, aby stać się firmą o zerowej emisji CO2 netto. Innowacje i współpraca leżą u podstaw tego zobowiązania” — mówi Fernando A. González, CEO CEMEX. „Nasze partnerstwo z Volvo ma niesamowity potencjał, by przyczynić się do dekarbonizacji naszej działalności. Wprowadzenie na rynek pierwszej w pełni elektrycznej ciężarówki do przygotowania gotowej mieszanki to duży postęp w tym kierunku.”

Treści powiązane

Zielone budownictwo
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo polega na tworzeniu budynków o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko przy jednoczesnym komforcie ich użytkowania. Chodzi o wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na etapie projektowania, budowy i eksploatacji nieruchomości.
​Lafarge w Polsce osiąga 50 procent energii ze źródeł odnawialnych
​Lafarge w Polsce osiąga 50 procent energii ze źródeł odnawialnych
Lafarge w Polsce podpisuje kolejne umowy typu fizyczne PPA, które tym razem zostały zawarte z firmą KGAL. Dzięki temu Lafarge przybliża się do osiągnięcia celu 100% energii ze źródeł odnawialnych, wspierając przy tym rozwój OZE w Polsce. Podpisane umowy pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie i Rywałdzie, co pozwoli na zaspokojenie 50% zużycia energii Lafarge.
Concretete Roads 2023 - „Betonowe drogi do zielonego świata”
Concretete Roads 2023 - „Betonowe drogi do zielonego świata”
Ruszyła rejestracja na XIV edycję międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym. Sympozjum odbędzie się w dniach 25-28 czerwca w Krakowie.
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Ostatnie dekady przyniosły wzrost świadomości w zakresie znaczenia środowiska dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka i skutków degradacji natury. Wypracowano metody standaryzacji pewnych rozwiązań których efektem jest certyfikacja ekologiczna w budownictwie. Jakie stosuje się systemy oceny, kryteria i jakie płyną korzyści z wprowadzenia tych rozwiązań? Więcej w poniższym artykule.
Betonomieszarki - transport betonu
Betonomieszarki - transport betonu
Dostarczenie gotowej mieszanki betonowej na plac budowy wymaga wykorzystania profesjonalnego sprzętu. Beton to materiał wymagający – o dużej wadze i konieczności ciągłego mieszania w trakcie transportu. Jakie urządzenia podołają temu zdaniu? Co przesądza o wyborze konkretnej betonomieszarki? Jakie są pojemności gruszek do betonu? O tym piszemy w poniższym artykule.
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych. Jak w te postulaty wpisuje się budownictwo – czołowy konsument energii? Jakie rozwiązania proekologiczne stosuje branża budowlana, w jakim zakresie jej działalność może pozytywnie wpływać na środowisko?
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard IMBiTB w jasny sposób określa, od jakiej wartości śladu węglowego możemy mówić o betonie niskoemisyjnym.
Certyfikacja betonu towarowego
Certyfikacja betonu towarowego
Odkąd beton został uznany wyrobem budowlanym, podlega jednemu z dwóch systemów oceny i weryfikacji zgodności w zależności od zastosowania. Jakie zadania spoczywają na producencie? Co należy uwzględnić wdrażając system Zakładowej Kontroli Produkcji? Spełnienie jakich kryteriów gwarantuje uzyskanie certyfikatu?
Systemy recyklingu betonu
Systemy recyklingu betonu
Poszukiwanie proekologicznych rozwiązań to zadanie współczesnych nowoczesnych przedsiębiorstw. Minimalizowanie wpływu na środowisko dotyczy w ogromnej mierze branży budowlanej. W tym artykule sprawdzamy, jakie są możliwości zagospodarowania niewykorzystanego świeżego betonu oraz gruzu uzyskiwanego w wyniku rozbiórki budowli.
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Paradoksalnie beton, którego produkcja powoduje emisję ogromnych ilości CO2 do atmosfery jest wyrobem budowlanym, który wpisuje się w zasady zrównoważonego budownictwa. Niemniej od lat podejmowane są próby znalezienia optymalnych rozwiązań, aby zminimalizować szkodliwy wpływ produkcji betonu na środowisko. Dotyczy to w dużej mierze jednego z jego składników – cementu. Jak polscy producenci walczą z emisją dwutlenku węgla? Jakie działania mają przyczynić się do klimatycznej neutralności?
Cement ekologiczny
Cement ekologiczny
Cement stanowi główny składnik betonu. Zależnie od rodzaju jego zastosowania otrzymuje się beton o różnych parametrach i właściwościach. Wysoko zaawansowany technologicznie cement TioCem® oprócz walorów estetycznych ma gwarantować pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez swoje właściwości fotokatalityczne skutkujące redukcją zanieczyszczeń. To zatem kluczowy składnik betonu ekologicznego.

Komentarze

brak komentarzy…