• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Zeroemisyjna energetyka i transport – projekty NFOŚiGW

Przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programy wsparcia zeroemisyjnej energetyki rozproszonej oraz zeroemisyjnego transportu mają zostać sfinansowane ze środków Funduszu Modernizacyjnego przewidzianego na lata 2021-2030, unijnego instrumentu wsparcia realizacji celów energetycznych oraz klimatycznych. Na czym polegają poszczególne inicjatywy? Na jakie dofinansowanie można liczyć?
Zeroemisyjna energetyka i transport – projekty NFOŚiGW

Wspomniane projekty dotyczą wsparcia dla zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych, budowy lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego, rozwoju prosumenckiej energetyki wiatrowej oraz kontynuacji programu „Energia dla wsi”.

Zakup lub leasing pojazdów zeroemisyjnych

Realizację programu zaplanowano na lata 2024-2029, przy czym umowy mają być zawierane do końca 2028 r., a wydatkowanie środków – do połowy roku 2029.

Budżet projektu ma wynieść 1 mld zł. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych pojazdów kategorii N2 (o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 t) i N3 (o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t). Suma dofinansowania zależna będzie od rodzaju podmiotu, kategorii pojazdu oraz limitów dopuszczalnej pomocy publicznej. Małe firmy będą mogły otrzymać do 60% finansowania kosztów kwalifikowalnych, średnie – do 50%, a duże – do 30%. 400 tys. zł maksymalnego dofinansowania przeznaczono dla pojazdów kategorii N2, natomiast do 750 tys. zł dla pojazdów kategorii N3.

Budowa lub rozbudowa ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego

Budżet programu wyniesie 2 mld zł. Jego realizacja potrwa od 2024 do 2029 r. z podpisywaniem umów do 30 czerwca i wydatkowaniem środków do 31 grudnia 2029 r.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza. Wskaźnikiem realizacji celu będzie liczba wybudowanych lub rozbudowanych ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW.

Inwestycje w infrastrukturę ładowania dla elektrycznych samochodów ciężkich są liczone w setkach tysięcy, a dla hubów – w milionach złotych. Dobrą wiadomością jest więc, że maksymalna wysokość dotacji wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oba wspomniane projekty dotyczące zrównoważonej mobilności oceniane są przez ekspertów jako absolutnie niezbędny krok na drodze do rozpoczęcia elektryfikacji transportu ciężkiego w Polsce.

„Dotacje do infrastruktury ładowania dla eHDV (wraz z ogłoszonymi wcześniej subsydiami do elektrycznych ciężarówek) mogą przenieść Polskę do grona państw, które w kolejnych miesiącach i latach będą wyznaczać w Europie kierunek rozwoju zeroemisyjnego transportu ciężkiego” – mówi dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, Maciej Mazur.

Małe elektrownie wiatrowe

Program Moja Elektrownia Wiatrowa dotyczy osób fizycznych, które chciałyby zakupić i zamontować nowe przydomowe elektrownie wiatrowe. Jego budżet ma wynieść 400 mln zł. Dofinansowanie jednej instalacji wiatrowej pokryje do 50% kosztów, ale nie więcej niż 30 tys. zł oraz do 50% i nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej.

Przydomowe elektrownie nie mogą być wyższe niż 30 m. Limit łącznej mocy instalacji nie może przekraczać 50 KW. Współfinansowane urządzenia muszą być wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 miesięcy przed instalacją.

Eksperci nie liczą na wielkie zainteresowanie tym programem – prosumencka energetyka słoneczna jest ciągle zdecydowanie bardziej popularna niż wiatrowa. Liczby nie pozostawiają złudzeń - wiatrowych mikroinstalacji poniżej 50 KW jest około 100, tymczasem mikroinstalacji fotowoltaicznych – 1 mln 300 tys. Wynika to choćby z łatwości montażu, także dostępność niewielkich turbin jest mocno ograniczona. Eksperci widzą potencjał do wdrażania tego typu rozwiązań przede wszystkim w gospodarstwach rolnych z dużym zapotrzebowaniem na energię, gdzie wiatraki o mocy ok. 20 KW mogłyby znaleźć zastosowanie.

Energia dla wsi

Program ma na celu wzrost wykorzystania OZE na terenach gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Energia dla wsi to kontynuacja istniejącego już programu. Jego budżet zwiększy się do 3 mld zł, z czego 2 mld zł zostaną przeznaczone na bezzwrotne formy dofinansowania, natomiast 1 mld zł – na zwrotne.

Podpisywanie umów w programie potrwa do końca roku 2028, a wydatkowanie środków do końca roku 2030. Uzyskane kwoty dofinansowania przeznaczyć będzie można na budowę instalacji fotowoltaicznej, turbiny wiatrowej, biogazowni czy elektrowni wodnej, a także magazynów energii. Wysokość dofinansowania zależna będzie m.in. od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE i jej mocy.

Treści powiązane

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce
Budowa elektrowni jądrowych w Polsce
W najbliższym czasie mają powstać dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Jaki jest przewidziany termin inwestycji? Gdzie zostaną wybudowane elektrownie? Dowiedz się także, jak działa elektrownia jądrowa i jakie są korzyści z takiego źródła energii.
Fotowoltaika w domu i firmie
Fotowoltaika w domu i firmie
Funkcjonowanie bez energii elektrycznej wydaje się współcześnie niemożliwe. Potrzebujemy jej jak powietrza do życia, pracy, wypoczynku. Niemniej rosnąca świadomość tego, jak produkcja energii negatywnie wpływa na środowisko powoduje, że coraz częściej i chętniej zwracamy się ku odnawialnym źródłom energii.
Farmy wiatrowe
Farmy wiatrowe
Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. W 2021 roku największy udział w produkcji energii z odnawialnych źródłach energii miały elektrownie wiatrowe. Sprawdzamy, jak powstaje energia z wiatru, gdzie zlokalizowane są największe elektrownie oraz jaki mają udział w łącznej produkcji energii.
Nowa linia energetyczna Choczewo-Żarnowiec
Nowa linia energetyczna Choczewo-Żarnowiec
Jedną z nowych linii energetycznych planowanych w najbliższych latach na Pomorzu jest linia Choczewo-Żarnowiec. Jej zadaniem – oprócz wzmocnienia systemu przesyłowego na północy Polski - będzie dodatkowo odbiór mocy z pierwszych elektrowni wiatrowych na Bałtyku.
Zeroemisyjne betonomieszarki
Zeroemisyjne betonomieszarki
Postulat zielonego budownictwa realizowany jest w coraz liczniejszych obszarach branży budowlanej. Firmy stawiają na wybory, które skutkują zmniejszeniem emisyjności CO2. Dotyczy to zarówno zastosowania odpowiednich materiałów, technologii jak i sprzętu. Elektryczne betonomieszarki wpisują się politykę zeroemisyjności w budownictwie. Czy te nowoczesne pojazdy zdominują i wyprą tradycyjne maszyny służące do transportu betonu?
Fotowoltaika – kontrole instalacji u prosumentów
Fotowoltaika – kontrole instalacji u prosumentów
Przeprowadzane kontrole fotowoltaiki wynikają z zauważonych nadużyć, jakich dopuszczają się właściciele mikroinstalacji. Część prosumentów nie respektuje pewnych przepisów. Co obejmują kontrolę? Jakie nadużycia mają wyeliminować? Co grozi za niezgodne z przepisami użytkowanie fotowoltaiki?
Zielony Ład
Zielony Ład
Zielony Ład to strategia UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jakie konkretne inicjatywy, działania i zmiany legislacyjne mają w efekcie doprowadzić do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku? Poznaj założenia Europejskiego Zielonego Ładu.
Nowoczesne ogrzewanie domu – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika
Nowoczesne ogrzewanie domu – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika
Choć klimat wyraźnie się ociepla, to jednak koszty ogrzewania stanowią kluczowy składnik wydatków związanych z eksploatacją domu. Wybieramy więc nowoczesne, ekologiczne i przede wszystkim ekonomiczne rozwiązania.

Komentarze

brak komentarzy…