• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Beton jamisty

Beton jamisty to jeden z tzw. betonów specjalnych. Charakteryzuje się dużą porowatością struktury, wodoprzepuszczalnością oraz lekkością. Przeczytaj, z jakich składników produkuje się beton jamisty, jakie ma właściwości oraz zastosowania.
Beton jamisty

fot. cemex.pl

Beton jamisty bywa nazywany drenażowym, porowatym, bezpiaskowym, przepuszczalnym, co wynika z przeznaczenia oraz składu tego betonu.

Skład betonu jamistego

Receptura betonu jamistego przewiduje, że w jego składzie znajdzie się kruszywo grube, powyżej 4 mm, obłe. Powleka je cement powodując, że ziarna trwale się ze sobą łączą, pozostawiając niewypełnione pustki. Ponad 15% jego objętości (nawet do 30%) zajmują pustki międzyziarnowe, które wynikają z niskiej zawartości lub braku piasku.

Spoiwo, którym jest zaczyn cementowy, jedynie skleja dla kruszywa, nie wypełniając przestrzeni między nimi.

Właściwości betonu jamistego

Beton jamisty uzyskuje wytrzymałość na ściskanie pomiędzy 3,4 i 27,6 MPa. Charakteryzuje się niskim skurczem, za to wysokim współczynnikiem filtracji – 81 do 730 l/m2/min.

O wysokiej wodoprzepuszczalności przesądzają pustki międzyziarnowe. Ich większa liczba pustek tym większa przepuszczalność wody. Ta właściwość zapewnia łatwe odprowadzanie wody do gleby, systemów retencji czy kanalizacji.

Dzięki dobrze zaprojektowanej i przygotowanej mieszance betonu jamistego powstają bezpieczne powierzchnie użytkowe, które podczas opadów pozostają suche. Ten rodzaj betonu nawet przy gwałtownych opadach odprowadza wodę, zwiększając retencję w miastach.

Beton jamisty - zastosowania

Ten rodzaj betonu stosuje się m.in. do wykonywania przykładowo:

 • chodników,
 • ścieżek parkowych,
 • ścieżek rowerowych
 • odwodnień,
 • parkingów dla samochodów osobowych,
 • podbudowy boisk, placów zabaw, trawników,
 • nawierzchni zewnętrznych,
 • dachów zielonych.

Beton jamisty – normy

Parametry betonu jamistego określa norma PN-EN 206+A1:2016-12.

Klasa wytrzymałości na ściskanie betonu jamistego to zakres od C8 do C25.

Gęstość betonu jamistego wynosi od 1800 do 2200 kg/m3.

Posiada mrozoodporność klasy >F25.

Zalety betonu jamistego

Zastosowanie tego rodzaju betonu pozwala uzyskać m.in. takie korzyści, jak:

 • stabilna podbudowa
 • możliwość zmniejszenia liczby warstw podbudowy i/lub grubości warstw, brak ryzyka miejscowego ubytku kruszywa
 • łatwość układania
 • skrócenie czasu budowy
 • szybkie odprowadzanie wody opadowej
 • zmniejszenie spływu powierzchniowego wody do kanałów deszczowych i zbiorników wodnych
 • zwiększenie retencji wody opadowej i roztopowej

W dobie poszukiwania proekologicznych rozwiązań w zakresie zagospodarowania wody deszczowej, w ten trend wpisuje się stosowanie betonu przepuszczalnego. Utwardzenie nawierzchni betonem jamistym powoduje, że zdecydowanie więcej wody spłynie do gleby i zasili miejscowe wody gruntowe.

Treści powiązane

Beton pod ogrzewanie podłogowe
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Chcąc uniknąć szpecących ściany grzejników coraz częściej decydujemy się na ogrzewanie podłogowe. To nowoczesne, estetyczne rozwiązanie, dodatkowo świetnie sprawdza się z instalowanymi pompami ciepła. Zastosowanie ogrzewania podłogowego wymusza dobór odpowiednich materiałów posadzkowych. Przyglądamy się, jakie rozwiązania wziąć pod uwagę, jaki zastosować beton na ogrzewanie podłogowe, aby uzyskać ciekawy efekt wizualny, wytrzymałą podłogę dobrze przepuszczającą i utrzymującą ciepło.
Betony specjalne
Betony specjalne
Betony specjalne to duża grupa wyrobów, które oprócz właściwości typowych dla zwykłego betonu posiadają cechy pozwalające na niestandardowe zastosowania. Jakie są dostępne betony specjalne? Czym się wyróżniają i gdzie się je wykorzystuje? Bliżej przyjrzymy się wybranym z nich.
Beton ekspansywny
Beton ekspansywny
Beton ekspansywny to nowoczesny materiał budowlany, będący alternatywną choćby dla stali czy drewna. Jego zastosowanie pozwala na wznoszenie konstrukcji w innej zupełnie technologii. Czym jest beton ekspansywny, jakie ma właściwości i gdzie się go stosuje? – więcej na ten temat w poniższym artykule.
Beton napowietrzony
Beton napowietrzony
Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Beton samozagęszczalny SCC
Beton samozagęszczalny SCC
Beton samozagęszczalny (SCC) nie wymaga wibrowania podczas układania. Posiada zdolność rozpływu w szalunku pod własnym ciężarem, zachowując cechy tradycyjnego betonu. Zobacz, jak powstaje beton SCC, jakie ma właściwości i gdzie znajduje zastosowanie.
Beton posadzkowy
Beton posadzkowy
Ze względu na swoje przeznaczenie beton posadzkowy musi wyróżniać się większą wytrzymałością niż beton konstrukcyjny czy dekoracyjny. Jaki jest skład betonu na posadzkę? Z jakich składników się go produkuje? Jakie ma właściwości? W tym artykule przybliżamy beton posadzkowy.
Beton lekki
Beton lekki
Materiał ten – jak sama nazwa wskazuje – doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały wyrób o niskiej wadze. Z czego powstaje lekki beton? Jaki jest jego skład, a tym samym właściwości. Gdzie można go zastosować? – o tym piszemy w poniższym artykule.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Beton podwodny
Beton podwodny
Beton ten, jak sama nazwa wskazuje, jest wyrobem specjalnego przeznaczenia. Stosowany jest w warunkach trudnych, agresywnych, wymaga więc innego składu, aby uzyskać parametry gwarantujące wytrzymałość i trwałość konstrukcji podwodnych. Poznaj cechy betonu podwodnego, jego skład i działanie i metody betonowania w wodzie.

Komentarze

brak komentarzy…