• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Betony specjalne

Betony specjalne to duża grupa wyrobów, które oprócz właściwości typowych dla zwykłego betonu posiadają cechy pozwalające na niestandardowe zastosowania. Jakie są dostępne betony specjalne? Czym się wyróżniają i gdzie się je wykorzystuje? Bliżej przyjrzymy się wybranym z nich.
Betony specjalne

Poddanie mieszanki betonowej modyfikacji, dodanie konkretnych domieszek, zmiana proporcji składników, a także przeprowadzenie odpowiedniego procesu technologicznego, właściwe dozowanie, mieszanie, transport, dojrzewanie i pielęgnacja betonu pozwalają uzyskać wyrób o innych właściwościach i parametrach.

Betony specjalne – rodzaje

Wyróżnia się bardzo wiele odmian betonu specjalnego. W tej grupie wymienić warto: beton architektoniczny, beton wysokowartościowy (BWW), beton bardzo wysokowartościowy (BBWW),beton ultra - wysokowartościowy (BUWW), lekki beton wysokowartościowy (LBWW), włóknobeton wysokowartościowy (WBWW), beton wodoszczelny, beton odporny na ścieranie, beton komórkowy, beton autoklawizowany (ACC), beton przeźroczysty, beton z pianki szklanej, beton samoczyszczący, beton ekspansywny, beton siarkowy, asfaltobeton, żużlobeton, fibrobeton, beton hydrotechniczny, beton ognioodporny, beton osłonowy.

Szerzej scharakteryzujemy kilka z nich.

Beton samozagęszczalny (SCC)

Wg normy PN-EN 206:2014 to beton, który pod własnym ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., zachowując jednorodność.

Charakteryzuje się wysoką płynnością i urabialnością przez długi czas. Posiada zdolność do odpowietrzenia ułożonej mieszanki bez konieczności wibrowania. Po stwardnieniu uzyskuje gładką powierzchnię.

Skład takiego betonu obejmuje cement (CEM I, CEM II, CEM III), kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna 20 mm, dodatki mineralne w postaci popiołu lotnego, granulowanego żużlu wielkopiecowego, kamienia wapiennego, ponadto superplastyfikator na bazie polikarboksylanów lub polikarboksyeterów i oczywiście woda.

Beton samozagęszczalny wykorzystuje się w prefabrykacji oraz wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości prawidłowego zagęszczenia mieszanki, a tym samym właściwego wbudowania betonu. Korzyścią z jego zastosowania jest szybszy czas wykonania konstrukcji, eliminacja wibrowania i związanego z nim hałasu, łatwość wykonania konstrukcji o skomplikowanych kształtach.

Beton jamisty

Beton jamisty to beton lekki, wodoprzepuszczalny, o strukturze otwartej, charakteryzujący się wysoką porowatością. Ponad 15% jego objętości zajmują pustki międzyziarnowe, które wynikają z niskiej zawartości lub braku piasku.

Receptura betonu jamistego - w jego składzie znajdzie się kruszywo grube, powyżej 4 mm. Powleka je cement powodując, że ziarna trwale się ze sobą łączą, pozostawiając niewypełnione pustki. Beton jamisty uzyskuje wytrzymałość na ściskanie pomiędzy 3,4 i 27,6 MPa. Charakteryzuje się niskim skurczem, za to wysokim współczynnikiem filtracji – 81 do 730 l/m2/min.

Ten rodzaj betonu stosuje się do wykonywania chodników, ścieżek, odwodnieni, parkingów dla samochodów osobowych czy jako podbudowę boisk, placów zabaw, trwników, nawierzchni zewnętrznych, dachów zielonych.

Przeczytaj więcej na temat betonu jamistego.

Beton wysokowartościowy (BWW)

W odniesieniu do betonu zwykłego lub ciężkiego to wyrób klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż C50/60, natomiast w przypadku betonu lekkiego - klasy wytrzymałości na ściskanie wyższej niż LC50/55. Betony BWW charakteryzują się ciekłą lub półciekła konsystencją, niską nasiąkliwością, wysoką wodoszczelnością. Są odporne na ścieranie, wytrzymałe, o wysokim stopniu mrozoodporności.

Zaletą zastosowania betonu wysokowartościowego jest wysoka wczesna wytrzymałość na ściskanie, duża trwałość konstrukcji, obniżony ciężar własny elementów, możliwość wykonania elementów o dużej rozpiętości i zredukowanym przekroju poprzecznym.

Mieszankę betonu BWW wyróżnia niski wskaźnik w/c, zastosowanie cementów o wysokich parametrach wytrzymałościowych, wykorzystanie kruszyw łamanych o ziarnach kształtu kubicznego i szorstkiej powierzchni, zastosowanie efektywnych superplastyfikatowrów i dodatków mineralnych.

Beton BWW został wykorzystany przy wznoszeniu znanych na świecie budowli, jak choćby Petronas Tower w Kuala Lumpur, platforma morska typu grawitacyjnego Troll A w Norwegii, Empire State Building w Nowym Jorku, Burdż Kalifa w Dubaju.

Beton architektoniczny

Ten rodzaj betonu pozwala stworzyć ciekawe efekty wizualne, wykorzystywany jest jako materiał dekoracyjny, element wykończenia wnętrz czy elewacji.

Przy projektowaniu tego typu betonu wymagany jest bardzo wysoki reżim technologiczny, aby uzyskać zamierzony przez architekta efekt końcowy. Najdrobniejsze niedociągnięcia na etapie przygotowywania mieszanki czy jej układania mogą obniżyć estetykę wyrobu.

Różny stosunek w/c w kolejnych dostawach może skutkować uzyskaniem innej barwy betonu, nieprawidłowe zagęszczenie powoduje nieestetyczne raki i pęcherze powietrza, nieszczelne deskowanie może dać efekt tzw. gniazda żwirowego, a zła jakość szalunków zostawia widoczne ślady na powierzchni betonu.

Beton architektoniczny musi być wykonany z wysokiej jakości surowców, z zachowaniem stałego stosunku w/c. Wykorzystywane są kruszywa o różnej frakcji. Nie zaleca się stosowania lotnego popiołu, gdyż może on zmieniać barwę betonu.

Beton ognioodporny

Uzyskanie betonu o takich właściwościach możliwe jest przy zastosowaniu kruszywa ze skał magmowych zasadowych lub półkwaśnych, kruszywa ceramicznego - klinkier, keramzyt, szamotu, żużla o zawartości CaO < 40%.

Beton ognioodporny wykorzystuje się do budowy kominowych przewodów dymowych, w konstrukcjach narażonych na temperatury do 700oC. W takich warunkach traci on nawet do 65% wytrzymałości na rozciąganie, co mieści się w granicach normy.

Beton osłonowy

Konstrukcje z tego typu betonu mają za zadanie chronić środowisko zewnętrzne przed szkodliwym promieniowaniem, zagrożeniem radiologicznym. Stosowany jest w obiektach, w których znajdują się źródła promieniowania jądrowego, rentgenowskiego. Osłony wykonane z betonu osłabiają natężenie promieniowania.

Beton osłonowy cechuje się wodoszczelnością i paroszczelnością, odpornością na wysokie temperatury, promieniowanie i jego wpływ, dużą trwałością, małym skurczem, łatwością formowania. Jego sprężystość określa się na 14000 – 50000 MPa. To beton o dużej gęstości, powyżej 2600 kg/m3.

Projektowanie betonu osłonowego powinno być poprzedzone analizą rodzaju i wielkości promieniowania. O jego właściwościach osłonowych przesądza przede wszystkim użycie wypełniacza ciężkiego oraz kruszywa. Wśród dodatków poprawiających działanie osłonowe zastosowanie mają kwas borny, sole boru oraz uwodnione sole litu.

Beton hydrotechniczny

Normy betonu hydrotechnicznego muszą być dostosowane do trudnych, agresywnych warunków, aby uzyskany wyrób spełniał wymagania i posiadał parametry gwarantujące wytrzymałość i trwałość konstrukcji podwodnych. Skład betonu przewiduje zastosowanie specjalnych domieszek. Oprócz domieszki redukującej wodę, zapewniającej uzyskanie odpowiedniego współczynnika wody i cementu oraz odpowiedniej konsystencji mieszanki, stosuje się domieszki stabilizujące.

Beton podwodny stosowany jest w konstrukcjach hydrotechnicznych, do budowy platform wiertniczych, przyczółków mostowych, fundamentów na gruntach podmokłych czy modernizacji portów i nabrzeży.

Beton wodoszczelny

Zgodnie z normą PN-B 06250:1988 „Beton zwykły” wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu. Są to: W2, W4, W6, W8, W10 i W12, gdzie liczba po literze „W” oznacza wielkość ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Tak więc betonami wodoszczelnymi możemy nazwać betony o wskaźniku ≥ W8.

Skład betonu wodoszczelnego musi zapewnić uzyskanie minimalnej porowatości betonu. Im niższy wskaźnik wodno-cementowy W/C tym bardziej wodoszczelny jest beton.

Beton wodoszczelny stosowany jest w budowlach inżynieryjnych takich jak tamy, zbiorniki wodne, oczyszczalnie ścieków, również podczas budowy obiektów mieszkaniowych.

Beton siarkowy

Beton siarkowy charakteryzuje się odpornością na działanie kwasów. Przygotowywany jest na gorąco z kruszywa mineralnego i spoiwa siarkowego. Stosowany jest do budowy zbiorników do składowania odpadów silnie toksycznych i promieniotwórczych, rurociągów, elementów rur do transportu ciekłych mediów o właściwościach korozyjnych, posadzek bezspoinowych np. w galwanizerniach i elektrolizerniach. Z betonu siarkowego buduje się nawierzchnie dróg o bardzo dużym ruchu samochodowym (skrzyżowania i rozjazdy), nawierzchnie drogowe i kolejowe (podkłady), ławy fundamentowe, umocnienia brzegów morskich i podwodne konstrukcje.

Beton siarkowy wyróżnia odporność na działanie roztworów kwasów organicznych, nieorganicznych, alkaliów oraz roztworów soli (w temperaturze użytkowania siarkobetonu), odporność na działanie mgły solnej, wody morskiej oraz na korozję biologiczną z wyjątkiem niektórych bakterii gnilnych, działających w silnie kwaśnym środowisku (pH 2-2), odporność na działanie promieniowania radiacyjnego, energetycznego (X, g), korpuskularnego ?a, b) oraz neutronowego nawet w wysokich dawkach ekspozycyjnych.

***

To wybrane, pokrótce scharakteryzowane betony specjalne.

Może zainteresuje Cię również:

Zastosowanie betonu ekspansywnego

Beton autoklawizowany

Fibrobeton

Treści powiązane

Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Naprawa betonu
Naprawa betonu
Choć beton to materiał budowlany cechujący się wysoką trwałością i wytrzymałością, w długiej perspektywie ulega działaniu czynników powodujących pęknięcia, ubytki, ukruszenia. Wiele z nich w prosty sposób można zniwelować i przywrócić pierwotny wygląd i funkcjonalność konstrukcji. Dowiedzcie się, jakie są przyczyny i rodzaje ubytków betonowych oraz jak je naprawiać.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Beton posadzkowy
Beton posadzkowy
Ze względu na swoje przeznaczenie beton posadzkowy musi wyróżniać się większą wytrzymałością niż beton konstrukcyjny czy dekoracyjny. Jaki jest skład betonu na posadzkę? Z jakich składników się go produkuje? Jakie ma właściwości? W tym artykule przybliżamy beton posadzkowy.
Agresja chemiczna wody względem betonu
Agresja chemiczna wody względem betonu
Jakie reakcje chemiczne zachodzą w wyniku działania wody na beton? Przeczytaj o możliwych uszkodzeniach z tym związanych, rodzajach agresji chemicznej, sposobach przeciwdziałania i ochrony betonu.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Beton napowietrzony
Beton napowietrzony
Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Nawierzchnie betonowe czy asfaltowe?
Nawierzchnie betonowe czy asfaltowe?
Królujące dawniej na polskich drogach nawierzchnie asfaltowe coraz częściej zastępowane są przez betonowe. Co przesądza o wyborze? Czy można jednoznacznie stwierdzić, która technologia jest lepsza? Jakie są wady i zalety każdego rozwiązania? O tym więcej w poniższym artykule.
Wszystkie kolory betonu – wywiad z mgr. inż. Krzysztofem Kuniczukiem, właścicielem firmy Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
Wszystkie kolory betonu – wywiad z mgr. inż. Krzysztofem Kuniczukiem, właścicielem firmy Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
Czy beton może być piękny i wzbudzać zachwyt? - zapraszamy do lektury wywiadu ze znawcą i pasjonatem betonu Krzysztofem Kuniczukiem.
Pompy do betonu
Pompy do betonu
Beton, podstawowy materiał budowlany, wymaga w trakcie wznoszenia budowli przetransportowania często na znaczne wysokości. Stosowane dawniej mechanizmy linowe na wielokrążkach zastąpiły obecnie nowoczesne, zaawansowane technologicznie pompy do betonu. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie utrudniony jest dostęp, prace realizowane są na wysokości, trwają długo i wymagają ciągłego mieszania betonu.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu to czynności wykonywane na etapie twardnienia cementu, które mają zapobiec zbyt szybkiemu odparowaniu wody, a tym samym powstaniu mikropęknięć i uzyskaniu gorszych parametrów wytrzymałościowych, mrozoodporności i mniejszej odporności na agresję chemiczną. Jak pielęgnować beton? Czy inne zabiegi wymagane są latem i zimą? Dlaczego pielęgnacja betonu jest tak ważna? O tym piszemy w tym artykule.
Mała architektura betonowa
Mała architektura betonowa
Małą architekturą określa drobne elementy architektoniczne, wypełniające przestrzeń publiczną, elementy architektury ogrodowej, niewielkie obiekty kultu religijnego czy służące utrzymaniu porządku. Do ich wykonania stosuje się różnorodne materiały konstrukcyjne. My skupiamy się na betonie i jego zastosowaniu w małej architekturze. Poznaj elementy małej architektury betonowej.
Konsystencja betonu – metody badania
Konsystencja betonu – metody badania
Czym jest konsystencja betonu? Do czego służy ten parametr? Po co określa się konsystencję betonu i w jaki sposób się ją bada? O tym w poniższym artykule.
Beton lekki
Beton lekki
Materiał ten – jak sama nazwa wskazuje – doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały wyrób o niskiej wadze. Z czego powstaje lekki beton? Jaki jest jego skład, a tym samym właściwości. Gdzie można go zastosować? – o tym piszemy w poniższym artykule.

Komentarze

brak komentarzy…