• Budma 2024
Jakiego artykułu szukasz?

Kruszarki przemysłowe

Kruszarki służą rozdrabnianiu materiałów na mniejsze elementy, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Skupiamy się przede wszystkim na kruszarkach wykorzystywanych w budownictwie i górnictwie. Jakie są dostępne rodzaje kruszarek? Gdzie konkretnie mają zastosowanie?
Kruszarki przemysłowe

W budownictwie kruszarki budowlane służą rozdrabnianiu gruzu, materiału rozbiórkowego, odpadów budowlanych, które po odpowiedniej obróbce mogą być ponownie wykorzystane jako materiał budowlany czy składnik mieszanki betonowej.

W górnictwie kruszarki górnicze wykorzystywane są do rozdrabniania skał, kopalin na elementy o oczekiwanym rozmiarze. Kamienie czy minerały z przeznaczeniem dla branży budowlanej muszą być poddane rozdrobnieniu w określonym stopniu, co pozwala uzyskać:

 • kruszywa drobne – o wielkości ziaren mniejszych lub równych 4 mm, np. piaski
 • kruszywa grube – o wielkości ziaren większej od 4 mm, np. żwir
 • kruszywa o ciągłym uziarnieniu – są mieszanką kruszyw drobnych i grubych,
 • kruszywa „wypełniacze” – kruszywa, które mogą przejść przez sito 0,063 mm,
 • kruszywa naturalne – kruszywa pochodzenia rzecznego i lodowcowego o ziarnach wielkości od 0 do 8 mm

Uwzględniając wspomniane dwie branże, kruszarki przemysłowe wykorzystuje się do:

 • produkcji piasku
 • produkcji żwiru
 • kruszenia skał mineralnych
 • kruszenia gruzu budowlanego
 • rozdrabniania materiałów, które wydobywane są w kopalni
 • rozdrabniania wielu surowców wtórnych

Rodzaje kruszarek i ich zastosowanie

Pod względem budowy rozróżniamy kruszarki:

 • szczękowe
 • udarowe
 • stożkowe
 • walcowe

Każda z nich pozwala uzyskać inny poziom rozdrobnienie i może być użyta do rozkruszania określonej wielkości materiałów, brył, cząstek.

Kruszarki szczękowe nadają się do rozdrabniania materiałów suchych o różnej twardości. Budowa kruszarki szczękowej obejmuje m.in. takie elementy, jak szczęki, łoże, wahadło i korbowód, płyty rozporowe. Szczęki ścierają i rozgniatają materiał. W kruszarkach tego typu rozdrobnić można bryły granitu, bazaltu, kwarcu, sjenitu.

W tej grupie znajdują się kruszarki o dolnym lub górnym zawieszeniem szczęki ruchomej. Biorąc natomiast pod uwagę zastosowany napęd wyróżnia się kruszarki

 • jednorozporowe – ze szczęką ruchomą osadzoną bezpośrednio na wale mimośrodowym, wykonującą ruch złożony eliptyczny
 • dwurozporowe – szczęka wykonuje ruch prosty wokół stałej osi, która napędzana jest połączonym z nią wałem mimośrodowym


Kruszarki udarowe pracują przy pomocy ruchomych bijaków i młotków. Wykorzystywane są do kruszenia materiałów o niskiej ścieralności i różnej twardości. Poradzą sobie z takimi skałami jak wapień, bazalt, dolomit czy granit.


Kruszarki stożkowe posiadają dwa stożki – jeden stały i jeden ruchomy – wykonujące ruch mimośrodowy. Sprawdzają się do rozdrabniania ścieralnych materiałów twardych i średnio twardych. Nie powinno się ich stosować do materiału lepkiego, wilgotnego ani miękkiego.

Kruszarki walcowe można zastosować do kruszenia drobnych materiałów o niskiej i średniej twardości. Dwa lub trzy walce kruszarki wykonując ruch obrotowy w przeciwnych kierunkach rozdrabniają znajdujący się pomiędzy nimi materiał. Kruszarki walcowe sprawdzą się w przypadku takich materiałów jak węgiel czy żużel.

Kruszarki mogą być stacjonarne lub mobilne – przemieszczające się za pomocą gąsienicowego układu jezdnego lub kół.

Budowa kruszarek

Każda kruszarka składa się z korpusu, zespołu napędowo-transmisyjnego oraz elementów roboczych.

Wśród elementów roboczych, zależnie od rodzaju kruszarki, mogą być wykorzystane szczęki, wały główne, łożyska, kliny, płyty boczne, płyty rozporowe, płyty udarowe, listwy udarowe, młotki, śruby.

Ze względu na różne techniki pracy, w każdej z powyższych typów maszyn inne ich elementy będą w sposób szczególny narażone na awarie, uszkodzenia, zużycie.

Bieżąca konserwacja i wymiana zużywających się części gwarantuje zapewnienie ciągłej pracy i uniknięcie przestojów, a tym samym strat finansowych.

***

Przeczytaj więcej o rynku kruszyw

Kruszywa - rodzaje i zastosowania

Badanie kruszyw

Produkcja kruszyw drogowych

Treści powiązane

Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Mieszalniki do betonu
Mieszalniki do betonu
Właściwe połączenie wszystkich składników betonu to warunek uzyskania dobrej jakości mieszanki. Pomocne w tej czynności będzie zastosowanie specjalistycznego mieszalnika. Przeglądamy dostępne na rynku urządzenia. Sprawdzamy ich rodzaje i zastosowania.
Systemy sterowania dla węzłów betoniarskich
Systemy sterowania dla węzłów betoniarskich
Przygotowanie mieszanki betonowej o stałych, określonych parametrach możliwe jest przy użyciu zaawansowanych technologicznie urządzeń. Wytwórnie betonu towarowego wyposażone są w systemy sterowania węzłami betoniarskimi, które zgodnie z wybraną recepturą odważają składniki i wpływają na pracę węzła zgodnie z zadanymi parametrami. Sprawdzamy, z czego składa się system sterowania produkcją betonu i jakie funkcje i możliwości mają jego poszczególne elementy.
Uprawnienia operatora maszyn budowlanych
Uprawnienia operatora maszyn budowlanych
Obsługę maszyn budowlanych czy zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych powierzyć można tylko osobom posiadającym specjalne uprawnienia. Wynika to z rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. Jakie uprawnienia są wymagane? Jak je uzyskać? Więcej o tym w poniższym artykule.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Zastosowanie węzłów betoniarskich
Zastosowanie węzłów betoniarskich
Węzły betoniarskie przeznaczone są do produkcji mieszanek betonowych. To konstrukcje budowlane, najczęściej stacjonarne, wyposażone w odpowiednie urządzenia służące wytwarzaniu mieszanek betonowych różnego rodzaju. Poznaj zastosowania węzłów betoniarskich i ich wpływ na usprawnienie prac budowlanych.

Komentarze

brak komentarzy…