• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Dekarbonizacja w budownictwie

Oblicza się, że za aż blisko 40% emisji dwutlenku węgla odpowiada budownictwo. Działania na rzecz obniżenia emisyjności trwają od lat. Zmiany dotyczą podejścia do projektowania, produkcji materiałów, procesu budowlanego a także ograniczenia zużycia energii przez same budynki.
Dekarbonizacja w budownictwie

Dekarbonizacja w budownictwie to wyzwanie, które w znacznym stopniu złagodzi skutki kryzysu klimatycznego. Na 38% światowej emisji CO2 składa się zużycie energii przez budynki, tzw. ślad węglowy operacyjny, stanowiący 28%, a pozostałe 10% to tzw. ślad węglowy wbudowany, czyli działalność związana z wydobyciem surowców, produkcją i transportem materiałów, procesem budowy czy rozbiórki budynków.

Ślad węglowy operacyjny

Redukcja śladu węglowego generowanego przez budynki sprowadza się do rozwiązań, które obniżą zużycie przez nie energii. Wykorzystanie technologii mniej lub zeroemisyjnych. Mowa tu o zastosowaniu odnawialnych źródeł energii do ogrzania pomieszczeń i wody, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika.

W odniesieniu do budynków już istniejących ważne jest przeprowadzenie termomodernizacji. Statystyki potwierdzają, że ponad 40% budynków powstało przed 1971 rokiem. Cechują się one niską efektywnością energetyczną i wymagają głębokiej modernizacji.

Ślad węglowy wbudowany

Ślad węglowy wbudowany odnosi się do całego procesu wznoszenia budynku, począwszy od generowania dwutlenku węgla na etapie wydobycia surowców, wytworzenia materiałów budowlanych, ich transportu, emisyjności stosowanych maszyn, energii wytworzonej w trakcie budowy czy rozbiórki budynku.

Dekarbonizacja w budownictwie

Do ograniczenia emisji CO2 w branży budowlanej przyczynić się mogą systemowe działania w wielu obszarach i na wielu etapach.

Można zaliczyć do nich:

 • stosowanie materiałów niskoemisyjnych
 • wykorzystywanie materiałów budowlanych dostępnych w sąsiedztwie – eliminowanie odległego transportu
 • wtórne wykorzystanie odpadów budowlanych
 • rozwój budownictwa ekologicznego
 • stosowanie instalacji zasilanych geotermalnie lub solarnie
 • stosowanie izolacji termicznej budynków, spełniających określone wysokie standardy
 • ograniczanie strat energii
 • stałą kontrolę i pomiar dwutlenku węgla.

Wyzwania sektora budowlanego

Stopniowe dążenie do zeroemisyjności możliwe jest poprzez wprowadzanie rozwiązań w obszarze:

 • legislacyjnym
 • finansowym
 • wizerunkowym

Zmiany prawne dotyczą rozporządzeń zmieniających normy energochłonności, regulacji nakazujących deklarowanie wskaźników wpływu na środowisko wyrobów budowlanych.

Następuje przekierowywanie strumieni finansowych na zrównoważone inwestycje. Rośnie zainteresowanie przedsiębiorców i użytkowników korzystaniem z przestrzeni, wybudowanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Eko-trendy rynkowe i budowanie świadomości wpływu na środowisko wymuszają na przedstawicielach branży budowlanej dbanie o wizerunek przedsiębiorstwa, dla którego priorytetem jest działanie proekologiczne.

Sposobem motywowania do działań mieszczących się w obszarze „zielonego budownictwa” jest wprowadzanie standaryzacji pewnych rozwiązań, dokonywanie analiz ekologicznych w oparciu o przyjęte kryteria, których konsekwencją jest uzyskanie (lub nie) przez firmy certyfikatów ekologicznych.

Najpopularniejszymi systemami oceny są obecnie międzynarodowe:

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design

W Polsce przyznaje się także niemiecki DGNB, francuski HQE, amerykański WELL Building Standard.

Rok 2050

Graniczną datą, kiedy ma zostać osiągnięta pełna dekarbonizacja w budownictwie, jest rok 2050. Do tego czasu ślad węglowy i emisja CO2 w budownictwie mają przyjąć zerowe wartości.

Podobne założenia zawiera Zielony Ład - strategia UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jej celem jest przekształcenie Unii Europejskiej w nowoczesną gospodarkę, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów, uzyskanie w 2050 roku zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto z zachowaniem sprawiedliwego społecznie przebiegu transformacji. Strategia podkreśla potrzebę całościowego, międzysektorowego podejścia, gdzie wszystkie odpowiednie obszary polityki przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu klimatycznego.

Stopniowo, ale konsekwentnie wprowadzane zmiany są szansą na poprawę życia zarówno w mniejszych społecznościach jak i w skali globalnej. Działania na rzecz dekarbonizacji możliwe są do wykonania zarówno przez międzynarodowe organizacje, władze krajowe jak i indywidualnych inwestorów. Każda decyzja podejmowana na etapie budowy domu czy remontu mieszkania może wpłynąć na wielkość śladu węglowego, jaki pozostawiamy i mieć ścisły związek z losem naszej planety.

Treści powiązane

Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard IMBiTB w jasny sposób określa, od jakiej wartości śladu węglowego możemy mówić o betonie niskoemisyjnym.
Zielony Ład
Zielony Ład
Zielony Ład to strategia UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jakie konkretne inicjatywy, działania i zmiany legislacyjne mają w efekcie doprowadzić do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku? Poznaj założenia Europejskiego Zielonego Ładu.
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo polega na tworzeniu budynków o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko przy jednoczesnym komforcie ich użytkowania. Chodzi o wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na etapie projektowania, budowy i eksploatacji nieruchomości.
Cement ekologiczny
Cement ekologiczny
Cement stanowi główny składnik betonu. Zależnie od rodzaju jego zastosowania otrzymuje się beton o różnych parametrach i właściwościach. Wysoko zaawansowany technologicznie cement TioCem® oprócz walorów estetycznych ma gwarantować pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez swoje właściwości fotokatalityczne skutkujące redukcją zanieczyszczeń. To zatem kluczowy składnik betonu ekologicznego.
Składowanie CO2
Składowanie CO2
Ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla osiąga taką skalę, że wymusza poszukiwanie rozwiązań jego przechwytywania i przechowywania. Efektem takich działań ma być zmniejszenie emisji a tym samym redukcja negatywnego wpływu CO2 na zmiany klimatu i ograniczanie globalnego ocieplenia. Poznaj metody składowania i wykorzystania przechwytywanego z atmosfery dwutlenku węgla.
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Paradoksalnie beton, którego produkcja powoduje emisję ogromnych ilości CO2 do atmosfery jest wyrobem budowlanym, który wpisuje się w zasady zrównoważonego budownictwa. Niemniej od lat podejmowane są próby znalezienia optymalnych rozwiązań, aby zminimalizować szkodliwy wpływ produkcji betonu na środowisko. Dotyczy to w dużej mierze jednego z jego składników – cementu. Jak polscy producenci walczą z emisją dwutlenku węgla? Jakie działania mają przyczynić się do klimatycznej neutralności?
​Lafarge w Polsce osiąga 50 procent energii ze źródeł odnawialnych
​Lafarge w Polsce osiąga 50 procent energii ze źródeł odnawialnych
Lafarge w Polsce podpisuje kolejne umowy typu fizyczne PPA, które tym razem zostały zawarte z firmą KGAL. Dzięki temu Lafarge przybliża się do osiągnięcia celu 100% energii ze źródeł odnawialnych, wspierając przy tym rozwój OZE w Polsce. Podpisane umowy pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie i Rywałdzie, co pozwoli na zaspokojenie 50% zużycia energii Lafarge.
Zeroemisyjne betonomieszarki
Zeroemisyjne betonomieszarki
Postulat zielonego budownictwa realizowany jest w coraz liczniejszych obszarach branży budowlanej. Firmy stawiają na wybory, które skutkują zmniejszeniem emisyjności CO2. Dotyczy to zarówno zastosowania odpowiednich materiałów, technologii jak i sprzętu. Elektryczne betonomieszarki wpisują się politykę zeroemisyjności w budownictwie. Czy te nowoczesne pojazdy zdominują i wyprą tradycyjne maszyny służące do transportu betonu?
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Beton plasuje się na drugiej pozycji w rankingu najpowszechniej stosowanych przez człowieka materiałów, ustępując miejsca tylko wodzie. Tak powszechnie stosowany w zurbanizowanym świecie, nie pozostaje jednak obojętny dla jakości i funkcjonalności tego świata.
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych. Jak w te postulaty wpisuje się budownictwo – czołowy konsument energii? Jakie rozwiązania proekologiczne stosuje branża budowlana, w jakim zakresie jej działalność może pozytywnie wpływać na środowisko?
Concretete Roads 2023 - „Betonowe drogi do zielonego świata”
Concretete Roads 2023 - „Betonowe drogi do zielonego świata”
Ruszyła rejestracja na XIV edycję międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym. Sympozjum odbędzie się w dniach 25-28 czerwca w Krakowie.
​BUDMA 2024 pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa
​BUDMA 2024 pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa
Targi BUDMA odbędą się dniach 30.01 - 02.02.2024 w Poznaniu pod hasłem "Zielona Przyszłość Budownictwa". Wydarzenie to będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Ostatnie dekady przyniosły wzrost świadomości w zakresie znaczenia środowiska dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka i skutków degradacji natury. Wypracowano metody standaryzacji pewnych rozwiązań których efektem jest certyfikacja ekologiczna w budownictwie. Jakie stosuje się systemy oceny, kryteria i jakie płyną korzyści z wprowadzenia tych rozwiązań? Więcej w poniższym artykule.

Komentarze

brak komentarzy…