Jakiego artykułu szukasz?

​BUDMA 2024 pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa

Targi BUDMA odbędą się dniach 30.01 - 02.02.2024 w Poznaniu pod hasłem "Zielona Przyszłość Budownictwa". Wydarzenie to będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.
​BUDMA 2024 pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa

ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA

Targi BUDMA, największe i najważniejsze spotkanie branży budowalnej w Polsce i Europie Centralnej, wspierają rozwój sektora od ponad 30 lat. Najbliższa edycja odbędzie się dniach 30.01-02.02.2024 w Poznaniu, pod hasłem "Zielona Przyszłość Budownictwa". Przyszłoroczne wydarzenie będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.

Troska o środowisko naturalne staje się priorytetem, tak więc kierunek "Zielona Przyszłość Budownictwa" wyznacza nową erę w branży budowlanej. Koncepcja zielonego budownictwa jest podyktowana coraz ostrzejszymi wymogami, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenku węgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko. W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji w UE o co najmniej 55% do 2030r i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Te dyrektywy w dużej mierze dotyczą sektora budownictwa, który jest odpowiedzialny aż za 38% emisji dwutlenku węgla w Polsce.

- BUDMA 2024 jest odpowiedzią na rosnące wyzwania, z jakimi obecnie mierzy się sektor budowlany. Jesteśmy świadomi konieczności wspierania zrównoważonego rozwoju. Kluczowym celem branży jest tworzenie przestrzeni, które są nie tylko energooszczędne i neutralne emisyjnie, ale również zgodne z cyklami natury i przyjazne dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Chcemy zachęcić wystawców oraz uczestników rynku budowlanego do prezentowania produktów, technologii i pomysłów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa. - wyjaśnia Marta Szydłowska Dyrektor Targów Budma.

Idea Zielonego Ładu mająca doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 r. w dużej mierze dotyczy sektora budownictwa. Ma się ono stać ekologiczne, niskoemisyjne, a docelowo nieobciążające środowiskowo. W pierwszym okresie będzie to oznaczało wzrost nakładów m.in. na termomodernizację i zastąpienie kotłów na wysokoemisyjne paliwa – pompami ciepła i fotowoltaiką.

Wymogi rynku i oczekiwania konsumentów sprawiają, że postawa eco-friendly to nierzadko czynnik decydujący o sukcesie inwestycji budowlanych. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że coraz większa liczba konsumentów jest wysoce świadoma i docenia firmy, które działają odpowiedzialnie w sferze środowiskowej i społecznej. W związku z tym, przedsiębiorstwa, które angażują się w praktyki eco-friendly, nie tylko budują pozytywny wizerunek, ale także przyciągają większą liczbę klientów oraz inwestorów, co w konsekwencji przekłada się na ich długoterminowy sukces. Jak wynika z raportu „Global Investor Intentions Survey 2021”, już 6 na 10 inwestorów uwzględnia czynniki ESG (Środowiskowe - Environmental, Społeczne - Social i Ład Korporacyjny - Corporate Governance) w swoich strategiach.

Rozwój nowoczesnych ekologicznych technologii i materiałów stał się kluczowym wyzwaniem dla przemysłu budowlanego, a wprowadzenie zielonych praktyk staje się niezbędne dla zapewnienia przyszłego zrównoważonego rozwoju.

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA

BUDMA 2024 będzie platformą prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie ekologicznego budownictwa. Wiodący producenci materiałów budowlanych, innowacyjne start-upy oraz eksperci branżowi zaprezentują rozwiązania, które minimalizują zużycie energii, wykorzystują odnawialne źródła i redukują emisję CO2. Zaawansowane systemy wentylacji, inteligentne oświetlenie czy inteligentne zarządzanie zużyciem energii to tylko niektóre elementy, które definiują budownictwo przyszłości. Współczesne konstrukcje kładą nacisk na redukcję zużycia energii podczas eksploatacji oraz możliwość łatwej regeneracji i recyklingu materiałów po zakończeniu użytkowania. Uczestnicy targów Budma będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu zastosowania inteligentnych systemów, materiałów bioaktywnych oraz technologii czystej energii, które mogą wpłynąć na pozytywną zmianę w naszym otoczeniu.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE A ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI

Najbliższa edycja wydarzenia po raz kolejny połączy świat budownictwa i architektury, aby znaleźć równowagę między estetyką a funkcjonalnością w projektach przyszłości. Projekty architektoniczne zakładające harmonijną współpracę z otoczeniem, integrują naturę i technologię, tworząc przestrzenie ergonomiczne, energooszczędne i dostosowane do potrzeb użytkowników. Architektura przyszłości to nie tylko tworzenie nowych, ale także odnawianie starych budynków w duchu zielonego budownictwa. Stanowi to wyzwanie ze względu na konieczność dostosowania istniejących struktur do nowoczesnych standardów i przepisów z uwzględnieniem ochrony dziedzictwa narodowego. Jednak to również szansa na kreatywną adaptację, która podkreśla unikatowość każdego projektu.

ZIELONA REWOLUCJA W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH

BUDMA 2024 zadedykuje specjalny obszar, aby zwrócić uwagę na innowacje w materiałach budowlanych. Nowoczesne materiały budowlane, odnawialne surowce, a także rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko, stanowią fundament tworzenia budynków o mniejszym śladzie węglowym. Wyspecjalizowani producenci i naukowcy zaprezentują m.in. beton ekologiczny, drewno w budownictwie, izolacje termiczne oparte na surowcach odnawialnych i wiele innych. Uczestnicy dowiedzą się jakie zalety niesie ze sobą zastosowanie tych nowych rozwiązań dla przemysłu budowlanego oraz jakie wyzwania trzeba pokonać, aby zwiększyć ich skalę produkcji.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz globalnym zapotrzebowaniem na zrównoważone rozwiązania, "Zielona Przyszłość Budownictwa" na targach Budma stanie się drogowskazem dla branży budowlanej w dążeniu do osiągnięcia harmonii między postępem a odpowiedzialnością ekologiczną.

Zapraszamy do korzystania z wszelkich okazji do nauki, dialogu i nawiązywania wartościowych kontaktów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do rejestracji już teraz i śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej, aby być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi programu, prelegentów oraz ekspozycji targów BUDMA 2024!

Patronem medialnym Targów BUDMA 2024 jest portal TechnologieiBudownictwo.pl

Treści powiązane

Cement z recyklingu
Cement z recyklingu
Ograniczanie śladu węglowego odgrywa kluczową rolę w działaniach mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę środowiska. Wdrażanie bardziej energooszczędnych technologii i procesów produkcji materiałów budowlanych to szansa na obniżenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dowiedz się o rozwiązaniu, jakim jest cement z recyklingu. Poznaj jego właściwości i zalety a także zastosowania.
Redukcja śladu węglowego
Redukcja śladu węglowego
Ślad węglowy to wyrażona w postaci liczbowej ilość gazów cieplarnianych wygenerowana przez dany podmiot lub działalność w celu wytworzenia konkretnego produktu lub usługi. W obliczeniach uwzględniana jest emisja dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów.
Systemy recyklingu betonu
Systemy recyklingu betonu
Poszukiwanie proekologicznych rozwiązań to zadanie współczesnych nowoczesnych przedsiębiorstw. Minimalizowanie wpływu na środowisko dotyczy w ogromnej mierze branży budowlanej. W tym artykule sprawdzamy, jakie są możliwości zagospodarowania niewykorzystanego świeżego betonu oraz gruzu uzyskiwanego w wyniku rozbiórki budowli.
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Beton plasuje się na drugiej pozycji w rankingu najpowszechniej stosowanych przez człowieka materiałów, ustępując miejsca tylko wodzie. Tak powszechnie stosowany w zurbanizowanym świecie, nie pozostaje jednak obojętny dla jakości i funkcjonalności tego świata.
O innowacjach dla ene​rgooszczędności mówi Jakub Sąsiadek, Sales Manager PL/CZ/SK w firmie BASF
O innowacjach dla ene​rgooszczędności mówi Jakub Sąsiadek, Sales Manager PL/CZ/SK w firmie BASF
Przedstawiamy komentarz ekspercki mgr inż. Jakuba Sąsiadka, Sales Managera na Polskę, Czechy i Słowację w firmie BASF.
O działalności Polskiego Związku Producentów Kruszyw i rynku kruszyw opowiada dr inż. Łukasz Machniak
O działalności Polskiego Związku Producentów Kruszyw i rynku kruszyw opowiada dr inż. Łukasz Machniak
"Polska jest trzecim producentem kruszyw w Europie" - o roli Polskiego Związku Producentów Kruszyw mówi Dyrektor Biura Zarządu Łukasz Machniak.
Zeroemisyjne betonomieszarki
Zeroemisyjne betonomieszarki
Postulat zielonego budownictwa realizowany jest w coraz liczniejszych obszarach branży budowlanej. Firmy stawiają na wybory, które skutkują zmniejszeniem emisyjności CO2. Dotyczy to zarówno zastosowania odpowiednich materiałów, technologii jak i sprzętu. Elektryczne betonomieszarki wpisują się politykę zeroemisyjności w budownictwie. Czy te nowoczesne pojazdy zdominują i wyprą tradycyjne maszyny służące do transportu betonu?
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Paradoksalnie beton, którego produkcja powoduje emisję ogromnych ilości CO2 do atmosfery jest wyrobem budowlanym, który wpisuje się w zasady zrównoważonego budownictwa. Niemniej od lat podejmowane są próby znalezienia optymalnych rozwiązań, aby zminimalizować szkodliwy wpływ produkcji betonu na środowisko. Dotyczy to w dużej mierze jednego z jego składników – cementu. Jak polscy producenci walczą z emisją dwutlenku węgla? Jakie działania mają przyczynić się do klimatycznej neutralności?
Geopolimery – beton nowej generacji
Geopolimery – beton nowej generacji
Beton jest materiałem najczęściej wykorzystywanym przez człowieka. O jego popularności przesądza wysoka trwałość, wytrzymałość i łatwość formowania. Jego produkcja ma jednak negatywny wpływ na środowisko. Współczesne poszukiwanie proekologicznych technologii we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie, powoduje sięgnięcie po rozwiązania znane już w starożytności.
Wszystkie kolory betonu – wywiad z mgr. inż. Krzysztofem Kuniczukiem, właścicielem firmy Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
Wszystkie kolory betonu – wywiad z mgr. inż. Krzysztofem Kuniczukiem, właścicielem firmy Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
Czy beton może być piękny i wzbudzać zachwyt? - zapraszamy do lektury wywiadu ze znawcą i pasjonatem betonu Krzysztofem Kuniczukiem.
Włókna do betonu
Włókna do betonu
Włókna do zbrojenia betonu są powszechnym dodatkiem wpływającym na właściwości mieszanki oraz związanego betonu. Poznaj rodzaje włókien, materiały wykorzystywane do ich produkcji, zastosowanie zbrojonych materiałów budowlanych, betonów wzmacnianych włóknami.
Czy odpad może być cennym składnikiem betonu? - dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ
Czy odpad może być cennym składnikiem betonu? - dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska, prof. PBŚ
​Obecnie najczęściej wykorzystywanymi materiałami budowlanymi w Polsce i na świecie są kompozyty cementowe, wśród których dominującą rolę zajmuje beton. Jednym z surowców naturalnych stosowanych do produkcji kompozytów cementowych są kruszywa naturalne.
Dom pasywny
Dom pasywny
Tani, ekologiczny, to standardy, które powinien spełniać tzw. dom pasywny. Chodzi o pozyskiwanie energii koniecznej do komfortowego eksploatowania budynku w sposób bierny, darmowy, pasywny, poprzez zastosowanie odpowiednich technologii, materiałów, odzyskiwanie energii pochodzącej z natury, minimalizowanie zapotrzebowania na energię.
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo polega na tworzeniu budynków o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko przy jednoczesnym komforcie ich użytkowania. Chodzi o wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na etapie projektowania, budowy i eksploatacji nieruchomości.
Fotowoltaika w domu i firmie
Fotowoltaika w domu i firmie
Funkcjonowanie bez energii elektrycznej wydaje się współcześnie niemożliwe. Potrzebujemy jej jak powietrza do życia, pracy, wypoczynku. Niemniej rosnąca świadomość tego, jak produkcja energii negatywnie wpływa na środowisko powoduje, że coraz częściej i chętniej zwracamy się ku odnawialnym źródłom energii.
Cement ekologiczny
Cement ekologiczny
Cement stanowi główny składnik betonu. Zależnie od rodzaju jego zastosowania otrzymuje się beton o różnych parametrach i właściwościach. Wysoko zaawansowany technologicznie cement TioCem® oprócz walorów estetycznych ma gwarantować pozytywny wpływ na ochronę środowiska poprzez swoje właściwości fotokatalityczne skutkujące redukcją zanieczyszczeń. To zatem kluczowy składnik betonu ekologicznego.
Mała architektura betonowa
Mała architektura betonowa
Małą architekturą określa drobne elementy architektoniczne, wypełniające przestrzeń publiczną, elementy architektury ogrodowej, niewielkie obiekty kultu religijnego czy służące utrzymaniu porządku. Do ich wykonania stosuje się różnorodne materiały konstrukcyjne. My skupiamy się na betonie i jego zastosowaniu w małej architekturze. Poznaj elementy małej architektury betonowej.
​Dekarbonizacja budynków. Znaczenie węgla wcielonego - dr inż. Krzysztof Starzyk
​Dekarbonizacja budynków. Znaczenie węgla wcielonego - dr inż. Krzysztof Starzyk
Węgiel wcielony jest tradycyjnie pomijany jako przyczyna emisji w środowisku zabudowanym. Jednak, w miarę jak program dekarbonizacji nabiera tempa, może się to szybko zmienić.
Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza
Każda inwestycja budowlana pociąga za sobą gromadzenie pewnych dokumentów, pozwoleń, ale też rejestrowanie poszczególnych jej etapów, ewentualnych zdarzeń i nieprzewidzianych okoliczności, dokonywanie pomiarów, które są kompletowane i finalnie tworzą spory plik istotnych zapisów. Dokumentacja ta trafia po zakończeniu budowy do właściciela lub zarządcy budynku. Kto przygotowuje dokumentację budowlaną? Co powinna zawierać dokumentacja powykonawcza? Przeczytajcie o tym w tym artykule.
Budynki inteligentne
Budynki inteligentne
System inteligentnego domu pozwala na automatyzację wszystkich urządzeń podłączonych do wspólnej sieci, zdalne sterowanie elementami systemu dzięki bezprzewodowej technologii przy pomocy jednego urządzenia. To wygoda w domu, biurze, obiektach usługowych czy przemysłowych.
Technologia BIM w projektowaniu i budowaniu
Technologia BIM w projektowaniu i budowaniu
Technologia BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym zasobie, integrujący wielobranżowe dane na przestrzeni jego cyklu rozwojowego. Poznaj, gdzie BIM znajduje zastosowanie, co obejmuje i jakie są jego korzyści.
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych. Jak w te postulaty wpisuje się budownictwo – czołowy konsument energii? Jakie rozwiązania proekologiczne stosuje branża budowlana, w jakim zakresie jej działalność może pozytywnie wpływać na środowisko?
Zdrowa Architektura Zrównoważona - komentarz dr inż. arch. Marty Promińskiej
Zdrowa Architektura Zrównoważona - komentarz dr inż. arch. Marty Promińskiej
W czasach, gdy zmiany klimatyczne przyspieszyły, zintensyfikował się wpływ środowiska zbudowanego na zdrowie i chorujemy po prostu przez to, że żyjemy na ziemi. W związku z tym rolą projektanta jest przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i przyszłość jakości życia człowieka.
Nowoczesne ogrzewanie domu – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika
Nowoczesne ogrzewanie domu – kolektory słoneczne, pompy ciepła, fotowoltaika
Choć klimat wyraźnie się ociepla, to jednak koszty ogrzewania stanowią kluczowy składnik wydatków związanych z eksploatacją domu. Wybieramy więc nowoczesne, ekologiczne i przede wszystkim ekonomiczne rozwiązania.
Domy prefabrykowane
Domy prefabrykowane
Dom prefabrykowany powstaje z gotowych, łączonych modułów. Materiałami budowlanym mającymi zastosowanie w tej technologii jest drewno, beton lub ich połączenie. Gotowe elementy przygotowywane są w fabryce, a następnie transportowane na miejsce budowy i montowane. Przyglądamy się budowie domów z płyt betonowych i innych elementów prefabrykowanych. Jakie są korzyści, a jakie wady z zastosowania takiej technologii?
Farmy wiatrowe
Farmy wiatrowe
Biopaliwa, źródła geotermalne, farmy wiatrowe czy ogniwa fotowoltaiczne – to energia jutra. W 2021 roku największy udział w produkcji energii z odnawialnych źródłach energii miały elektrownie wiatrowe. Sprawdzamy, jak powstaje energia z wiatru, gdzie zlokalizowane są największe elektrownie oraz jaki mają udział w łącznej produkcji energii.
Świadectwo energetyczne budynku w 2023 roku - zmiana przepisów
Świadectwo energetyczne budynku w 2023 roku - zmiana przepisów
Zmiana przepisów związana jest z dostosowaniem prawa do wymogów Unii Europejskiej. Dotyczy przede wszystkim kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Celem nowelizacji jest także poprawa skuteczności dotychczasowego systemu oceny efektywności energetycznej budynków. Dowiedz się więcej na temat świadectw energetycznych, planowanych w tym zakresie zmian, możliwości uzyskania takiego dokumentu.
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard IMBiTB w jasny sposób określa, od jakiej wartości śladu węglowego możemy mówić o betonie niskoemisyjnym.

Komentarze

brak komentarzy…