• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Technologia białej wanny

Tzw. „biała wanna” to technologia wykonania szczelnego betonu, nie wymagającego hydroizolacji. Przeczytaj, na czym polega to rozwiązanie, gdzie się je stosuje i jakie przynosi korzyści.
Technologia białej wanny

Technologia białej wanny polega na takim zaprojektowaniu mieszanki betonowej i jej wbudowaniu, że uzyska się produkt wodoszczelny. Beton przejmuje w tym rozwiązaniu zarówno funkcję nośną, jak i uszczelniającą. To alternatywa dla izolacji typu powłokowego – pap, membran, mat, bitumów.

Efekt taki jest możliwy w połączeniu z utrzymaniem reżimu technologicznego na każdym etapie realizacji inwestycji.

Technologia białej wanny – zastosowanie

Rozwiązanie to wykorzystuje się w przypadku konstrukcji wymagających trwałej wodoszczelności. Może być stosowane przy budowie:

 • piwnic
 • parkingów podziemnych
 • tuneli
 • zbiorników wodnych
 • basenów

Biała wanna – skład betonu

Wyprodukowanie betonu o wysokich parametrach wodoszczelności (minimum W8) możliwe jest w profesjonalnej betoniarni, z zastosowaniem specjalistycznych węzłów betoniarskich.

Podstawą uzyskania betonu w technologii białej wanny jest receptura gwarantująca wyrób klasy przynajmniej C25/30, o niskim skurczu i niskim cieple hydratacji. Skład projektowany jest z uwzględnieniem właściwych stosunków wody i cementu, wielkości i proporcji kruszyw oraz dodatków odpowiednich domieszek i dodatków uszczelniających.

Technologia białej wanny

Uzyskanie pożądanego efektu możliwe jest przy zachowaniu określonych wymagań technologicznych. Są to:

 • wspomniana wcześniej odpowiednia receptura betonu
 • zachowanie właściwej grubości elementów - płyta fundamentowa - min. 25 cm, ściany - min. 24 cm) oraz zaprojektowane odpowiednie ograniczenie rozwarcia rys (przynajmniej do 0,2 mm w zależności od warunków wodnych)
 • podział realizowanych elementów monolitycznych (płyty fundamentowej i ścian) na odpowiednie sekcje betonowania
 • wykonanie dodatkowego dozbrojenie przeciwskurczowego i przeciwkarbowego
 • zastosowanie materiałów uzupełniających - dwie warstwy folii poślizgowej na chudym betonie pod płytą fundamentową, materiały ściśliwe w miejscach zmian jej grubości

Na etapie projektowania ustala się minimalną liczbę połączeń, sposób ułożenia i zagęszczenia mieszanki, techniki wykończeniowe, wielkość elementów betonowych, wymiarowanie ich zbrojenia, jego, rozstaw, typ, rozmieszczenie, harmonogram betonowania, w tym precyzyjne pozycjonowanie i wymiarowanie połączeń w konstrukcji, a także inne szczegóły: połączenia dylatacyjne, zastosowanie odcinków kontrolowanego pęknięcia wymuszającego podział sekcji, rozwiązania hydroizolacyjne na połączeniach elementów, przejścia przez ściany i dno.

Wady i zalety technologii białej wanny

Za wyborem tego rozwiązania przemawia:

 • uzyskiwana mniejsza grubość elementów konstrukcyjnych
 • beton spełnia zarówno funkcję nośną, jak i uszczelniającą
 • krótszy czas budowy
 • możliwość realizacji w niekorzystnych warunkach pogodowych

Wadą białej wanny jest:

 • wymagany wysoki reżim technologiczny – technologia nie wybacza błędów
 • problematyczne usuwanie ewentualnych nieszczelności
 • wrażliwość konstrukcji na przecieki w miejscach newralgicznych – tam, gdzie elementy przyłączy i instalacji przechodzą przez ścianę
 • ograniczenia zastosowania tej technologii w trudnych warunkach wodno-gruntowych
 • wymagana specjalistyczna wiedza, doświadczenie i fachowość wykonawców

Technologia białej wanny uchodzi za droższą. Jednak ten argument, przemawiający za wyborem tradycyjnych rozwiązań łatwo odrzucić choćby wspominając o kosztach zakupu i ułożenia materiałów hydroizolacyjnych oraz dłuższym czasie wymaganym do wyschnięcia betonu.

Obiekty w technologii białej wanny

Wiele obiektów na terenie Polski zostało zbudowanych z zastosowaniem betonu uszczelniającego. Wybrane z nich to Stadion Miejski we Wrocławiu, nowoczesny kompleks Business Garden w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, Galeria Kaskada w Szczecinie, Galeria Zielone Arkady w Bydgoszczy, Amfiteatr Park w Warszawie, Galeria Solaris w Opolu.

***

Przeczytaj także:

Hydroizolacje

Betony specjalne

Beton podwodny

Agresja chemiczna wody względem betonu

Treści powiązane

Betonowanie zimą
Betonowanie zimą
Zima to trudny czas do wykonywania pewnych prac budowlanych. Niskie temperatury zaburzają przebieg reakcji chemicznych. Uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji betonowej wymaga dodatkowych zabiegów i czynności, aby zagwarantować właściwy przebieg hydratacji. Przyglądamy się, jak poprawnie przeprowadzić proces betonowania zimą.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu
Budowa terminalu LNG w Świnoujściu była inwestycją, mającą uniezależnić Polskę od dostaw gazu z Rosji, pozwalając jednocześnie na zakup tego surowca od dostawców i krajów, z którymi nie ma połączenia gazociągiem.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Beton napowietrzony
Beton napowietrzony
Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Badanie betonów
Badanie betonów
Beton, jako najczęstszy materiał budowlany, to mieszanka składników użytych w określonych proporcjach. Jego skład, ilość poszczególnych kruszyw i domieszek przesądzają o uzyskiwanych finalnie właściwościach tego wyrobu budowlanego. Stąd też konieczność stałej kontroli i badań, pozwalających na utrzymywanie deklarowanych przez producenta parametrów i dających gwarancję jakości.
Budowa tunelu w Świnoujściu
Budowa tunelu w Świnoujściu
Niewystarczająca przepustowość przepraw promowych pomiędzy wyspami Wolin i Uznam była przyczyną szukania innych rozwiązań komunikacyjnych. Wzmożony ruch lokalny i turystyczny generował długie kolejki oczekujących na prom - jedyną drogę dotarcia do dzielnicy nadmorskiej i centrum administracyjno-usługowego Świnoujścia, zależną również mocno od warunków pogodowych.
Uszczelniacze do betonu
Uszczelniacze do betonu
Beton to trwały, wytrzymały materiał konstrukcyjny. Jednak długotrwały kontakt z wodą może powodować wypłukiwanie jego fragmentów, powodowanie ubytków, powstawanie zniszczeń. Bardzo ważne jest zatem właściwe uszczelnienie betonu. Sprawdzamy, jakie środki stosuje się w celu zabezpieczenia betonu przed inwazyjnym działaniem wody. Poznaj ich właściwości oraz zastosowania.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.

Komentarze

brak komentarzy…