• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Kompatybilność domieszek do betonu

Domieszki do betonu to substancje chemiczne, które zmieniają właściwości mieszanki betonowej, w zależności od przeznaczenia i planowanego zastosowania. W przypadku stosowania domieszek do betonu niezwykle istotne znaczenie ma ich zgodne współgranie ze sobą jak również z pozostałymi składnikami betonu, nie wywołujące zakłóceń. Jakie niepożądane reakcje mogą wywołać niewłaściwie dobrane domieszki? Na czym polega kompatybilność domieszek?
Kompatybilność domieszek do betonu

Rodzaje domieszek do betonu

Obecnie trudno sobie wyobrazić mieszankę betonową bez modyfikacji jej składu odpowiednimi domieszkami. Zależnie od tego, jakie właściwości betonu chce się uzyskać, stosuje się domieszki:

 • redukujące ilość wody (plastyfikatory)
 • silnie redukujące ilość wody (superplastyfikatory)
 • napowietrzające – zwiększające mrozoodporność
 • przyspieszające wiązanie
 • przyspieszające twardnienie
 • opóźniające wiązanie
 • uszczelniające
 • zwiększające więźliwość wody.

Decydując się na określoną domieszkę otrzymujemy gwarancję producenta, że zastosowanie danej substancji we właściwych proporcjach pozwala uzyskać zamierzony efekt. Szczegółowy skład nabywanej domieszki nie jest jednak znany – to tajemnica handlowa wytwórcy. Może się więc zdarzyć, że w połączeniu z innych składnikami betonu (mowa tu o cemencie i dodatkach takich jak popiół lotny, pył krzemionkowy, żużel wielkopiecowy czy mączki wapienne) domieszka wywoła nieprzewidzianą reakcję chemiczną.

Kompatybilność domieszek

W przypadku stosowania domieszek do betonu niezwykle istotne znaczenie ma ich zgodne współgranie ze sobą jak również z pozostałymi składnikami betonu, nie wywołujące zakłóceń.

Biorąc pod uwagę występowanie wielu rodzajów cementu, uwzględniając zróżnicowanie w zakresie klas wytrzymałościowych jak również odmienność składu cementu z innych cementowni z punktu widzenia mineralogiczno-chemicznego uzyskuje się ogromną liczbę różnorodnych odmian pozornie tego samego składnika betonu, który mogą zareagować z domieszką w nieprzewidziany sposób.

Każdy cement może wykazywać inny poziom kompatybilności z poszczególnymi domieszkami.

Przykładowo badania wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej z cementem wieloskładnikowym, występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanym zakresie. Większość dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie napowietrzenia. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia wielu badań doświadczalnych*.

Przed wprowadzeniem każdej domieszki do obrotu przeprowadza się dokładne analizy zachodzących reakcji, ale w odniesieniu do zastosowania z wzorcowym cementem, z precyzyjnie określonymi jego parametrami. Użycie cementu z innej cementowni może skutkować wywołaniem nieprzewidzianej reakcji chemicznej.

Do interakcji dochodzi też między samymi domieszkami albo zestawem domieszek a określonym cementem. Najczęstszymi duetami stosowanych jednocześnie domieszek są:

 • plastyfikator i superplastyfikator
 • plastyfikator i domieszka napowietrzająca
 • superplastyfikator i domieszka napowietrzająca
 • plastyfikator i superplastyfikator oraz domieszka napowietrzająca.

Dodatkowo, w zależności od warunków atmosferycznych konieczne bywa użycie domieszek przyspieszających lub opóźniających czy uszczelniających lub zwiększających więźliwość wody.

Dlatego praktykuje się szczegółowe opisy w kartach katalogowych interakcji domieszek od tego samego producenta, jakie zachodzą między nimi przy jednoczesnym ich użyciu. Zastosowanie się do wytycznych powinno uchronić przed niechcianymi niespodziankami, choć tu znowu znaczenie może mieć wykorzystanie konkretnego rodzaju cementu. Stosując różne domieszki należy używać materiałów pochodzących od tego samego wytwórcy.

Czynniki wpływające na skuteczność domieszek

Na reakcję chemiczną, jaka przebiegnie w mieszance betonowej po zastosowaniu domieszek, a tym samym na ich skuteczność wpływ ma wiele innych czynników. Na to, jak faktycznie zachowa się użyta domieszka wpływa:

 • skład mieszanki
 • czas mieszania
 • rodzaj kruszywa
 • ilość dodanej domieszki
 • obecność innych domieszek
 • rodzaj cementu
 • temperatura
 • proporcja woda/cement.

Na etapie produkcji cementu stosuje się domieszki poprawiające np. proces mielenia. Ich zastosowanie może mieć istotny wpływ na to, jak dany cement zareaguje na domieszkę użytą przy produkcji określonego betonu.

Stosowanie domieszek ma na celu poprawę właściwości wytwarzanego betonu, wiąże się jednak z ryzykiem uzyskania odwrotnego czy negatywnego efektu działania domieszki w wyniku jej niekompatybilności z innymi składnikami i zajścia nieprzewidzianych reakcji chemicznych.

* „Kompatybilność między domieszką napowietrzającą i upłynniającą uprzednio napowietrzonych mieszanek”, prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski, dr hab. Inż. Beata Łaźniewska Piekarczyk, Politechnika Śląska w Gliwicach

Treści powiązane

Beton posadzkowy
Beton posadzkowy
Ze względu na swoje przeznaczenie beton posadzkowy musi wyróżniać się większą wytrzymałością niż beton konstrukcyjny czy dekoracyjny. Jaki jest skład betonu na posadzkę? Z jakich składników się go produkuje? Jakie ma właściwości? W tym artykule przybliżamy beton posadzkowy.
Betonowanie zimą
Betonowanie zimą
Zima to trudny czas do wykonywania pewnych prac budowlanych. Niskie temperatury zaburzają przebieg reakcji chemicznych. Uzyskanie oczekiwanych parametrów wytrzymałościowych konstrukcji betonowej wymaga dodatkowych zabiegów i czynności, aby zagwarantować właściwy przebieg hydratacji. Przyglądamy się, jak poprawnie przeprowadzić proces betonowania zimą.
Beton napowietrzony
Beton napowietrzony
Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Betony specjalne
Betony specjalne
Betony specjalne to duża grupa wyrobów, które oprócz właściwości typowych dla zwykłego betonu posiadają cechy pozwalające na niestandardowe zastosowania. Jakie są dostępne betony specjalne? Czym się wyróżniają i gdzie się je wykorzystuje? Bliżej przyjrzymy się wybranym z nich.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Beton podwodny
Beton podwodny
Beton ten, jak sama nazwa wskazuje, jest wyrobem specjalnego przeznaczenia. Stosowany jest w warunkach trudnych, agresywnych, wymaga więc innego składu, aby uzyskać parametry gwarantujące wytrzymałość i trwałość konstrukcji podwodnych. Poznaj cechy betonu podwodnego, jego skład i działanie i metody betonowania w wodzie.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Beton samozagęszczalny SCC
Beton samozagęszczalny SCC
Beton samozagęszczalny (SCC) nie wymaga wibrowania podczas układania. Posiada zdolność rozpływu w szalunku pod własnym ciężarem, zachowując cechy tradycyjnego betonu. Zobacz, jak powstaje beton SCC, jakie ma właściwości i gdzie znajduje zastosowanie.
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Chcąc uniknąć szpecących ściany grzejników coraz częściej decydujemy się na ogrzewanie podłogowe. To nowoczesne, estetyczne rozwiązanie, dodatkowo świetnie sprawdza się z instalowanymi pompami ciepła. Zastosowanie ogrzewania podłogowego wymusza dobór odpowiednich materiałów posadzkowych. Przyglądamy się, jakie rozwiązania wziąć pod uwagę, jaki zastosować beton na ogrzewanie podłogowe, aby uzyskać ciekawy efekt wizualny, wytrzymałą podłogę dobrze przepuszczającą i utrzymującą ciepło.
Rodzaje i zastosowanie cementów
Rodzaje i zastosowanie cementów
Cement to kluczowy składnik betonu, innych materiałów budowlanych i wykończeniowych. Skąd pochodzi? Jakie ma właściwości? Czym się różnią poszczególne rodzaje cementu a tym samym do czego są wykorzystywane? Jakie są klasy cementów? Te informacje zbieramy w poniższym artykule.
Beton jamisty
Beton jamisty
Beton jamisty to jeden z tzw. betonów specjalnych. Charakteryzuje się dużą porowatością struktury, wodoprzepuszczalnością oraz lekkością. Przeczytaj, z jakich składników produkuje się beton jamisty, jakie ma właściwości oraz zastosowania.
Popiół lotny – dodatek do betonu
Popiół lotny – dodatek do betonu
Popiół lotny to jeden ze składników betonu. Skąd pochodzi? Jaki ma skład i właściwości? Przeczytajcie w tym artykule więcej o popiele lotnym.
Beton drogowy
Beton drogowy
Beton drogowy to rodzaj betonu stosowanego do budowy dróg, autostrad, chodników i innych powierzchni drogowych. Jest to popularny materiał konstrukcyjny w infrastrukturze drogowej ze względu na swoje właściwości i trwałość. Jakie są zalety betonu drogowego? Jak powstaje beton drogowy.
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Jaki cement budowlany wybrać i jak go stosować?
Cement to jeden z podstawowych materiałów wykorzystywanych podczas większości robót budowlanych i wchodzący w skład mieszanek betonowych, tynkarskich i wielu innych produktów chemii budowlanej. Prawidłowy dobór tego budulca zapewnia trwałość wykonywanych elementów.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Betonowanie latem
Betonowanie latem
Warunki atmosferyczne nie są obojętne w procesie betonowania. Skrajne temperatury mogą zaburzyć reakcje chemiczne zachodzące w mieszance betonowej. Betonowanie zarówno w mroźne zimy jak i upalne dni lata jest niewskazane, trudne, może przysporzyć kłopotów i przełożyć się na jakość i trwałość konstrukcji. W tym artykule przyglądamy się różnym aspektom betonowania w okresie lata.
Rodzaje betonu
Rodzaje betonu
Beton to materiał budowlany o wielu zastosowaniach. Ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość jest najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w budownictwie. Jego skład bazuje na kilku stałych składnikach, aczkolwiek zmiana ich proporcji i użycie określonych dodatków czy domieszek pozwala uzyskać wyrób o innych właściwościach. W tym artykule sprawdzamy, jakie są rodzaje betonu.
Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny stosowany jest do budowy elementów nośnych budowli, które przesądzają o trwałości, stabilności i bezpieczeństwie użytkowania określonego obiektu. Gdzie konkretnie znajduje zastosowanie? Jaki jest skład betonu konstrukcyjnego. W jakich klasach produkowany jest beton konstrukcyjny? Więcej na ten temat w poniższym artykule.
Beton ekspansywny
Beton ekspansywny
Beton ekspansywny to nowoczesny materiał budowlany, będący alternatywną choćby dla stali czy drewna. Jego zastosowanie pozwala na wznoszenie konstrukcji w innej zupełnie technologii. Czym jest beton ekspansywny, jakie ma właściwości i gdzie się go stosuje? – więcej na ten temat w poniższym artykule.
Beton lekki
Beton lekki
Materiał ten – jak sama nazwa wskazuje – doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały wyrób o niskiej wadze. Z czego powstaje lekki beton? Jaki jest jego skład, a tym samym właściwości. Gdzie można go zastosować? – o tym piszemy w poniższym artykule.
Pianobeton
Pianobeton
Pianobeton to specjalistyczny materiał budowlany, stosowany głownie do prac wykończeniowych, nie do celów konstrukcyjnych. Dowiedz się, z czego składa się pianobeton, jakie są jego właściwości i zastosowania oraz jak się układa pianobeton.

Komentarze

brak komentarzy…