• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
 • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Rodzaje betonu

Beton to materiał budowlany o wielu zastosowaniach. Ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość jest najpopularniejszym materiałem wykorzystywanym w budownictwie. Jego skład bazuje na kilku stałych składnikach, aczkolwiek zmiana ich proporcji i użycie określonych dodatków czy domieszek pozwala uzyskać wyrób o innych właściwościach. W tym artykule sprawdzamy, jakie są rodzaje betonu.
Rodzaje betonu

Formuła betonu

Główne składniki betonu to:

 • cement
 • kruszywo
 • woda
 • domieszki

Rodzaje betonu

Beton można klasyfikować według różnorodnych kryteriów.

Beton zwykły a beton towarowy

Najbardziej podstawowy podział tego wyrobu budowlanego pozwala wyróżnić:

 • beton towarowy
 • beton zwykły

Produkcja betonu towarowego odbywa się na węzłach betoniarskich, w profesjonalnych wytwórniach betonu. Gwarantuje to uzyskanie wyrobu o stałych, na bieżąco kontrolowanych parametrach, wytwarzanych według konkretnej receptury. Jego jakość, skład jasno określają normy.

Beton zwykły wyrabiany jest bezpośrednio na budowie. Dozowanie składników może nie być zbyt precyzyjne, co uniemożliwia uzyskanie identycznych partii betonu.

Rodzaje betonu według ciężaru objętościowego

Uwzględniając ciężar objętościowy, można mówić o:

 • betonie ciężkim
 • betonie zwykłym
 • betonie lekkim

Beton ciężki – posiada ciężar objętościowy wyższy od 2600 kg/m3. Przy jego produkcji, wykorzystuje się specjalne kruszywo (np. manganowe lub stalowe). Znajduje zastosowanie tam, gdzie waga materiału nie ma większego znaczenia.

Właściwością betonu ciężkiego jest zatrzymywanie części promieniowania jonizującego, stosuje się go do budowy osłon radiologicznych w szpitalach czy elektrowniach atomowych.

Beton zwykły – posiada ciężar objętościowy od 2000 do 2600 kg/m3. Powstaje z kruszywa naturalnego, jak żwir lub łamanego jak np. granit. Beton zwykły wykorzystywany jest do budowy elementów konstrukcyjnych, ścian osłonowych czy pustaków. To najczęściej wykorzystywany materiał do tworzenia elementów konstrukcyjnych w deskowaniach lub w formie wylewek.

Beton lekki – jego ciężar objętościowy mieści się w granicach od 800 do 2000 kg/m3. Wytwarzany jest z lekkiego kruszywa, takie jak agloporyt, keramzyt lub pollytag. Beton lekki ma zastosowanie przy budowie elementów ściennych i stropowych oraz wylewkach wyrównawczych i podkładowych.

Rodzaje betonu według klas

Uwzględniając taką właściwość betonu jak wytrzymałość na ściskanie, beton podzielić można według klas. Pod uwagę brany jest dopuszczalny nacisk na betonowy sześcian o boku 15 cm. Wytrzymałość mierzona jest przez 28 dni, gdy dochodzi do jego dojrzewania.

Polska norma określa klasy betonu z symbolem B, przykładowo

 • beton klasy B20 - minimalna wytrzymałość charakterystyczna betonu na próbkach sześciennych utrzymuje się na poziomie 20 MPa
 • beton klasy B25 - minimalna wytrzymałość charakterystyczna betonu na próbkach sześciennych utrzymuje się na poziomie 25 MPa

Nowa norma europejska wprowadziła symbol literowo-liczbowy do oznaczeń, a także rozgraniczenie dla betonów zwykłych i ciężkich (C) oraz lekkich LC

W przypadku betonu ciężkiego i lekkiego, najczęściej spotyka się klasy od C8/10 do C100/115. Dla betonu lekkiego, najpopularniejsza klasa to od LC8/9 do LC80/88.

W grupie betonów ciężkich i zwykłych wyróżnia się klasy:

 • C8/10 (dawniej B10)
 • C12/15 (dawniej B15)
 • C16/20 (dawniej B20)
 • C20/25 (dawniej B25)
 • C25/30 (dawniej B30)
 • C30/37 (dawniej B37, B35 i B40)
 • C35/45 (dawniej B45)
 • C40/50 (dawniej B50)
 • C45/55 (dawniej B55)
 • C50/60 (dawniej B60)
 • C55/67
 • C60/75
 • C70/85
 • C80/95
 • C90/105
 • C100/115

Beton lekki występuje w klasach:

 • LC8/9
 • LC12/13
 • LC16/18
 • LC20/22
 • LC25/28
 • LC30/33
 • LC35/38
 • LC40/44
 • LC45/50
 • LC50/55
 • LC55/60
 • LC60/66
 • LC70/77
 • LC80/88

Betony specjalne

Ze względu na specjalne przeznaczenie i wykorzystanie betonu do „zadań specjalnych”, mieszankę betonową komponuje się w taki sposób, aby uzyskany wyrób jak najlepiej spełniał oczekiwania użytkowe i pozwalał na niestandardowe zastosowania.

W grupie betonów specjalnych znajdą się więc: beton architektoniczny, beton wysokowartościowy (BWW), beton bardzo wysokowartościowy (BBWW), beton ultra - wysokowartościowy (BUWW), lekki beton wysokowartościowy (LBWW), włóknobeton wysokowartościowy (WBWW), beton wodoszczelny, beton odporny na ścieranie, beton komórkowy, beton autoklawizowany (ACC), beton przeźroczysty, beton z pianki szklanej, beton samoczyszczący, beton ekspansywny, beton siarkowy, asfaltobeton, żużlobeton, fibrobeton, beton hydrotechniczny, beton ognioodporny, beton osłonowy.

Uzyskanie różnych betonów specjalnych o odmiennych właściwościach i parametrach możliwe jest dzięki poddaniu mieszanki betonowej modyfikacji, dodaniu konkretnych domieszek, zmianie proporcji składników, a także przeprowadzeniu odpowiedniego procesu technologicznego, właściwemu dozowaniu, mieszaniu, dojrzewaniu we właściwych warunkach i pielęgnacji betonu.

Przeczytaj więcej o betonach specjalnych.

Rodzaje betonu według zastosowania

Zależnie od tego, jakie elementy konstrukcji czy budowli będą wytwarzane, stosuje się inny rodzaj betonu, o innych parametrach i właściwościach. Uwzględniając to kryterium, można wskazać na beton:

 • konstrukcyjny
 • komórkowy
 • jastrychowy
 • asfaltobeton
 • drogowo-mostowy
 • architektoniczy
 • hydrotechniczny

Marki betonu

Wśród producentów betonu wymienić można przykładowo: Cemex Polska, Bosta Beton Sp. z o.o., Budokrusz SA, Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Górażdże Beton Sp. z o.o., Lafarge, Alfa-Bet, BetonBest.

Treści powiązane

Włókna do betonu
Włókna do betonu
Włókna do zbrojenia betonu są powszechnym dodatkiem wpływającym na właściwości mieszanki oraz związanego betonu. Poznaj rodzaje włókien, materiały wykorzystywane do ich produkcji, zastosowanie zbrojonych materiałów budowlanych, betonów wzmacnianych włóknami.
Beton posadzkowy
Beton posadzkowy
Ze względu na swoje przeznaczenie beton posadzkowy musi wyróżniać się większą wytrzymałością niż beton konstrukcyjny czy dekoracyjny. Jaki jest skład betonu na posadzkę? Z jakich składników się go produkuje? Jakie ma właściwości? W tym artykule przybliżamy beton posadzkowy.
Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny
Beton konstrukcyjny stosowany jest do budowy elementów nośnych budowli, które przesądzają o trwałości, stabilności i bezpieczeństwie użytkowania określonego obiektu. Gdzie konkretnie znajduje zastosowanie? Jaki jest skład betonu konstrukcyjnego. W jakich klasach produkowany jest beton konstrukcyjny? Więcej na ten temat w poniższym artykule.
Klasy betonu
Klasy betonu
Beton jest materiałem budowlanym uzyskanym z połączenia kilku składników, którego kluczowym półproduktem jest cement. Zależnie od użytego cementu i zastosowanych domieszek powstaje produkt o odmiennych parametrach i przeznaczeniu. W celu znormalizowania betonu, a tym samym zagwarantowania odbiorcy produktu o oczekiwanej jakości i właściwościach wprowadzono klasy betonu.
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu
Pielęgnacja betonu to czynności wykonywane na etapie twardnienia cementu, które mają zapobiec zbyt szybkiemu odparowaniu wody, a tym samym powstaniu mikropęknięć i uzyskaniu gorszych parametrów wytrzymałościowych, mrozoodporności i mniejszej odporności na agresję chemiczną. Jak pielęgnować beton? Czy inne zabiegi wymagane są latem i zimą? Dlaczego pielęgnacja betonu jest tak ważna? O tym piszemy w tym artykule.
Domieszki do betonu
Domieszki do betonu
Tempo rozwoju branży budowlanej stymuluje pojawianie się na rynku coraz bardziej nowoczesnych dodatków i domieszek do betonu. Stanowią one szeroką gamę produktów o różnorodnej budowie chemicznej i właściwościach.
Naprawa betonu
Naprawa betonu
Choć beton to materiał budowlany cechujący się wysoką trwałością i wytrzymałością, w długiej perspektywie ulega działaniu czynników powodujących pęknięcia, ubytki, ukruszenia. Wiele z nich w prosty sposób można zniwelować i przywrócić pierwotny wygląd i funkcjonalność konstrukcji. Dowiedzcie się, jakie są przyczyny i rodzaje ubytków betonowych oraz jak je naprawiać.
Beton napowietrzony
Beton napowietrzony
Beton poddaje się procesowi napowietrzania, aby podnieść jego mrozoodporność. Odbywa się to poprzez dodanie odpowiednich domieszek. Jakie rodzaje domieszek napowietrzających są dostępne? Kiedy je stosować? Jakie właściwości ma napowietrzony beton? O tym piszemy w poniższym artykule.
Beton ekspansywny
Beton ekspansywny
Beton ekspansywny to nowoczesny materiał budowlany, będący alternatywną choćby dla stali czy drewna. Jego zastosowanie pozwala na wznoszenie konstrukcji w innej zupełnie technologii. Czym jest beton ekspansywny, jakie ma właściwości i gdzie się go stosuje? – więcej na ten temat w poniższym artykule.
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton zwykły kontra beton towarowy
Beton jest najstarszym materiałem budowlanym stosowanym do budowy różnych obiektów. Jego historia liczy ponad 9000 lat. Przez szereg wieków jego receptura ewoluowała. W dawnych czasach stosowano gips lub wapno jako czynniki wiążące beton, aby obecnie dojść do nowoczesnych, bardziej trwałych i stabilnych struktur betonu towarowego.
Beton drogowy
Beton drogowy
Beton drogowy to rodzaj betonu stosowanego do budowy dróg, autostrad, chodników i innych powierzchni drogowych. Jest to popularny materiał konstrukcyjny w infrastrukturze drogowej ze względu na swoje właściwości i trwałość. Jakie są zalety betonu drogowego? Jak powstaje beton drogowy.
Certyfikacja betonu towarowego
Certyfikacja betonu towarowego
Odkąd beton został uznany wyrobem budowlanym, podlega jednemu z dwóch systemów oceny i weryfikacji zgodności w zależności od zastosowania. Jakie zadania spoczywają na producencie? Co należy uwzględnić wdrażając system Zakładowej Kontroli Produkcji? Spełnienie jakich kryteriów gwarantuje uzyskanie certyfikatu?
Uszczelniacze do betonu
Uszczelniacze do betonu
Beton to trwały, wytrzymały materiał konstrukcyjny. Jednak długotrwały kontakt z wodą może powodować wypłukiwanie jego fragmentów, powodowanie ubytków, powstawanie zniszczeń. Bardzo ważne jest zatem właściwe uszczelnienie betonu. Sprawdzamy, jakie środki stosuje się w celu zabezpieczenia betonu przed inwazyjnym działaniem wody. Poznaj ich właściwości oraz zastosowania.
Betony specjalne
Betony specjalne
Betony specjalne to duża grupa wyrobów, które oprócz właściwości typowych dla zwykłego betonu posiadają cechy pozwalające na niestandardowe zastosowania. Jakie są dostępne betony specjalne? Czym się wyróżniają i gdzie się je wykorzystuje? Bliżej przyjrzymy się wybranym z nich.
Beton samozagęszczalny SCC
Beton samozagęszczalny SCC
Beton samozagęszczalny (SCC) nie wymaga wibrowania podczas układania. Posiada zdolność rozpływu w szalunku pod własnym ciężarem, zachowując cechy tradycyjnego betonu. Zobacz, jak powstaje beton SCC, jakie ma właściwości i gdzie znajduje zastosowanie.
Beton jamisty
Beton jamisty
Beton jamisty to jeden z tzw. betonów specjalnych. Charakteryzuje się dużą porowatością struktury, wodoprzepuszczalnością oraz lekkością. Przeczytaj, z jakich składników produkuje się beton jamisty, jakie ma właściwości oraz zastosowania.
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki do betonu – co warto wiedzieć?
Domieszki to ważny składnik betonu, który w dużym stopniu przesądza o jego właściwościach, parametrach wytrzymałościowych, możliwościach zastosowania w określonych warunkach środowiskowych czy pogodowych. Co trzeba wiedzieć o domieszkach? Jakie ich rodzaje wyróżniamy i które warto rozważyć zależnie od charakteru wznoszonej konstrukcji?
Zabezpieczenia betonu
Zabezpieczenia betonu
Beton, choć trwały i wytrzymały, nieustannie poddawany jest działaniu różnego rodzaju czynników, które mogą powodować zmiany w jego strukturze, uszkodzenia, obniżać jakość konstrukcji. Aby przedłużyć żywotność betonowych obiektów budowlanych przeprowadza się bieżący monitoring ich stanu oraz dostosowaną do potrzeb konserwację. Zbieramy informacje o przyczynach uszkodzeń betonu, rodzajach zabezpieczeń i uzyskiwanych dzięki nim efektom.
Beton lekki
Beton lekki
Materiał ten – jak sama nazwa wskazuje – doskonale sprawdzi się tam, gdzie potrzebny jest wytrzymały wyrób o niskiej wadze. Z czego powstaje lekki beton? Jaki jest jego skład, a tym samym właściwości. Gdzie można go zastosować? – o tym piszemy w poniższym artykule.
Jak kupić beton towarowy?
Jak kupić beton towarowy?
Zbieramy informacje, na co zwrócić uwagę zamawiając beton. Jaki produkt wybrać zależnie od przeznaczenia, jakie dodatkowe usługi warto rozważyć. Przeczytajcie, jak kupować beton towarowy.
Podłoga z betonu
Podłoga z betonu
Beton z rozmachem wkroczył na salony i jest symbolem nowoczesności, otwartości na nowe trendy. Wykorzystywany jest do modnego wykańczania ścian i podłóg. W tym artykule skupiamy się na zastosowaniu betonu na podłogach wnętrz domów. Jakie korzyści daje zastosowanie tego materiału? Czy jest trudny w pielęgnacji. Jakie efekty aranżacyjne można uzyskać?
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Beton pod ogrzewanie podłogowe
Chcąc uniknąć szpecących ściany grzejników coraz częściej decydujemy się na ogrzewanie podłogowe. To nowoczesne, estetyczne rozwiązanie, dodatkowo świetnie sprawdza się z instalowanymi pompami ciepła. Zastosowanie ogrzewania podłogowego wymusza dobór odpowiednich materiałów posadzkowych. Przyglądamy się, jakie rozwiązania wziąć pod uwagę, jaki zastosować beton na ogrzewanie podłogowe, aby uzyskać ciekawy efekt wizualny, wytrzymałą podłogę dobrze przepuszczającą i utrzymującą ciepło.
Beton podwodny
Beton podwodny
Beton ten, jak sama nazwa wskazuje, jest wyrobem specjalnego przeznaczenia. Stosowany jest w warunkach trudnych, agresywnych, wymaga więc innego składu, aby uzyskać parametry gwarantujące wytrzymałość i trwałość konstrukcji podwodnych. Poznaj cechy betonu podwodnego, jego skład i działanie i metody betonowania w wodzie.
Beton wyrobem budowlanym
Beton wyrobem budowlanym
Beton został prawnie ustanowiony wyrobem budowlanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r., ale dopiero od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać wymagania wynikające z tej ustawy. Ustawodawcy przyświecała idea zwiększenia zaufania do wyrobu i podniesienia jakości rynkowej wytwarzanego betonu. To ukłon w stronę odbiorcy, nakładający jednocześnie na producenta kilka dodatkowych obowiązków.

Komentarze

brak komentarzy…