• FRD Polska Tomasz Olszewski - usługa gratis
  • Konferencja SPB Serock, Narvil 7-9 października 2024 patronat medialny
Jakiego artykułu szukasz?

Chiny i Global Cement – umowa o zeroemisyjności

Chińskie Stowarzyszenie Producentów Cementu (China Cement Association, CCA) oraz Światowe Stowarzyszenie Producentów Cementu i Betonu (Global Cement and Concrete Association, GCCA) podpisały zobowiązanie do partnerstwa.
Chiny i Global Cement – umowa o zeroemisyjności

China Cement Association

China Cement Association powstało w Pekinie w 1987 r. Jest organizację społeczną non profit, dobrowolnie zrzeszającą producentów cementu, instytuty badawcze, uczelnie i uniwersytety, organizacje społeczne i przedsiębiorstwa związane z branżą cementową w całym kraju. CCA odpowiada za ponad 50% światowej produkcji cementu.

Global Cement and Concrete Association

Global Cement and Concrete Association to inicjatywa branżowa funkcjonująca od 2018 r., której siedziba mieści się Londynie. Stanowi zaufaną, autorytatywną platformę reprezentującą sektor produkcji cementu i betonu na całym świecie.

Stowarzyszenie i jego członkowie odpowiadają za 80% zdolności w dziedzinie produkcji cementu poza terytorium Chin.

Chiny i Global Cement – umowa o zeroemisyjności

Umowa pomiędzy dwiema wiodącymi na świecie instytucjami dotyczy współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz niskoemisyjnego rozwoju branży cementowo-betonowej.

Porozumienie zakłada również opracowanie i wdrożenie w kolejnych miesiącach bieżącego roku Planu działania na rzecz neutralności emisyjnej chińskiej branży cementowej, obejmującego cały łańcuch wartości.

Umowa obejmuje trzy kolejne lata współpracy.

To ważny krok na drodze do globalnej dekarbonizacji, jako że produkcja cementu odpowiada za ok. 7% emisji CO2, a jest on kluczowym składnikiem najczęściej używanego materiału budowlanego, jakim jest beton.

Eksperci na temat porozumienia

„Ta istotna umowa stanowi wyraz współpracy przynoszącej obopólne korzyści i obrazuje obszary, w których możemy skutecznie współdziałać w celu zgromadzenia danych i technicznej wiedzy fachowej oraz skoncentrowania wysiłków na naszej wspólnej misji dekarbonizacyjnej. Jestem przekonany, że zrodzi się z tego długofalowe partnerstwo, które przyniesie korzyści obu stronom i odegra zasadniczą rolę w kształtowaniu bardziej zrównoważonego świata.” – to słowa Konga Xiangzhonga, prezesa wykonawczego CCA.

Thomas Guillot, dyrektor generalny GCCA, powiedział: „Świat potrzebuje dziś przywództwa i współpracy na niespotykanym dotąd poziomie, zwłaszcza w celu rozwiązania najistotniejszego problemu naszych czasów, jakim jest zmiana klimatu. Niniejsze porozumienie między chińskim i światowym przemysłem wysyła sygnał światu, że jesteśmy gotowi dostarczać podstawowe materiały budowlane w formule niskoemisyjnej niezbędnej dla naszej planety. Cement i beton umożliwiają budowę najważniejszej infrastruktury, rozwój prosperujących i odpornych społeczności, dostęp do czystej wody, bezpieczne mieszkalnictwo oraz przejście na czystą energię, a wszystkie te elementy są nieodzowne dla zrównoważonego charakteru świata w przyszłości.”

Treści powiązane

Zeroemisyjne betonomieszarki
Zeroemisyjne betonomieszarki
Postulat zielonego budownictwa realizowany jest w coraz liczniejszych obszarach branży budowlanej. Firmy stawiają na wybory, które skutkują zmniejszeniem emisyjności CO2. Dotyczy to zarówno zastosowania odpowiednich materiałów, technologii jak i sprzętu. Elektryczne betonomieszarki wpisują się politykę zeroemisyjności w budownictwie. Czy te nowoczesne pojazdy zdominują i wyprą tradycyjne maszyny służące do transportu betonu?
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo
Zielone budownictwo polega na tworzeniu budynków o ograniczonym negatywnym wpływie na środowisko przy jednoczesnym komforcie ich użytkowania. Chodzi o wprowadzanie proekologicznych rozwiązań na etapie projektowania, budowy i eksploatacji nieruchomości.
Dekarbonizacja w budownictwie
Dekarbonizacja w budownictwie
Oblicza się, że za aż blisko 40% emisji dwutlenku węgla odpowiada budownictwo. Działania na rzecz obniżenia emisyjności trwają od lat. Zmiany dotyczą podejścia do projektowania, produkcji materiałów, procesu budowlanego a także ograniczenia zużycia energii przez same budynki.
Certyfikacja betonu towarowego
Certyfikacja betonu towarowego
Odkąd beton został uznany wyrobem budowlanym, podlega jednemu z dwóch systemów oceny i weryfikacji zgodności w zależności od zastosowania. Jakie zadania spoczywają na producencie? Co należy uwzględnić wdrażając system Zakładowej Kontroli Produkcji? Spełnienie jakich kryteriów gwarantuje uzyskanie certyfikatu?
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój w budownictwie
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości procesów przyrodniczych. Jak w te postulaty wpisuje się budownictwo – czołowy konsument energii? Jakie rozwiązania proekologiczne stosuje branża budowlana, w jakim zakresie jej działalność może pozytywnie wpływać na środowisko?
​Dekarbonizacja budynków. Znaczenie węgla wcielonego - dr inż. Krzysztof Starzyk
​Dekarbonizacja budynków. Znaczenie węgla wcielonego - dr inż. Krzysztof Starzyk
Węgiel wcielony jest tradycyjnie pomijany jako przyczyna emisji w środowisku zabudowanym. Jednak, w miarę jak program dekarbonizacji nabiera tempa, może się to szybko zmienić.
Concretete Roads 2023 - „Betonowe drogi do zielonego świata”
Concretete Roads 2023 - „Betonowe drogi do zielonego świata”
Ruszyła rejestracja na XIV edycję międzynarodowego wydarzenia poświęconego betonowym nawierzchniom drogowym. Sympozjum odbędzie się w dniach 25-28 czerwca w Krakowie.
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Certyfikacja ekologiczna w budownictwie
Ostatnie dekady przyniosły wzrost świadomości w zakresie znaczenia środowiska dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka i skutków degradacji natury. Wypracowano metody standaryzacji pewnych rozwiązań których efektem jest certyfikacja ekologiczna w budownictwie. Jakie stosuje się systemy oceny, kryteria i jakie płyną korzyści z wprowadzenia tych rozwiązań? Więcej w poniższym artykule.
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard klasyfikacji emisyjności betonu towarowego - komentuje dr inż. Grażyna Bundyra-Oracz
Standard IMBiTB w jasny sposób określa, od jakiej wartości śladu węglowego możemy mówić o betonie niskoemisyjnym.
Składowanie CO2
Składowanie CO2
Ilość emitowanego do atmosfery dwutlenku węgla osiąga taką skalę, że wymusza poszukiwanie rozwiązań jego przechwytywania i przechowywania. Efektem takich działań ma być zmniejszenie emisji a tym samym redukcja negatywnego wpływu CO2 na zmiany klimatu i ograniczanie globalnego ocieplenia. Poznaj metody składowania i wykorzystania przechwytywanego z atmosfery dwutlenku węgla.
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Emisyjność betonu - komentarz ekspercki dr inż. Katarzyny Synowiec, głównego specjalisty ds. projektów badawczo-rozwojowych w Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o.
Beton plasuje się na drugiej pozycji w rankingu najpowszechniej stosowanych przez człowieka materiałów, ustępując miejsca tylko wodzie. Tak powszechnie stosowany w zurbanizowanym świecie, nie pozostaje jednak obojętny dla jakości i funkcjonalności tego świata.
Zeroemisyjna energetyka i transport – projekty NFOŚiGW
Zeroemisyjna energetyka i transport – projekty NFOŚiGW
Przygotowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programy wsparcia zeroemisyjnej energetyki rozproszonej oraz zeroemisyjnego transportu mają zostać sfinansowane ze środków Funduszu Modernizacyjnego przewidzianego na lata 2021-2030, unijnego instrumentu wsparcia realizacji celów energetycznych oraz klimatycznych. Na czym polegają poszczególne inicjatywy? Na jakie dofinansowanie można liczyć?
​BUDMA 2024 pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa
​BUDMA 2024 pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa
Targi BUDMA odbędą się dniach 30.01 - 02.02.2024 w Poznaniu pod hasłem "Zielona Przyszłość Budownictwa". Wydarzenie to będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnych rozwiązań w branży budowlanej.
Systemy recyklingu betonu
Systemy recyklingu betonu
Poszukiwanie proekologicznych rozwiązań to zadanie współczesnych nowoczesnych przedsiębiorstw. Minimalizowanie wpływu na środowisko dotyczy w ogromnej mierze branży budowlanej. W tym artykule sprawdzamy, jakie są możliwości zagospodarowania niewykorzystanego świeżego betonu oraz gruzu uzyskiwanego w wyniku rozbiórki budowli.
Zdrowa Architektura Zrównoważona - komentarz dr inż. arch. Marty Promińskiej
Zdrowa Architektura Zrównoważona - komentarz dr inż. arch. Marty Promińskiej
W czasach, gdy zmiany klimatyczne przyspieszyły, zintensyfikował się wpływ środowiska zbudowanego na zdrowie i chorujemy po prostu przez to, że żyjemy na ziemi. W związku z tym rolą projektanta jest przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i przyszłość jakości życia człowieka.
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Ograniczenia CO2 w produkcji cementu
Paradoksalnie beton, którego produkcja powoduje emisję ogromnych ilości CO2 do atmosfery jest wyrobem budowlanym, który wpisuje się w zasady zrównoważonego budownictwa. Niemniej od lat podejmowane są próby znalezienia optymalnych rozwiązań, aby zminimalizować szkodliwy wpływ produkcji betonu na środowisko. Dotyczy to w dużej mierze jednego z jego składników – cementu. Jak polscy producenci walczą z emisją dwutlenku węgla? Jakie działania mają przyczynić się do klimatycznej neutralności?
Zielony Ład
Zielony Ład
Zielony Ład to strategia UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Jakie konkretne inicjatywy, działania i zmiany legislacyjne mają w efekcie doprowadzić do ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 °C i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku? Poznaj założenia Europejskiego Zielonego Ładu.
​Synergia nauki i przemysłu kluczem do zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego – komentarz dra hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego, profesora Politechniki Poznańskiej
​Synergia nauki i przemysłu kluczem do zrównoważonego rozwoju sektora budowlanego – komentarz dra hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego, profesora Politechniki Poznańskiej
​Intensywny rozwój budownictwa oraz aspekty środowiskowe sprawiają, że coraz częściej w ostatnich latach zwraca się uwagę na projektowanie i wytwarzanie materiałów budowlanych, które nie tylko będą charakteryzowały się odpowiednimi parametrami wytrzymałościowymi i jakościowymi, ale również niskim śladem węglowym i wodnym, wysoką trwałością gwarantującą długi czas użytkowania, co łącznie będzie prowadzić do otrzymywania zrównoważonych produktów.
Cement z recyklingu
Cement z recyklingu
Ograniczanie śladu węglowego odgrywa kluczową rolę w działaniach mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi i ochronę środowiska. Wdrażanie bardziej energooszczędnych technologii i procesów produkcji materiałów budowlanych to szansa na obniżenie zużycia energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dowiedz się o rozwiązaniu, jakim jest cement z recyklingu. Poznaj jego właściwości i zalety a także zastosowania.

Komentarze

brak komentarzy…